Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

1.1.POPC Publikacja dokumentów Zasady dostępu do gospodarstw domowych i Ceny dostępu do jednostek oświatowych

28-03-2018, 11:55:11,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Zasady dostępu do gospodarstw domowych i Ceny dostępu do jednostek oświatowych, stanowiące rekomendację Prezesa UKE w zakresie warunków dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w wyniku II-go naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej UKE pod adresem:

http://www.uke.gov.pl/akt/zasady-dostepu-do-gospodarstw-domowych-i-ceny-dostepu-do-jednostek-oswiatowych,60.html