Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”

03-04-2017, 09:20:53,

W dniu 13.04.2017 r. w auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, o godz. 11:00, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu, pt.: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

 

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 10.04.2017r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  binwit@iitd.pan.wroc.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

 

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Informacja o prezentacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.iitd.pan.wroc.pl/28/3/Publiczna_prezentacja_zalozen_projektu_pt__3A__E2_80_9EBaza_Informacji_Naukowych_Wspierajacych_Innowacyjne_Terapie_-_BINWIT_E2_80_9D/