Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja Generatora Wniosków dla działania 2.1 POPC

22-06-2017, 15:49:54,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż został zaktualizowany Generator Wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Pod adresem generator.cppc.gov.pl w zakładce Formularze/Dofinansowanie w ramach działania 2.1 znajdą Państwo Formularz Wniosku dedykowany do V naboru (w trybie konkursowym) oraz VI naboru (w trybie pozakonkursowym) Wniosków w działaniu 2.1 POPC.

Szczegółowe informacje na temat V naboru (w trybie konkursowym) znajdą Państwo na stronie naboru wniosków.