Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Polska Cyfrowa na 2017 rok

04-08-2017, 11:20:09,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa publikuje zaktualizowany na dzień 2017-08-03 harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2017 rok.

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa