Aktualności

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów właśnie zakończyła formalną ocenę złożonych wniosków projektowych. Projekty dotyczą I rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

W ramach I rundy wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

pdf

 

26 czerwca odbędzie się prezentacja założeń projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Publiczna prezentacja założeń projektu została przygotowana w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (11 nabór).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 22 czerwca 2018 r., do godziny 12.00, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię, nazwisko oraz dane kontaktowe wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg rejestracji będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie UPJP2.

 

28 czerwca od godz. 10:00 do godz. 12:00 odbędzie się prezentacja założeń projektu dla Lasów Państwowych. Spotkanie w siedzibie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, przy ul. Leśników 21 w Sękocinie Starym (w sali konferencyjnej) poświęcone będzie prezentacji założeń projektu informatycznego pn. „Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych”.

Projekt jest przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) - 12 nabór.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk/obraz. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

Informujemy, że w ramach II rundy naboru podpisano porozumienie o dofinansowanie projektu (Działanie 2.2). Porozumienie o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 zostało ogłoszone dla Działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0022/18-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 357 000,00 PLN.

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie (III runda Działania 2.2). Rozstrzygnięcie dotyczy wniosków w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 obejmującego „Cyfryzację procesów back-office w administracji rządowej” - II oś priorytetowa.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”,
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 185 470,95 zł

Jednocześnie IOK informuje, iż zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy z 18 000 000,00 PLN do 21 000 000,00 PLN. Zwiększenie alokacji w III rundzie nastąpiło poprzez przesunięcie środków z II rundy ww. naboru.

pdf

pdf

Emocje związane ze świętowaniem Dni Otwartych Funduszy Europejskich i 15 lat Polski w UE powoli opadają. Przeżyliśmy niezwykły, intensywny i inspirujący weekend (11 i 12 maja). Spotkaliśmy ludzi, którzy dzięki funduszom europejskim realizują marzenia i zmieniają otaczający ich świat.

Co robiliśmy w trakcie Miasteczka DOFE 2019? Były gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży, atrakcje sportowe, konkursy, prezentacje projektów, rozmowy z beneficjentami, występy i koncerty na scenie, zajęcia edukacyjne, poczęstunek i wiele więcej.

Mamy nadzieję, że galeria fotografii w jakimś stopniu obrazuje charakter i klimat Miasteczka DOFE 2019.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czyli nowe możliwości w nowym świecie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach II rundy naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano następującą umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0070/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytetem Jagiellońskim. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 6 151 033,25 PLN.

Lista podpisanych umów

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy), podpisała Porozumienie o dofinansowanie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Projekt o numerze POPC.02.02.00-00-0015/18 pn. „Zintegrowana Platforma Analityczna” otrzymał dofinansowanie w wysokości 41 998 811,73 PLN.

Lista podpisanych porozumień

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.