Aktualności

Szanowni beneficjenci, eksperci i usługodawcy!

W dobie pandemii koronawirusa, ograniczeniem kanałów komunikacji i nowym sposobem organizacji pracy w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) chcielibyśmy poznać Państwa opinie w jaki sposób CPPC może zapewnić Państwu jak najlepsze wsparcie.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety, co nie powinno zająć Państwu więcej niż 5 minut.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania sposobów podwyższenia jakości obsługi w czasie obowiązywania stanu epidemii i w konsekwencji zwiększenie zadowolenia Wszystkich, którzy z nami współpracują.

Podziel się opinią - zakończyliśmy proces badania opinii. Dziękujemy za wszystkie szczere odpowiedzi!

 

Drodzy Beneficjenci, uruchomiona została nowa wersja Bazy Konkurencyjności (BK21). Znajduje się ona pod dotychczasowym adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  

BK21 obsługuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla obecnej i kolejnej perspektywy finansowej. Nowa aplikacja, poza zwiększeniem wydajności, umożliwia np. składanie ofert za jej pośrednictwem.

BK21 obsługiwana jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem aplikacji prosimy kierować pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Postanowiliśmy wydłużyć okres naboru wniosków w konkursie #zdalnaszkoła+. Pierwotnie planowaliśmy zakończyć aplikację 14 sierpnia. Zgłoszenia można jednak wysyłać do 30 września 2020 roku. Wszelkie szczegóły dotyczące programu dostępne są tutaj: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.01.00-00-0119/19 złożony przez Główny Inspektorat Sanitarny pn.:System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”.

Spośród 12 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 8 projektów.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej wynosi: 109 326 931,09 zł.

pdf

 

Tylko od 2014 roku unijne pieniądze pomogły stworzyć ponad 9 tysięcy różnych innowacji i zrealizować ponad 5,5 tysiąca projektów badawczo-rozwojowych. Za tymi liczbami kryją się pomysły, które doczekały się realizacji. Na portalu Fundusze Europejskie możemy zobaczyć album z 50 innowacjami, które powstały dzięki wsparciu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/innowacje.

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 9 – bialski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 9 (bialski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

Tutaj pobierzesz zaktualizowany harmonogram naborów

W ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, został wybrany do dofinansowania niżej wskazany projekt:

pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” nr POPC.02.03.02-00-0022/19 złożony przez Bibliotekę Narodową, którego wartość dofinansowania wynosi 28 439 815,34 PLN.

pdf

W dniu 8 maja 2020r. upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd”.

Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa złożono 56 wniosków o dofinansowanie projektów, a wnioskowane dofinansowanie przekracza kwotę 56 milionów pln.

Obecnie trwa weryfikacja ww. złożonych wniosków o dofinansowanie.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy VI konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, projekt pn.: „Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych”;
  • Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 119 669 302,87 zł

pdf

pdf

Dzięki zakończonemu 30 kwietnia IV konkursowi w ramach I osi na tzw. „dogęszczenie obszarów” minimalnie 149 940 gospodarstw domowych z obszarów wykluczonych cyfrowo zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu. 

Do konkursu przystąpiło łącznie 12 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wśród uczestników znalazły się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.  Łącznie złożono 35 wniosków na 22 obszary konkursowe, co oznacza subskrypcję na poziomie 63%.  

W ramach realizowanych projektów, beneficjenci zobligowani będą do podłączenia do sieci NGA łącznie 12 GOK oraz 142 OSP. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na 22 obszary wynosi 362 528 027,21 PLN.

Przystępując do prac nad założeniami konkursu zależało nam aby łącza szerokopasmowego internetu dotarły głównie do obszarów, do tej pory, niezauważonych. Tym bardziej cieszy  fakt, że już za moment beneficjenci konkursu rozpoczną prace, w wyniku których blisko 150 tysięcy gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu. - Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Polska Cyfrowa i finansowany z Funduszy Europejskich.

Mapa obszarów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

image002

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.