Aktualności

Komisja Oceny Projektów dokonała korekty nr 2 listy ocenianych projektów złożonych w ramach działania 2.1. Projekty dotyczą rundy III konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Finansów projekt pn.: „E-urząd Skarbowy”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 101 804 066,54

pdf

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu digitalizującego zasoby kultury. „Skarby kultury z kolekcji książąt Czartoryskich. Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”.

Projekt przygotowywano w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 12.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (sala „U Samurajów”), al. 3 Maja 1, 30-062 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2019 r., godz. 12.00. 

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Link do ogłoszenia na BIP MNK: https://bip.malopolska.pl/mnkrakow,a,1665082,prezentacja-publiczna-zalozen-projektu-skarby-kultury-z-kolekcji-ksiazat-czartoryskich-digitalizacja.html

Ogłaszamy rozpoczęcie (16.10-15.11) dodatkowej rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Uruchomiliśmy czwartą rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego obecnie XI naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19. Dodatkowy nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 16 października do 15 listopada 2019 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor/dokumenty-do-pobrania

Zakończyliśmy ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego (działanie 2.1). Pozakonkursowy nabór nr POPC.02.01.00-IP.01-00-012/18 dotyczy działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji projekt pn.: „E-DORĘCZENIA – USŁUGA REJESTROWANEGO DORĘCZENIA ELEKTRONICZNEGO W POLSCE”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 79 976 388,47 zł

pdf

 

Komisja Oceny Projektów dokonała korekty listy ocenianych (złożonych w ramach III rundy konkursu) projektów. Aktualizacja dotyczy projektów złożonych w ramach Rundy III konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Finansów projekt pn.: „E-urząd Skarbowy”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 101 818 066,54

pdf

Zakończyliśmy ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu (dotyczy działania 2.2). Ocenione wnioski dotyczą konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji „Portal RP”,
  • Ministerstwo Cyfryzacji „Cyfrowa Piaskownica Administracji”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 52 249 647,58 zł

pdf

pdf

Informujemy o zwiększeniu kwoty alokacji w naborze nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 w ramach działania 2.2. Działanie 2.2 czyli "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze została zwiększona z 60 000 000,00 PLN do 67 249 647,58 PLN. Ww. środki w wysokości 7 249 647,58 PLN zostały przeznaczone na I rundę ww. naboru.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze dostępnym pod adresem https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-2-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej/nabor-wnioskow-popc-2-2-9-nabor

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach cyfrowego udostępniania zasobów nauki. Zakończona ocena dotyczyła II rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach II Rundy złożono 4 wnioski o dofinansowanie.

Projekty wybrane do dofinansowania:

-  Uniwersytet Warszawski „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”; wartość przyznanego dofinansowania: 18 763 954,00 PLN

- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”; wartość przyznanego dofinansowania : 7 328 560,43 PLN

pdf

pdf

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartego konkursu (eliminowanie białych plam). "Dogęszczanie" Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Głównym celem ogłoszonego konkursu, na tzw. „dogęszczenie” jest dalsze eliminowanie białych plam w dostępnie do szerokopasmowego internetu na obszarach wykluczonych.

Wysokość alokacji przeznaczona na konkurs wynosi 580 mln zł.

W ramach konkursu, oprócz gospodarstw domowych, beneficjenci realizujący projekty będą zobowiązani do podłączenia do szerokopasmowego internetu placówek oświatowych, Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wskazanych w dokumentacji konkursowej.

Na obszarach objętych interwencją obecnie nadal ponad 1 mln 400 tys. gospodarstw domowych znajduje się poza zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu. Zakłada się, że w wyniku interwencji blisko 350 tysięcy gospodarstw domowych uzyska dostęp do szybkich sieci.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych trzech konkursów w ramach osi POPC interwencją został objęty obszar całej Polski a blisko 2 miliony gospodarstw domowych uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu. Pomimo, że efekty podjętych dotychczas działań są zdumiewające to potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich wciąż są bardzo duże. Dlatego celem IV konkursu jest „dogęszczenie” powstającej sieci NGA przez objęcie jej zasięgiem punktów adresowych nieuwzględnionych w aktualnie wdrażanych projektach.

 

Link do strony konkursu

Zakończenie  oceny wniosków o dofinansowanie, które złożono w ramach trzeciej rundy działania 2.1. (POPC) Konkursowe wnioski dotyczą naboru o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 - działanie 2.1 - „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Finansów projekt pn.: „E-urząd Skarbowy”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 102 250 550,04

pdf

pdf

 

Startuje szósta runda naboru wniosków działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". Dodatkowy nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 16 października do 15 listopada 2019 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych/nabor-wnioskow-popc-2-1-13-nabor/dokumenty-do-pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.