Aktualności

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 3.2

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS - 36 - tarnobrzeski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów konkursowych złożonych w ramach działania 3.2. Konkurs o numerze POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonego dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W ramach NUTS-36 - tarnobrzeski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne w ramach NUTS 36 - tarnobrzeski:   Pobierz

CPPC wydłuża termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych, obejmujących działanie 2.1. Nabór wniosków w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 w ramach „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” potrwa do 15 października 2019 roku.

Więcej informacji pod linkiem: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych/nabor-wnioskow-popc-2-1-13-nabor/dokumenty-do-pobrania

 

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów konkursowych złożonych w ramach podziałania 2.3.1. Projekty oceniano w ramach konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach II rundy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, 3 z nich spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów konkursowych złożonych w ramach działania 2.1. Konkurs o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach III rundy wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, z czego jeden z nich spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

pdf

Ogłaszamy nabór wniosków (konkurs) o dofinansowanie realizacji projektów w ramach I osi priorytetowej POPC. Działanie 1.1 w ramach „Powszechnego dostępu do szybkiego Internetu” - „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt nosi nazwę "Publiczny internet dla każdego".

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła (9 sierpnia 2019 r.) ocenę formalną złożonego projektu. Projekt złożono w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). W ramach I rundy złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

pdf

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów w ramach konkursu 3.2. Nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszony dla działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS-3, w których prowadzony był nabór.

Lista wszystkich obszarów NUTS-3 ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów, a także obszarem, na którym w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

pdf

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektu zgłoszonego w ramach warszawskiego NUTS. Nabór (NUTS 28) nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 został ogłoszony dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Jednocześnie informujemy, że w ramach NUTS 28 (M. St. Warszawa) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w NUTS 43 (Trójmiasto). Nabór o nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszony został dla działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach 3.2 w NUTS 65. Nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 został ogłoszony dla działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach 3.2 w NUTS 41. Nabór (NUTS Słupsk) dotyczy działania nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18, który został ogłoszony dla działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.