Zmiana w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.2 (IV konkurs)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako  Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 27 listopada 2018 r:

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

W związku z występującą omyłką w pkt. 15 „Zakres finansowy”, z tabeli przedstawiającej kategorie wydatków została usunięta kategoria „Koszty przygotowawcze”.

Przypominamy, że zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu w konkursie nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 nie przewidziano możliwości finansowania wydatków na przygotowanie projektu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.