Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych- analiza strategii wybranych państw

Z przyjemnością przekazujemy Państwu dokument pod nazwą „Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej” przygotowany przez Fundację Centrum Cyfrowe na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach ww. opracowania przedstawiono główne założenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ujęte w dokumentach strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pogłębione analizy działań w sześciu krajach, w których nastąpił w ostatnich latach znaczny wzrost wskaźników  mierzących poziom rozwoju kompetencji cyfrowych. W dokumencie znajdą też Państwo rekomendacje działań, które powinna podjąć Polska, aby wdrożyć skuteczne rozwiązania na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

W prezentowanej ekspertyzie wyodrębniono główne obszary, które podlegały analizie i zostały uznane za kluczowe dla określenia priorytetów kierunków rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Są to:

- edukacja szkolna

- edukacja dorosłych – rynek pracy oraz uczenie się przez całe życie

- talent cyfrowy – specjaliści IT i zaawansowane kompetencje

- e-integracja

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o metodę desk research oraz indywidualne wywiady z przedstawicielami sześciu wybranych państw (Belgii, Czechach, Estonii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii).  Dokument zawiera również bogate zestawienie materiałów źródłowych, z których korzystali autorzy.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym opracowaniem.

pdf

Raport podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Bez zgody CPPC zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.