Zakończenie oceny formalnej wniosku z poddziałania 2.3.1 (12 nabór)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła (9 sierpnia 2019 r.) ocenę formalną złożonego projektu. Projekt złożono w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). W ramach I rundy złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.