Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła w dniu 20 kwietnia 2020 r. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

W ramach II rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegało 6 wniosków o dofinansowanie. Do dofinansowania rekomendowano 2 wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

pdf

pdf

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.