Kontrole beneficjentów środków unijnych, którzy cyfryzują Polskę.

CPPC udostępniło właśnie raport Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta w okresie 01.01.2016-30.06.2020.

Rok 2019 był półmetkiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, natomiast realizacja projektów będzie trwać jeszcze do grudnia 2023 r. Przygotowany przez CPPC raport ma za zadanie przybliżyć podmiotom realizującym projekty w ramach POPC obszary obarczone szczególnym ryzykiem niekwalifikowania wydatków ze względu na nieprzestrzeganie zasad ustanowionych przez Instytucję Zarządzającą PO PC oraz CPPC.

Kontrola projektu jest istotnym elementem zarządzania funduszami dlatego chcieliśmy uświadomić naszych Beneficjentów jak ważna jest prawidłowa realizacja projektu, jakich błędów należy się wystrzegać . Zawierając umowę bądź porozumienie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do stosowania szeregu wytycznych m.in. Wytycznych Komisji Europejskiej, Wytycznych Krajowych, czy ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie wskazanie obszarów, w których stwierdziliśmy najwięcej uchybień i nieprawidłowości. Wierzymy, że dzięki zapoznaniu się z niniejszym materiałem Beneficjenci będą dysponować lepszym rozeznaniem co do poprawności postępowania w sytuacjach, z którymi zderzają się w toku realizacji projektu. – Marek Kossakowski Naczelnik Wydziału Kontroli CPPC.

Kontrole w miejscu realizacji projektu to zawsze duże wyzwanie dla Instytucji Pośredniczącej jak i duża odpowiedzialność zespołów kontrolujących. Cieszymy się, że pomimo obciążeń administracyjnych i obowiązków wynikających z realizacji projektów, zarówno po stronie Beneficjentów jak i CPPC, wyniki kontroli są optymistyczne. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę z jednej strony różnorodność projektów i Beneficjentów POPC, a z drugiej obszerny zakres dokumentów do weryfikacji jaki wynika ze specyfiki Programu.

Dzisiaj, z uwagi na nagłą zmianę warunków funkcjonowania instytucji, podyktowaną względami bezpieczeństwa pracą zdalną i wiążącymi się z nią ograniczeniami w dostępie do dokumentacji, przechodzimy swego rodzaju test. Okazało się, że dzięki pełnej cyfryzacji procesów kontroli w CPPC, zdajemy go bardzo dobrze i w większości czynności kontrolne możemy prowadzić zdalnie. To jednak nie powstrzymuje nas przed ciągłym doskonaleniem i szukaniem jeszcze lepszych i nowszych metod pracy z zastosowaniem rozwiązań i technologii informatycznych. Obserwując jak w ciągu ostatnich lat uczestnicy procesu korzystania z funduszy dojrzeli do zmian, wierzymy głęboko w możliwość skonstruowania takiego systemu, z którego wszyscy będziemy zadowoleni. – Nela Tomas Dyrektor Departamentu Systemowego.

 

Prezentowany materiał ma charakter informacyjny i nie uwzględnia specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO PC. Raport dostępny jest po kliknięciu w grafikę.

 

miniatura copy

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.