Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W dniach 10-25 października odbywa się #CodeWeek. W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania przygotowaliśmy serię konkursów dla dzieci i młodzieży oraz porad dla seniorów. Każdego dnia o stałych porach będziemy publikować naprzemiennie zagadki i rozwiązania dla każdej z trzech grup wiekowych.

Poniżej dokładny harmonogram:

 • • Dzieci w wieku 7-11 lat* - zagadki i rozwiązania będą publikowane codziennie o godzinie 10:00
 • • Poradnik dla Seniorów publikowany będzie o godzinie 12:30 w dniach 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10, 23.10.2020r
 • • Młodzież w wieku 12-15 lat - zagadki i rozwiązania będą publikowane codziennie o godzinie 15:00

Pamiętajcie, że każda osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłową odpowiedź pod postem z zagadką otrzyma od nas nagrodę.

*Dzieci poniżej 13 roku życia proszone są o przesyłanie odpowiedzi poprzez konta swoich rodziców.

Link do naszego Facebooka, na którym będą publikowane zagadki https://www.facebook.com/cppc.gov

cppc codeweekall 2050x780 v01

14. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, a także najnowsze trendy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego.

14. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

 

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020 (#EURegionsWeek2020) to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Impreza ta stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. W ciągu ostatnich 17 lat w dużym stopniu przyczyniła się do rozpowszechnienia sposobów, na jakie regiony i miasta korzystają z funduszy UE w celu ulepszenia codziennego życia obywateli.

Na początku października ponad 9 tys. uczestników, w tym ponad 1000 prelegentów z całej Europy i spoza niej, gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 300 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowywany do konkretnego kontekstu programu prac UE. Udział w imprezie jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować do 27 września: https://europa.eu/regions-and-cities/register_en.

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE. Dlatego też tak istotna jest ich perspektywa i działania regionów oraz miast. Więcej informacji: https://europa.eu/regions-and-cities/.

 

ŚRODA, 2 WRZEŚNIA, GODZ. 20:00

„Gorący czwartek” reż. Michał Rosa

Adam, Siwy i Dworaczek to nastoletni chłopcy z biednych rodzin śląskich. Czas spędzają włócząc się po hałdach, okradając samochody. Od czasu do czasu próbują sprzedać skradzione przedmioty...

 

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA, GODZ. 20:00

„Personel” reż Krzysztof Kieślowski

Świat krawców teatralnych, malarzy, modelarzy, którzy wykonują zadania bardzo ważne dla funkcjonowania teatru, pozostając w cieniu gwiazd sceny. Romek Januchta jest uczniem technikum teatralnego. Rozpoczyna pierwszą pracę w teatrze...

 

ŚRODA, 16 WRZEŚNIA, GODZ. 20:00

„Przystań” reż. Jan Hryniak

Karolina pracuje w prowincjonalnej szkole jako świetliczanka. Jej życie wydaje się puste i bezbarwne. Jan przyjeżdża do miasteczka, aby wziąć udział w seminarium dla "młodych biznesmenów". Zaintrygowani sobą odnoszą wrażenie, że wreszcie odnaleźli uczucie, na które długo czekali.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 września 2020 roku.

To druga edycja konferencji, której tematyka jest skoncentrowana na spełnianiu wymogów ustawy o KSC na poziomie danego przedsiębiorstwa i instytucji. Tym razem spotkamy się online i to czterokrotnie, by w gronie przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych wspólnie rozmawiać o bezpieczeństwie i realizacji wymogów ustawy o KSC. Link do wydarzenia https://www.kscforum.pl/agenda/#konferencja  

Plakat KSC Forum 20

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolska akcja, która poświęcona jest promocji zmian, jakie zachodzą w naszym kraju dzięki inwestycjom z Funduszy Unii Europejskiej. Akcja trwa już od siedmiu lat, ale tegoroczna edycja jest wyjątkowa – w całości odbywa się online.

Na początku akcji ruszyły dwa konkursy („Bliżej, niż myślisz!” – https://www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz oraz „Pokaż nam swój projekt” – https://www.dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt) z cennymi nagrodami. Rozejrzyj się wokół siebie, przyłącz się do akcji, nagraj krótki film - weź udział w konkursach i wygrywaj!

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w kulminacyjny weekend Dni Otwartych Funduszy Europejskich już niebawem, bo 25-27 września 2020 r.

To właśnie w te trzy dni będziecie mogli skorzystać z mnóstwa atrakcji #DOFE2020. Na stronie dniotwarte.eu pojawią się m.in. koncerty, pokazy, łączenia na żywo z różnych zakątków Polski, wirtualne wycieczki, warsztaty, konkursy i quizy, webinaria  oraz wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020r.

Projekt „Zdalna Szkoła +” to 180 milionów złotych, które przeznaczamy na pomoc wielodzietnym rodzinom. Pieniądze posłużą zakupowi sprzętu komputerowego w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Pełna dokumentacja konkursu jest niezbędna do prawidłowego przejścia przez proces aplikacyjny.

Kategorie dofinansowania pozwolą sprawdzić, jakiej wysokości dofinansowanie przysługuje konkretnej gminie.

Wzór wniosku do pobrania, który jest niezbędny do aplikowania w konkursie „Zdalna Szkoła +”.

Aplikacja, którą jest jedyną, właściwą drogą do złożenia wniosku w konkursie.

Po odnalezieniu się na liście rankingowej każda gmina musi pobrać wzór umowy, który wypełnia i odsyła do CPPC.

Informator konkursowy, czyli rzetelna i kompletna wiedza na temat konkursu „Zdalna Szkoła +”.

Etapy konkursu „Zdalna Szkoła +”, czyli wszystkie działania rozpisane w kolejności – od złożenia wniosku o dofinansowanie po dokonanie płatności przez CPPC.

Lista Jednostek Samorządu Terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Wzór naklejki, jaką trzeba oznaczyć sprzęt komputerowy kupiony w ramach programu Zdalna Szkoła Plus, jest dostępny do pobrania.

układ znakow 

 

CPPC udostępniło właśnie raport Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta w okresie 01.01.2016-30.06.2020.

Rok 2019 był półmetkiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, natomiast realizacja projektów będzie trwać jeszcze do grudnia 2023 r. Przygotowany przez CPPC raport ma za zadanie przybliżyć podmiotom realizującym projekty w ramach POPC obszary obarczone szczególnym ryzykiem niekwalifikowania wydatków ze względu na nieprzestrzeganie zasad ustanowionych przez Instytucję Zarządzającą PO PC oraz CPPC.

Kontrola projektu jest istotnym elementem zarządzania funduszami dlatego chcieliśmy uświadomić naszych Beneficjentów jak ważna jest prawidłowa realizacja projektu, jakich błędów należy się wystrzegać . Zawierając umowę bądź porozumienie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do stosowania szeregu wytycznych m.in. Wytycznych Komisji Europejskiej, Wytycznych Krajowych, czy ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie wskazanie obszarów, w których stwierdziliśmy najwięcej uchybień i nieprawidłowości. Wierzymy, że dzięki zapoznaniu się z niniejszym materiałem Beneficjenci będą dysponować lepszym rozeznaniem co do poprawności postępowania w sytuacjach, z którymi zderzają się w toku realizacji projektu. – Marek Kossakowski Naczelnik Wydziału Kontroli CPPC.

Kontrole w miejscu realizacji projektu to zawsze duże wyzwanie dla Instytucji Pośredniczącej jak i duża odpowiedzialność zespołów kontrolujących. Cieszymy się, że pomimo obciążeń administracyjnych i obowiązków wynikających z realizacji projektów, zarówno po stronie Beneficjentów jak i CPPC, wyniki kontroli są optymistyczne. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę z jednej strony różnorodność projektów i Beneficjentów POPC, a z drugiej obszerny zakres dokumentów do weryfikacji jaki wynika ze specyfiki Programu.

Dzisiaj, z uwagi na nagłą zmianę warunków funkcjonowania instytucji, podyktowaną względami bezpieczeństwa pracą zdalną i wiążącymi się z nią ograniczeniami w dostępie do dokumentacji, przechodzimy swego rodzaju test. Okazało się, że dzięki pełnej cyfryzacji procesów kontroli w CPPC, zdajemy go bardzo dobrze i w większości czynności kontrolne możemy prowadzić zdalnie. To jednak nie powstrzymuje nas przed ciągłym doskonaleniem i szukaniem jeszcze lepszych i nowszych metod pracy z zastosowaniem rozwiązań i technologii informatycznych. Obserwując jak w ciągu ostatnich lat uczestnicy procesu korzystania z funduszy dojrzeli do zmian, wierzymy głęboko w możliwość skonstruowania takiego systemu, z którego wszyscy będziemy zadowoleni. – Nela Tomas Dyrektor Departamentu Systemowego.

 

Prezentowany materiał ma charakter informacyjny i nie uwzględnia specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO PC. Raport dostępny jest po kliknięciu w grafikę.

 

miniatura copy

 

 1. W celu przesłania umowy do CPPC zaloguj się do utworzonego już wcześniej konta w aplikacji. Jeśli Twój projekt znajdzie się na liście rankingowej to w zakładce „Moje wnioski” dla złożonego i pozytywnie ocenionego wniosku będzie widoczny status „zaakceptowany przez Instytucję” i tym samym pojawi się nowy przycisk „Dodaj umowę”.

  przekazanie umowy w aplikacji

 2. Wystarczy wgrać przygotowaną i podpisaną umowę oraz kliknąć dodaj.

  przekazanie umowy w aplikacji 2

  przekazanie umowy w aplikacji 3

 3. Do umowy potrzebujemy dokumenty potwierdzające reprezentację Grantobiorcy. Wystarczy kliknąć dodaj a następnie wgrać przygotowanie i podpisane dokumenty

  przekazanie umowy w aplikacji 4

  przekazanie umowy w aplikacji 5

  przekazanie umowy w aplikacji 6

 4. Tak załączona umowa będzie podpisana przez CPPC i będzie stanowić podstawę do wypłaty grantu.

  przekazanie umowy w aplikacji 7

 

Poniżej zamieszczona jest lista wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin) których wnioski zostały dotychczas ocenione pozytywnie. Gmina, która odnajdzie się na liście powinna pobrać ze strony CPPC (https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2) oraz wypełnić wzór umowy w zakresie komparycji i numeru umowy (numer umowy to numer NIP gminy), którą prześle za pośrednictwem aplikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji.

 

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

xlsx

 

Podkategorie

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.