Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Po odnalezieniu gminy na liście rankingowej należy wypełnić wzór w zakresie komparycji i numeru umowy oraz, wraz z podpisaną umową, przesłać dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Grantobiorcy za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem https://cppc.gov.pl/prowadzenie-projektow/aplikacja-do-przesylania-wnioskow

WZÓR UMOWY DO POBRANIA

Startujemy z projektem #zdalnaszkoła+

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wszystkie gminy do wysyłania wniosków o dofinansowanie w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Na co? Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej (również dla osób
z niepełnosprawnościami).

Komu można użyczyć sprzęt?  Wsparcie ma być skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt może zostać przekazany dowolnej szkole z terenu danej jst, niezależnie od tego kto jest organem prowadzącym.

Kto?  W programie może wziąć udział każda gmina.

Ile?  Wysokości grantów wahają się od 35 tys. zł do 165 tys. zł. Szczegóły znajdują się na naszej stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2. Dofinansowanie wynosi 100% (bez wkładu własnego gminy).

Kiedy?  Zmiana terminu składania wniosków !! Nabór wniosków rusza 15 maja i potrwa do 30 września 2020 roku.

Ile?  Łącznie 181,6 mln zł.

Dlaczego warto?  Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC pozwolą każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+). W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

CPPC zachęca wszystkie gminy do składania wniosków o przyznanie grantu.

Naprawdę warto!

 

1. Regulamin konkursu grantowego - POBIERZ

1.1. Wniosek Zdalna szkoła plus - POBIERZ

1.2. Alokacja na poszczególne Jednostki Samorządu Terytorialnego - POBIERZ

1.3. Umowa o powierzenie grantu - POBIERZ

1.4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - POBIERZ

1.5. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych - POBIERZ

1.6. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych - POBIERZ

1.7. Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 - POBIERZ

1.8. Wzór wniosku rozliczeniowego - POBIERZ 

1.8.1. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT - POBIERZ

 

O czym warto pamiętać:

 • Wysokość dofinansowania będzie zależała od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina.
 • Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł.
 • Nabór wniosków trwa od 15 maja do 30 września 2020 roku.
 • Pomocniczo prezentujemy przykładowe rekomendacje dla sprzętu, który może zostać zakupiony w projekcie opracowane przez zespół ekspertów przy CPPC – POBIERZ
 • Informacje dotyczące możliwości zwolnienia z konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - POBIERZ

 

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Nabór wniosków rusza 15 maja 2020r. 

Widząc duże zainteresowanie programem #zdalnaszkoła oraz bardzo duże potrzeby sprzętowe uczniów, których nie udało nam się w pełni zaspokoić, postanowiliśmy poszukać kolejnych środków, aby wesprzeć uczniów w zdalnej realizacji podstaw programowych. W ramach programu #zdalnaszkoła zakupiono 74 328 laptopów, 10 012 tabletów oraz oprogramowanie komputerowe i dostęp do internetu. Liczymy na to, że również tym razem jednostki samorządu terytorialnego tak sprawnie wezmą udział w naszym nowym projekcie #zdalnaszkoła+. - Katarzyna Blachowicz, Zastępca Dyrektora CPPC, Project Manager #zdalnaszkoła i zdalnaszkoła+.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych.

Założenia programu zdalnaszkoła+ różnią się od tych zawartych w projekcie #zdalnaszkoła. Mamy nadzieję, że sprzęt trafił już do najbardziej potrzebujących dzieci, zdajemy sobie jednak sprawę, że jeden komputer w kilkuosobowej rodzinie to często za mało, by każde z rodzeństwa mogło w pełni realizować zajęcia. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin. - Wojciech Szajnar, Dyrektor CPPC.

 

Projekt „Zdalna Szkoła +” to 180 milionów złotych, które przeznaczamy na pomoc wielodzietnym rodzinom. Pieniądze posłużą zakupowi sprzętu komputerowego w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakłada się szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występujących po stronie placówek oświatowych oraz uczestników systemu oświaty, uniemożliwiających skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia, a także podniesienia jakości świadczenia usług OSE. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wartość projektu: 182 138 000,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 182 138 000,00 zł 

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wzór naklejki do oznaczania sfinansowanego sprzętu – POBIERZ

 

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020r.

JAK UZYSKAC DOFINANSOWANIE

Informator zs

lista JST copy

PEŁNA DOKUMENTACJA KONKURSU

układ znakow 

 

Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.

kategoria kwota grantu w zł.
1 35 000
2 45 000
3 55 000
4 75 000
5 95 000
6 105 000
7 115 000
8 125 000
9 145 000
10 155 000
11 165 000

Tutaj znajduje się lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią. Proszę kliknąć w link, otworzy się dokument, należy wcisnąć Ctrl+F i wpisać nazwę gminy. -> LINK DO TABELI

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i sugestią pozostania w domach organizujemy akcję #szkolenianakanapie. We współpracy z beneficjentami POPC i innymi instytucjami w naszych social mediach będziemy udostępniać szkolenia dotyczące nowych technologii i szeroko pojętej cyfryzacji. Każda lekcja będzie dotyczyć czegoś innego, jednak wszystkie będą udostępniane w formacie wideo lub plików, które będzie można pobrać właśnie tutaj. Taki charakter zajęć ułatwi chętnym udział i zrozumienie każdego tematu, który podejmiemy.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

1. Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego - poradnik zrealizowany w ramach projektu "Świadomy e-użytkownik".
Szkolenie: Pierwsze kroki z aplikacjami w telefonie. (17 kwietnia 2020 roku)

SZKOLENIE DOSTĘPNE JEST TUTAJ

2. Fundacja Legalna Kultura - poradnik zrealizowany w ramach projektu "Ja w Internecie".
Szkolenie: Jak założyć stronę internetową? (18 kwietnia 2020 roku)

SZKOLENIE DOSTĘPNE JEST TUTAJ

3. Future Collars - poradniki i warsztaty z programowania (i nie tylko) dla całej rodziny.
Szkolenia: Technologia Przeciw Wirusowi. (19 kwietnia 2020 roku)

SZKOLENIE DOSTĘPNE JEST TUTAJ

4. Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego - poradnik zrealizowany w ramach projektu "Świadomy e-użytkownik".
Szkolenie: Nauka przez Internet. (20 kwietnia 2020 roku)

SZKOLENIE DOSTĘPNE JEST TUTAJ

5. Fundacja Legalna Kultura - poradnik zrealizowany w ramach projektu "Ja w Internecie".
Szkolenie: Marketing w sieci, wizytówka, profil na FB. (21 kwietnia 2020 roku)

SZKOLENIE DOSTĘPNE JEST TUTAJ

6. ZHP Chorągiew Kielecka- poradnik zrealizowany w ramach projektu "Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej".
Szkolenia: Podnoszenie kompetencji cyfrowych. (22 kwietnia 2020 roku)

Wiek 18-34 Wiek 35-43 Wiek 44-65 Wiek 65+
1 Lekcja 1 Lekcja 1 Lekcja 1 Lekcja
1 Warsztaty 1 Warsztaty 1 Warsztaty 1 Warsztaty
2 Lekcja 2 Lekcja 2 Lekcja 2 Lekcja
2 Warsztaty 2 Warsztaty 2 Warsztaty 2 Warsztaty
3 Lekcja 3 Lekcja 3 Lekcja 3 Lekcja
3 Warsztaty 3 Warsztaty 3 Warsztaty 3 Warsztaty
4 Lekcja 4 Lekcja   4 Lekcja
5 Lekcja 5 Lekcja   5 Lekcja

 

szkolenienakanapie grafika do mianiatury

 

Poniżej zamieszczona jest lista wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin/powiatów), których wnioski zostały dotychczas ocenione pozytywnie.

Kolejnym krokiem prowadzącym do podpisania umowy jest przesłanie następujących informacji:

 1. Nazwa i adres Gminy
 2. Nr NIP i REGON Gminy
 3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania Umowy 
 4. Nr konta bankowego na które mają być przelane środki

Z każdym Grantobiorcą pracownicy Centrum Projektów Polska Cyfrowa będą się niezwłocznie kontaktować z prośbą o mailowe przesłanie ww. informacji.

Informacje te, można również przesyłać samodzielnie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

 

 1. Ogłoszenie o konkursie grantowym – POBIERZ
  2. Regulamin Konkursu Grantowego – POBIERZ
  2.1. Załącznik do schematu grantowego kategorie JST – POBIERZ
  3. Wniosek o przyznanie grantu – POBIERZ 
  4. Umowa o powierzenie grantu – POBIERZ
  4.1. Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie grantu – POBIERZ
  4.2. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT– POBIERZ
  4.3. Załącznik nr 5 - Zasady przetwarzania danych osobowych – POBIERZ
  4.4. Załącznik nr 6 - Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych – POBIERZ
  4.5. Załącznik nr 7 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych – POBIERZ
  4.6. Załącznik nr 8 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – POBIERZ
  4.7. Załącznik nr 9 - Wzór wniosku rozliczającego – POBIERZ

 

Projekt „Zdalna Szkoła” zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego, w szczególności w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. W ramach projektu dokonano analizy uwarunkowań i potrzeb w zakresie ograniczeń infrastrukturalnych występujących po stronie placówek oświatowych oraz uczestników systemu oświaty, uniemożliwiających skuteczne wprowadzenie zdalnego systemu kształcenia. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu. Celem projektu jest zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wartość projektu : 187 232 000,00 zł

Wartość dofinansowania UE: 187 232 000,00 zł

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wzór naklejki do oznaczania sfinansowanego sprzętu - POBIERZ

Na dzień 7 maja 2020 roku 2738/2790 jednostek samorządu terytorialnego wzięło udział w projekcie. Poniżej znajduje się lista JST, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

 

Lista Jednostek Samorządu Terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez ekspertów CPPC w procesie weryfikacji.

 

Aby usprawnić dalszą realizację projektu #zdalnaszkoła przygotowaliśmy informator, który jest kompendium wiedzy dla gmin i powiatów, jak postępować na każdym etapie konkursu.

Informator konkursowy, czyli rzetelna i kompletna wiedza na temat konkursu „Zdalna Szkoła”.

 

 

Pełna dokumentacja konkursu jest niezbędna do prawidłowego przejścia przez proces aplikacyjny.

 

Jak uzyskać dofinansowanie, czyli instrukcja krok po kroku oraz pełna dokumentacja

 

układ znakow

 

Na początek sprawdź, jakie dofinansowanie możesz otrzymać -> przejdź tutaj

Jak złożyć wniosek krok po kroku?

 1. Wejdź na stronę cppc.gov.pl oraz pobierz wniosek, który należy wypełnić w Word.
        A. By to zrobić potrzebujesz:
            a. danych adresowych gminy/powiatu,
            b. informacji o tym, ile szacunkowo wsparcie obejmie szkół, nauczycieli lub uczniów (można wskazać przedział),
            c. informacji o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrów sprzętu.
     B. Pamiętaj, że komputery, laptopy czy tablety nie są jedynymi zakupami możliwymi do sfinansowania! Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).
  2. Po wypełnieniu wniosku możesz przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków (dostępna od 1 kwietnia 2020r.). Należy w niej załączyć swój wniosek.
  I to wszystko!

 

pełna dokumentacja konkursupng

 

O czym warto pamiętać:

 • Wysokość dofinansowania będzie zależała od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat.
 • Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł.
 • Jeśli taki sprzęt zakupiono po 16 marca 2020 roku, to można go ująć we wniosku o dofinansowanie.
 • W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu JST będzie musiała złożyć raport rozliczający poniesione wydatki.
 • Pomocniczo prezentujemy przykładowe rekomendacje dla sprzętu, który może zostać zakupiony w projekcie opracowane przez zespół ekspertów przy CPPC – POBIERZ.

 

Podkategorie

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.