Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Digital Poland Project Centre (CPPC) is a state budget unit subordinate to the Minister of Digitalization, based in Warsaw.

In the current perspective of the European Union CPPC is responsible for the implementation of projects in four priority axes of the Operational Programme Digital Poland.

CPPC carries out tasks related to the implementation of programs and projects co-financed from the budget of the European Union providing support under cohesion policy, funds from non-returnable foreign aid and funds from other programs in the field entrusted to the implementation by relevant agreements and arrangements.

The current document regulating the legal status of CPPC is Regulation No. 15 of the Minister of Digitization of May 24, 2016 on granting the CPPC statute (Journal of Laws of the Ministry of Digitization, 2016, item 17) amended be Regulation No. 17of the Minister of Digitization of June 14, 2017 (Journal of Laws of the Ministry of Digitization, 2017, item 19), and Regulation No. 3/2018 of the Director of the Digital Poland Project Centre of March 29, 2018 regarding the introduction of the organizational regulations of the Digital Poland Project Centre.

 

Legal basis:

History of the institution

Implementing Authority for Phare Cross-Border Cooperation Programme (WWPWP) was established in 1994 under the Financing Agreement dated 19 September 1994, concluded between the Government of the Republic of Poland and the European Commission. This agreement concerns the subsidy to finance the Cross-Border Cooperation Programme Poland - Germany 1994 – PL9402.

In the following years WWPWP entrusted with the implementation of the following Phare Cross-Border Cooperation programs (CBC), and later was also given to the implementation of Phare Programme Justice and Home Affairs (JHA) and pursuant to an agreement between the Ministry of Internal Affairs and Administration and the Minister of Economy, Economic and Social Cohesion Phare Programme (SSG).

From 1 January 2004, the Implementing Authority for Phare CBC was a state budget unit subordinated to the Ministry of Internal Affairs and Administration.

On 7 March 2004, by the decision of the Minister of Internal Affairs and Administration, the unit was renamed to the Implementing Authority for European Programmes (WWPE).

From 27 December 2011, the Implementing Authority for European Programmes is a state budget unit subordinate to the Ministry of Administration and Digitization, which supervises the activities of WWPE.

Pursuant to the Regulation No. 7 of the Minister of Administration and Digitization of 17 March, 2015 regarding the change of the name of the Implementing Authority for European Programmes to the Digital Poland Project Centre and granting the statute of Digital Poland Project Centre (Journal of Laws of the Minister of Administration and Digitization of 2015, item 10), on 3 April, 2015, the name of the Implementing Authority for European Programmes was changed to Digital Poland Project Centre.

Archival documents


CPPC experts are responsible for the implementation of Operational Programme Digital Poland (POPC) for 2014 – 2020. The aim of the Program is to strengthen the digital foundations of country’s development, which includes three areas: building the infrastructure required to ensure wide access to high-speed Internet, effective and user-friendly e-services, and constantly growing level of digital competence of the society.

 1. Universal access to high-speed Internet

We finance the construction of telecommunications infrastructure that provides access to high-speed Internet, in particular in sparsely populated areas, away from large agglomerations – in places less attractive for private telecommunications companies. Currently, in three calls we have selected contractors of the broadband network that will connect more than 11,000 schools and nearly 2 million households in Poland.

The amount estimated for the implementation of this area of activities (the so-called amount of allocation) is over one billion euros.

 1. E-administration and open government

We finance projects that provide Poles with access to friendly and understandable e-services in administration and minimize the need to visit offices. We also care for Polish culture and support the digitization of books, films and music. Thanks to this, each of us, at any time, without leaving home, will be able to read or watch the best Polish works, preserved in digital form also for future generations.

The amount estimated for the implementation of this area of activities (the so-called amount of allocation) is over 949 million euros.

 1. Digital competence of the society

We finance projects that educate Poles in the field of modern technologies. We develop the skills of, among others, children, teachers, seniors, but also professional programmers. We want each of us to feel comfortable in Poland of the digital age. Our goal is also to support the development of IT Masters – the most talented, promising young IT specialists, so that their knowledge and skills change Poland and the world in the future.

The amount estimated for the implementation of this area of activities (the so-called amount of allocation) is 145 million euros.

Funding in the contests organized by CPPC can be granted to the following groups of beneficiaries:

 • POPC axis I: telecommunications entrepreneurs, local government units or their unions and associations.
 • POPC axis II: government administration units, their subordinate units and the units they supervise, scientific units, universities, courts and prosecution units, non-governmental organizations, micro, small and medium enterprises.
 • POPC axis III: non-governmental organizations, local government units or their unions and associations, institutions conducting activities related to universities of the third age, public institutions from the field of science, education and culture and higher education institutions.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 30 października 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa dąży do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych w procesie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dlatego dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania, wykrywania i korygowania nadużyć finansowych

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów w Programie Polska Cyfrowa.

Publikacje rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą Programu Polska Cyfrowa:

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej dla organów publicznych, praktyków, beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów, w zakresie wzmocnienia systemów zarządzania i kontroli w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania. Dokument opisuje mechanizmy nadużyć, w tym sygnały wskazujące na możliwość ich wystąpienia.

Pobierz dokument  (PDF 319 KB)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”

Dokument zawiera m.in. wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. Ponadto, dokument wskazuje metody wykrywania przerobionych dokumentów oraz dobre praktyki wraz z praktycznymi przykładami.

Pobierz dokument  (PDF 2 MB)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”

Dokument zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania przypadków konfliktu interesów i postępowania z nimi w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE w ramach działań strukturalnych i programów polityki spójności. Obejmuje on wszystkie rodzaje zamówień publicznych bez względu na kwotę zamówienia oraz zawiera wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF 254 KB)

Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej odnośnie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, w tym co należy brać pod uwagę podczas zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. Dokument obejmuje każdy etap cyklu zwalczania nadużyć finansowych od promowania kultury przeciwdziałania poprzez zapobieganie, wykrywanie skończywszy na podejmowaniu działań następczych.

Pobierz dokument (PDF 292 KB)

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

Publikacja zawiera diagnozę stanu prawnego, opisuje sposoby przeciwdziałania i reagowania na sytuacje pojawienia się konfliktu interesów oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i efektywności systemów przeciwdziałających występowaniu konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF 699 KB)

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”

Publikacja opisuje mechanizmy zmów przetargowych, w tym symptomy wskazujące na wystąpienie zmowy. Ponadto wskazuje środki zapobiegawcze, co należy robić w sytuacji podejrzenia wystąpienia zmowy przetargowej oraz jakimi narzędziami dysponuje Urząd, aby przeciwdziałać naruszeniom.

Pobierz dokument (PDF 22 MB)

Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”

Podręcznik przeznaczony jest dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Przedstawia spostrzeżenia na temat powstających nadużyć finansowych i oszustw korupcyjnych w inwestycjach publicznych.

Pobierz dokument (PDF 12 MB)

Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”

Poradnik odpowiada na pytanie „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”, przedstawia w przystępny sposób sytuacje, z którymi może spotkać się każdy obywatel. Opisuje, jak je interpretować oraz co zrobić, by przekazana informacja o przestępstwie, osobach i przedmiotach z nim związanych była jak najbardziej przydatna organom ścigania.

Pobierz dokument (PDF 703 KB)

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Rekomendacje mają na celu przybliżenie procesu udzielania zamówień publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, poprzez wskazanie często pojawiających się nieprawidłowości oraz sposobów zapobiegania im.

Pobierz dokument (PDF 8 MB)

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Poradnika pomaga zrozumieniu, w którym momencie dane zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia.

Pobierz dokument (PDF 1 MB)

.

 

Baza ekspertów dla działania 8.3 i 8.4 PO IG

Baza ekspertów Instytucji Wdrażającej dla działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz dla działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Aktualna baza ekspertów dostępna jest TUTAJ

Szkolenia z naboru wniosków w Działaniu 8.3 PO IG

NOWE: Uprzejmie informujemy o możliwości pobrania prezentacji ze szkolenia dla Beneficjentów w dniach 21.02.2013, 22.02.2013 oraz 25.02.2013:

Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów 7 osi priorytetowej oraz działania 8.3 i 8.4 PO IG


Działanie 8.3

Działanie 8.4

Ważne informacje:

 • Przed rozpoczęciem prac nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 8.4, sugerujemy zweryfikować kwalifikowalność obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu.

Szczegółowe informacje

 • Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach działań 8.3 i 8.4Ocena merytoryczna jest oceną punktową i „0-1”. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach działania 8.3 i 8.4 maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 89. Do dofinansowania mogą być rekomendowane wnioski, które uzyskały w trakcie oceny min. 60% maksymalnej liczby punktów, przy jednoczesnym uzyskaniu 50% punktów w ramach poszczególnych ocenianych kategorii. Jednocześnie, aby projekt otrzymał dofinansowanie, kryterium „0-1” musi zostać spełnione (tj. projekt musi otrzymać ocenę „1”). Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów „0-1” oznacza wynik negatywny oceny merytorycznej.
 • Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów Instytucja Zarządzająca PO IG wraz z Instytucjami Pośredniczącymi i Wdrażającymi przygotowała listę najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w pierwszych naborach działań POIG, która znajduje się na stronie www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx#zakladka=3

Badanie ewaluacyjne (grudzień 2011):

Dokumenty ogólne

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
W ramach PO IG projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa.

Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Beneficjenci:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,
 • konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Typy projektów:

 • budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
 • przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),
 • projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie e-Administracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż w dniu 8 stycznia 2009 roku podpisana została umowa pomiędzy WWPE a MSWiA na dofinansowanie Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z usług w ramach projektu systemowego mogą korzystać instytucje zaangażowane w realizację projektów kluczowych 7 Osi Priorytetowej.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W ramach priorytetu 8. wspierane są działania w zakresie:

 • tworzenia usług elektronicznych,
 • tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami,
 • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

WWPE jest Instytucją Wrażającą dla następujących działań w ramach priorytetu 8. POIG:

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe non-profit.

UWAGA! WWPE informuje o nadaniu przez Komisję Europejską numerów referencyjnych programów pomocowych.

W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach POIG, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84. poz. 712 i Nr 157 poz. 1241) posiada numer referencyjny X427/2010.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronach:

Inne Instytucje Wdrażające / Pośredniczące II stopnia w ramach POIG:

Archiwum - Działanie 2.1

Podkategorie

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.