Eksperci

Zakończenie naboru wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej składanych w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” POPC.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że nabór kandydatów na ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej składanych w ramach II osi priorytetowej POPC zakończył się z dniem 27 kwietnia 2018 r.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa otwiera

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” POPC

Zapraszamy kandydatów na ekspertów z zakresu pomocy publicznej.

Aby  zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa z dopiskiem „Nabór ekspertów „pomoc publiczna” – II oś” lub
 • elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP /2yki7sk30g/skrytka lub
 • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane
w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Ekspertowi ds. pomocy publicznej za wydanie opinii w zakresie występowania pomocy publicznej
w danym projekcie będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

 • 920,00 zł brutto za opinię wydaną na etapie wyboru projektu,
 • 880,00 zł brutto za opinię wydaną na etapie procedury odwoławczej
 • 860,00 zł brutto za opinię wydaną na etapie podpisywania porozumienia/umowy
  o dofinansowanie z wnioskodawcą.

Osoby zainteresowane oceną projektów złożonych w konkursie dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC ogłoszonym 27 października 2015 r.¹ proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 24 czerwca 2016 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

¹ Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC znajduje się pod adresem: index.php?option=com_content&view=article&id=123&catid=31

Zakończenie naboru wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej, projektów partnerskich oraz zgodności projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC składanych w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że nabór kandydatów na ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej, projektów partnerskich oraz zgodności projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC składanych w ramach działania 2.3 POPC zakończył się z dniem 27 kwietnia 2018 r.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa

otwiera

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” POPC

Zapraszamy kandydatów na ekspertów  dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej, projektów partnerskich oraz zgodności projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC składanych w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Prosimy o składanie nie więcej niż jednego formularza.

Wnioski należy przesyłać na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa z dopiskiem: „Nabór ekspertów – 2.3 POPC”  lub elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP /2yki7sk30g/skrytka lub na maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania.

Osoby zainteresowane oceną projektów złożonych w konkursach dla Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), (typ II  projektu: cyfrowe udostępnienie  zasobów nauki) oraz dla Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” POPC zakończonych 31 maja 2017 r. proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 16 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się na stronie internetowej CPPC w zakładce „EKSPERCI”.

Uwaga! Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami na ekspertów zewnętrznych.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III
konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy osoby specjalizujące się w dziedzinie:

Zastosowanie technologii społeczeństwa informacyjnego
oraz zarządzanie projektami szkoleniowymi i aktywizacyjnymi

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania. UWAGA! Wnioski o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów będą przyjmowane do dnia 23.02.2018 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż przed przystąpieniem do oceny dokumentacji projektu, ekspert zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o poufności oraz o oświadczenia o bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w powyższych dokumentach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do oceniania dokumentacji przedłożonej w ramach III konkursu dla działania 3.1 POPC. Pragniemy zaznaczyć, iż oświadczenie o bezstronności odnosi się do wszystkich wniosków skierowanych do oceny w ramach danej rundy konkursowej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III
konkursu w Działaniu 3.1 „
Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy osoby specjalizujące się w dziedzinie:

Zastosowanie technologii społeczeństwa informacyjnego 
oraz zarządzanie projektami szkoleniowymi i aktywizacyjnymi

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie

od 02.10.2017 r. do 08.10.2017 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż przed przystąpieniem do oceny dokumentacji projektu, ekspert zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o poufności oraz o oświadczenia o bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w powyższych dokumentach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do oceniania dokumentacji przedłożonej w ramach III konkursu dla działania 3.1 POPC. Pragniemy zaznaczyć, iż oświadczenie o bezstronności odnosi się do wszystkich wniosków skierowanych do oceny w ramach danej rundy konkursowej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Działania 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy osoby specjalizujące się w następujących dziedzinach:

 1. Realizacja kampanii społecznych oraz zarządzanie projektami informacyjno-promocyjnymi
 2. Pomoc publiczna i projekty partnerskie

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 22 września 2017 r. do1 października 2017 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza II nabór kandydatów na ekspertów
do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy osoby specjalizujące się w dziedzinie:

Zastosowanie technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zarządzanie projektami szkoleniowymi i aktywizacyjnymi

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie

od 28.07.2017 r. do 08.08.2017 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.2 „
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Do udziału w naborze zapraszamy kandydatów specjalizujących się w dziedzinie:

zarządzania projektami edukacyjnymi

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie do dnia 13.01.2017 r. do godziny 16:15.

UWAGA! Wydłużenie terminu!

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godz. 16.15.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór na ekspertów ds. legislacji i partnerstwa oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach  Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
oraz
Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza nabór kandydatów na ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC oraz działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” POPC pod kątem:

 • Przygotowania do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym

oraz

 • Prawidłowości wyboru partnerów projektu

Do udziału w naborze zapraszamy kandydatów spełniających kryteria ogólne i szczegółowe opisane w zamieszczonym poniżej dokumencie: „System naboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych ds. legislacji i partnerstwa dokonujących oceny wniosków złożonych w ramach działania 2.1 i 2.2 POPC.”

Aby  zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 5 maja 2017 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres skrytki ePuap: 2yki7sk30g/skrytka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia warunków ogólnych oraz szczegółowych określonych w systemie naboru kandydatów na ekspertów. Brak złożenia wymaganych dokumentów (równoznaczny z brakiem spełnienia kryteriów wyboru) będzie skutkować odrzuceniem wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Nabór na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
jako Instytucja Pośrednicząca I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

w terminie do dnia 7 lutego 2017r.

Do udziału w naborze zapraszamy kandydatów specjalizujących się w dziedzinie: znajomości zagadnień analizy kosztów i korzyści, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także oceny kwalifikowalności wydatków dla projektów z zakresu infrastruktury szerokopasmowego internetu

Zakres oceny merytorycznej projektów zgodny z wymaganiami wskazanymi w dokumencie:

Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC oraz wzorze Karty oceny merytorycznej I stopnia z wyjątkiem kryteriów dotyczących oceny formalnej oraz kryteriów dotyczących oceny merytorycznej II stopnia.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby  zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów wraz z niezbędnymi dokumentami.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa otwiera

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” POPC

Zapraszamy kandydatów na ekspertów z następujących dziedzin:

 •  zarządzanie projektem teleinformatycznym, cyfrowe udostępnianie ISP oraz analiza finansowa i ekonomiczna

Zakres oceny merytorycznej projektów zgodny z wymaganiami wskazanymi w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla odpowiedniego poddziałania/typu projektu 2.3, przy czym:
Dla typu projektu cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych zakresem oceny będą wszystkie kryteria merytoryczne.
Dla typów projektu:

 • cyfrowe udostępnianie zasobów kultury,
 • cyfrowe udostępnianie zasobów nauki,

zakresem oceny będą kryteria merytoryczne z wyłączeniem kryteriów nr 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 19 oraz 22.

 • cyfrowe udostępnianie zasobów kultury

Zakres oceny merytorycznej projektów zgodny z wymaganiami wskazanymi w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2, przy czym zakresem oceny będą kryteria merytoryczne z wyłączeniem kryteriów nr 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 oraz 21.

 •  cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Zakres oceny merytorycznej projektów zgodny z wymaganiami wskazanymi w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), przy czym zakresem oceny będą kryteria merytoryczne z wyłączeniem kryteriów nr z wyłączeniem kryteriów nr 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 oraz 21.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Prosimy o składanie nie więcej niż jednego formularza. Jeśli kandydat na eksperta posiada wykształcenie/doświadczenie w więcej niż jednej dziedzinie, prosimy o zaznaczenie tego we wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Wnioski należy przesyłać na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa z dopiskiem: „Nabór ekspertów – 2.3 POPC” lub elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP /2yki7sk30g/skrytka.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania.

Osoby zainteresowane oceną projektów złożonych w konkursie dla Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) POPC ogłoszonym 28 sierpnia 2015 r.[1] proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 11 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się na stronie internetowej CPPC w zakładce „EKSPERCI”.

Uwaga! Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami na ekspertów zewnętrznych.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) POPC znajduje się pod adresem: index.php?option=com_content&view=article&id=116&catid=31

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 i 2.2 POPC

W związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów obowiązujących dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” i działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, mającą wpływ na zakres wymagań stawianych ekspertom, Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1  i Działania 2.2.

Do udziału w naborze zapraszamy kandydatów specjalizujących się w dziedzinie:

 • teleinformatyka
 • zarządzanie projektami teleinformatycznymi
 • analiza finansowa i ekonomiczna

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie do dnia 10.03.2017 r.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Wniosek należy przesłać na adres skrytki ePuap 2yki7sk30g/skrytka lub mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 315 22 33.

Dokumenty do pobrania:

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.