I Oś POPC Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Z przyjemnością informujemy, że beneficjent Orange Polska z sukcesem zakończył pierwszy projekt „Obszar Nowosądecki B” w ramach Działania 1.1. POPC 2. Celem Programu była budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych oraz wyrównaniu poziomu życia mieszkańców na terenach wykluczonych cyfrowo.

pdf

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w dniu 10 mają 2021 r. zakończyła proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. W okresie od 9 stycznia do 10 maja 2021 r. podpisano 21 kolejnych umów o dofinansowanie, w sumie w ramach naboru podpisano 118 umów.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 21 projektów wynosi 1 351 728,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów w 21 projektach wynosi 262.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

Informujemy, że na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakładce Dane dla operatorów udostępniono listę beneficjentów działania 1.1 POPC, którzy opublikowali na własnych stronach internetowych oferty hurtowe dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci wybudowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 97 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W okresie od 02 listopada do 08 stycznia 2021 r. podpisano 57 kolejnych umów o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 57 projektów wynosi 3 668 976,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów w 57 projektach wynosi 726.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

 

Punkty adresowe realizowane w ramach działania 1.1 POPC

W odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące z rynku telekomunikacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) udostępniło dane dotyczące punktów adresowych (PA) wybranych przez beneficjentów działania 1.1 POPC, które w ramach realizowanych przez nich projektów zostaną objęte zasięgiem sieci szerokopasmowej NGA. Udostępnione PA są zgodne z tymi które prezentowane są przez Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).

Udostępnione PA posiadają dwa statusy:

„W realizacji” – jest to PA, który został zadeklarowany przez beneficjenta do realizacji w projekcie i na chwilę obecną jest w procesie inwestycyjnym co oznacza że może być zarówno w trakcie opracowywania koncepcji technicznej, jak i w fazie projektowej lub w trakcie budowy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie beneficjent może na etapie realizacji projektu wymienić cześć zadeklarowanych wcześniej PA na inne wskazane przez CPPC w konkursie. Może to oznaczać, że niektóre PA z tym statusem ostatecznie nie zostaną objęte zasięgiem w ramach projektu.

„Wykonane” – oznacza PA który został już objęty zasięgiem sieci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

CPPC zastrzega, że dane publikowane są w oparciu o raporty składane przez beneficjentów działania 1.1 POPC. Dane są do pobrania w formacie csv i aktualizowane co 6 miesięcy.

pdf

Infrastruktura realizowana jest w oparciu o „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC”. Dokument ten określa specyfikację techniczną oraz zobowiązania w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych. Wymagania stanowią integralną część umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentami wyłonionymi w konkursie.

pdf

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 40 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W okresie od 22 września do 04 listopada 2020 r. podpisano 28 kolejnych umów o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 28 projektów wynosi 1 802 304,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów w 28 projektach wynosi 358.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

pdf

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w dniu 14.05.2020 r. zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-009/20 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nr proj. POPC.01.01.00-00-0037/20 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 182 138 000,00 PLN, w tym 182 138 000,00 PLN ze środków UE.

pdf

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wszystkich projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach konkursu zostało złożonych 35 wniosków o dofinansowanie na 22 obszary konkursowe. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało wyłonionych 19 projektów.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym internetem o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 19 obszarach wynosi 144 838 i stanowi 110,18% w stosunku do wskazanej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla tych obszarów.  Ponadto w wyniku realizacji projektów podłączonych do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 9 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów to 317 740 095,22 PLN i stanowi 54,78% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej prezentujemy pełną listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów, w której wskazane są projekty rekomendowane do dofinansowania wraz z kwotą przyznanego dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz konkurujący projekt spełniający wszystkie kryteria oceny. Zestawienie uwzględnia także obszary, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego projektu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 3 obszarów konkursowych.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 4 obszarów konkursowych.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uprzejmie informuje, że utworzony został dedykowany adres
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. służący do zgłaszania białych plam tj. adresów, które nie zostały uwzględnione/zostały pominięte w interwencji w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kierowanie zgłoszeń na wskazany adres pozwoli sprawniej obsługiwać Państwa wnioski a także kompleksowo zbadać istniejące w tym zakresie niedoskonałości rynku.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.