Aktualizacja listy obszarów konkursowych w IV naborze konkursu 1.1. POPC

W związku z  niedopełnieniem obowiązku  sprawozdawczego lub niewłaściwym wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego względem Prezesa UKE,  w zakresie przekazania informacji o zasięgach lub podjętych inwestycjach przez operatorów telekomunikacyjnych,  już po opublikowaniu listy obszarów interwencji  dla IV konkursu, w toku weryfikacji ujawniono że znaczna część placówek oświatowych wskazanych w ramach 4 konkursu do objęcia zasięgiem sieci, posiada lub w niedalekiej przyszłości będzie posiadała dostęp do sieci NGA. 

Skutkiem tego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa w uzgodnieniu z Ministrem Cyfryzacji podjęła decyzję o wyłączeniu wszystkich 206 placówek oświatowych z interwencji w IV konkursie. Działanie takie wymagało ponownego przeliczenia obszarów konkursowych, pod kątem ich ekonomicznej wykonalności bez uwzględnienia jednostek oświatowych.

W wyniku ponownej analizy, liczba obszarów konkursowych ani ich zasięg terytorialny nie uległy zmianie. Zwiększone zostało minimalne zobowiązanie pokryciowe. Łącznie dla wszystkich 35 obszarów minimalne zobowiązanie pokryciowe ( HP min) zwiększyło się o 21 499 i obecnie wynosi  273 849 HP.

Maksymalna kwota dofinansowania dla zaktualizowanych obszarów wynosi 578 540 452,52 PLN i jest o 928 818,15  tys. mniejsza od dotychczasowej.

W wyniku aktualizacji listy obszarów konkursowych, z interwencji wycofano także dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W pozostałym zakresie dokumentacja nie uległa zmianie.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.