ROZSTRZYGNIĘCIE IV KONKURSU DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wszystkich projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach konkursu zostało złożonych 35 wniosków o dofinansowanie na 22 obszary konkursowe. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało wyłonionych 19 projektów.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym internetem o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 19 obszarach wynosi 144 838 i stanowi 110,18% w stosunku do wskazanej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla tych obszarów.  Ponadto w wyniku realizacji projektów podłączonych do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 9 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów to 317 740 095,22 PLN i stanowi 54,78% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej prezentujemy pełną listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów, w której wskazane są projekty rekomendowane do dofinansowania wraz z kwotą przyznanego dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz konkurujący projekt spełniający wszystkie kryteria oceny. Zestawienie uwzględnia także obszary, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego projektu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.