ROZSTRZYGNIĘCIE IV KONKURSU DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wszystkich projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach konkursu zostało złożonych 35 wniosków o dofinansowanie na 22 obszary konkursowe. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało wyłonionych 19 projektów.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym internetem o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 19 obszarach wynosi 144 838 i stanowi 110,18% w stosunku do wskazanej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla tych obszarów.  Ponadto w wyniku realizacji projektów podłączonych do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 9 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów to 317 740 095,22 PLN i stanowi 54,78% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej prezentujemy pełną listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów, w której wskazane są projekty rekomendowane do dofinansowania wraz z kwotą przyznanego dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz konkurujący projekt spełniający wszystkie kryteria oceny. Zestawienie uwzględnia także obszary, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego projektu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.