Aktualizacja dokumentacji konkursowej POPC działanie 1.1

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż do dokumentacji konkursowej w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dołączono zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie.

Aktualizacja dotyczy zapisów wzoru umowy o dofinansowanie w § 20 „Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy” oraz w konsekwencji zapisów § 21 ust. 3 pkt) 8. Zmiana odnosi się do rozwiązania polegającego na umożliwieniu stosowania przez Beneficjentów zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.