Opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Niniejszym prezentujemy treść opinii prawnej dotyczącej możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe opracowanie zwiera następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie syntetycznego opisu modelu metodyki Agile, obejmującego istotę tej metodyki (pojęcie, genezę, definicję) oraz jej podstawowe założenia i zasady;
  • Porównanie metodyki Agile z metodyką kaskadową, wraz ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń płynących z obu metodyk;
  • Analizę jednego projektu, który był realizowany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy prowadzeniu zamówień w ramach tego projektu, realizowanego metodyką „kaskadową” ze wskazaniem przyczyn trudności w realizacji projektu związanych z wybraną metodyką;
  • Podanie przykładów wykorzystania metodyki Agile w projektach IT w sektorze prywatnym i publicznym w Polsce, państwach członkowskich UE oraz innych państwach wraz z omówieniem wpływu jej wykorzystania na przebieg i powodzenie realizacji projektu informatycznego;
  • Przedstawienie praktycznego wykorzystania metodyki Agile w umowach dotyczących sektora IT z uwzględnieniem czynników zwinności (agility factors);
  • Przedstawienie potencjalnych możliwości wykorzystania modelu Agile w umowach IT realizowanych po przeprowadzeniu procedury przetargowej określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych w tym przedstawienie mechanizmów przewidzianych ustawą Pzp, które mogą posłużyć do zaimplementowania metodyki Agile lub jej elementów do projektów IT realizowanych w reżimie tej ustawy, w szczególności analiza możliwości zastosowania poszczególnych czynników zwinności (agility factors) w projektach realizowanych w sektorze publicznym (w tym metod wynagradzania typowych dla metodyk zwinnych, metod zarządzania organizacją projektów, odbiorów sprintów, dokonywania zmian w trakcie projektów, praw własności do utworów).

Prezentowane opracowanie jest efektem zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 EURO oznaczonego numerem ZP/10/2016.

Opinia dotycząca stosowania metodyki Agile

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.