Zakończenie II naboru dla działania 1.1. POPC

W piątek 17 lutego 2017r. upłynął termin składania wniosków  o dofinansowanie w konkursie z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Konkurs ten ogłoszony został 30 września 2016r., a jego ogłoszenie poprzedzone zostało kilkumiesięczną debatą z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego na forum Grupy Roboczej Sieci Szerokopasmowych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 144 wnioski o dofinansowanie na 67 obszary konkursowe. Oznacza to, że 85% obszarów konkursowych (67 z 79) zostało objętych aplikacjami konkursowymi wnioskodawców. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na obszarach objętych wnioskami konkursowymi wynosi ponad 2 miliardy 657 milionów złotych. Minimalne zobowiązanie pokryciowe jakie należy zrealizować na poziomie 67 obszarów konkursowych objętych wnioskami to 888.949 gospodarstw domowych, które mają znaleźć się w zasięgu sieci NGA w wyniku interwencji finansowanej ze środków publicznych.

Dla porównania – w ramach pierwszego konkursu z I Osi priorytetowej, w którym wnioski składane były do końca lutego ubiegłego roku – wnioskodawcy złożyli aplikacje konkursowe na 154 spośród 229 obszarów konkursowych (tj. 67%), kwota udostępnionej im pomocy publicznej to 278 398 768 PLN, w ramach której zobowiązani są do zbudowania dostępowej infrastruktury szerokopasmowej do 127.354 punktów adresowych.

Na terenie 67 obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 8.149 punktów adresowych placówek oświatowych objętych obowiązkiem zapewnienia dostępu szerokopasmowego przez beneficjentów umów o dofinansowanie. Dla porównania – umowy o dofinansowanie zawarte po ubiegłorocznym konkursie przewidują podłączenie przez beneficjentów pomocy publicznej jedynie 74 punktów adresowych placówek oświatowych.

Przy założeniu, że wszystkie 67 obszarów konkursowych zostanie objętych umowami o dofinansowanie, oznaczać będzie to sfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budowy łączy szerokopasmowego dostępu do Internetu do prawie 42% punktów adresowych placówek oświatowych w Polsce.

Niezwykle ciekawą informacją jest to, że na 57 wnioskodawców, którzy złożyli łącznie 144 wnioski konkursowe, jedynie 10 spośród nich to duzi przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Aż 47 wnioskodawców to MŚP. Powyższa struktura wnioskodawców zaprzecza wielokrotnie formułowanym zarzutom, jakoby kształt drugiego konkurs z I Osi POPC wykluczał z możliwości udziału w nim małych i średnich polskich przedsiębiorców. Dodać należy również, że większość spośród 144 wniosków konkursowych (80 spośród 144) złożonych została przez MŚP.

Konkurs od samego początku, zarówno na etapie przygotowania, jak i jego trwania cieszył się dużą popularnością. Przez cały okres jego trwania przedstawiciele administracji rządowej z Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytutu Łączności oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej byli do dyspozycji wnioskodawców. W trakcie trwania naboru CPPC udzieliło odpowiedzi na 502 pytania od potencjalnych wnioskodawców dotyczące dokumentacji konkursowej, wytycznych  dotyczących budowy sieci NGA dla gospodarstw domowych oraz dla placówek oświatowych, a także kwalifikowalności oraz wykonalności projektu. CPPC zorganizowało również 3 szkolenia, w których wzięło udział łącznie ponad 200 osób, jak również warsztat dla ponad 50 zainteresowanych.

Organizatorzy konkursu dokonali również szeregu usprawnień organizacyjnych ułatwiających wnioskodawcom proces składania wniosków konkursowych. Do najważniejszych optymalizacji zaliczyć należy:

  1. opracowanie wytycznych dla wymiarowania sieci NGA oraz stanowiska CPPC w sprawie najmu i dzierżawy,
  2. wprowadzenie uproszczonego załącznika planowania zasięgów sieci NGA (Załącznik nr 4), który przyjął postać bazodanową, jak również modyfikację innych załączników w efekcie uwzględnienia postulatów przedsiębiorców oraz wyciągnięcia wniosków z pierwszego naboru z I Osi,
  3. uruchomienie dedykowanego newslettera, który ułatwiał pozyskiwanie przez wnioskodawców wszelkich informacji dotyczących konkursu publikowanych na stronie CPPC.

Warto wspomnieć również o zbudowaniu w pełni cyfrowego kanału składania wniosków o dofinansowanie. Dla potrzeb tego konkursu CPPC przygotowało i udostępniło wnioskodawcom dedykowaną aplikację do składania wniosków. Wyrazistym efektem tej optymalizacji jest to, że 100% wniosków konkursowych (łącznie 144) złożonych zostało kanałem elektronicznym przez bezawaryjnie działającą aplikację konkursową udostępnioną przez CPPC. Jest to znacząca różnica w stosunku do realizowanego rok temu pierwszego naboru, w którym na 287 wniosków o dofinansowanie 204, tj. 71%, złożonych zostało w postaci papierowej drogą pocztową bądź na biuro podawcze CPPC.

Poniżej publikowane są dwie listy, z których pierwsza zawiera informację o obszarach konkursowych, na których złożone zostały wnioski konkursowe, a druga to lista 12 obszarów konkursowych, na które nie został złożony żaden wniosek.

Obszary na które zostały złożone wnioski:

ID_OBSZARU

NAZWA_OBSZARU

3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź
3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A
3.1.10.18 SIERADZKI
3.1.10.19 SKIERNIEWICKI
3.1.14.25 CIECHANOWSKI
3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA
3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI
3.1.14.71 SIEDLECKI
3.2.12.20a.21 KRAKOWSKI część A i Kraków
3.2.12.20b KRAKOWSKI część B
3.2.12.20c.24b KRAKOWSKI część C i TARNOWSKI część B
3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A
3.2.12.22b NOWOSĄDECKI część B
3.2.12.24a TARNOWSKI część A
3.2.12.69 NOWOTARSKI
3.2.24.44a BIELSKI część A
3.2.24.44b BIELSKI część B
3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI
3.2.24.46 CZĘSTOCHOWSKI
3.2.24.48.51 KATOWICKI i TYSKI
3.2.24.49 RYBNICKI
3.2.24.50 SOSNOWIECKI
3.3.06.11a LUBELSKI część A
3.3.06.12a PUŁAWSKI część A
3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A
3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B
3.3.18.34 PRZEMYSKI
3.3.18.35a RZESZOWSKI część A
3.3.18.35b RZESZOWSKI część B
3.3.18.36a TARNOBRZESKI część A
3.3.18.36b TARNOBRZESKI część B
3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI
3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI
3.3.20.39 SUWALSKI
3.3.26.52a KIELECKI część A
3.3.26.52b KIELECKI część B
3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A
3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B
3.4.08.13 GORZOWSKI
3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI
3.4.30.57 KALISKI
3.4.30.58 KONIŃSKI
3.4.30.59 LESZCZYŃSKI
3.4.30.60 PILSKI
3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ
3.4.32.63 KOSZALIŃSKI
3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A
3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B
3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN
3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B
3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI
3.5.02.02 LEGNICKO-GŁOGOWSKI
3.5.02.03a WAŁBRZYSKI część A
3.5.02.03b WAŁBRZYSKI część B
3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW
3.5.16.31 NYSKI
3.5.16.32 OPOLSKI
3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI
3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI
3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI
3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI
3.6.22.41 SŁUPSKI
3.6.22.42 STAROGARDZKI
3.6.22.72 CHOJNICKI
3.6.28.54 ELBLĄSKI
3.6.28.55 EŁCKI
3.6.28.56 OLSZTYŃSKI

Obszary na które nie złożono wniosków:

ID_OBSZARU

NAZWA_OBSZARU

3.1.10.17b PIOTRKOWSKI część B
3.1.14.26 OSTROŁĘCKI
3.1.14.27 RADOMSKI
3.1.14.70 PŁOCKI
3.2.12.23 OŚWIĘCIMSKI
3.3.06.09 BIALSKI
3.3.06.10a CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A
3.3.06.10b CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B
3.3.06.11b LUBELSKI część B
3.3.06.12b PUŁAWSKI część B
3.6.04.08 WŁOCŁAWSKI
3.6.04.68 ŚWIECKILogo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.