Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w I rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z czego 10 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 10 605 629,47 PLN.

Jednocześnie IOK informuje, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy z 10 000 000,00 PLN do 10 605 629,47 PLN.

pdf

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.