Aktualizacja listy podpisanych umów o dofinansowanie w ramach VI rundy naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach VI rundy naboru o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wyniku procedury odwoławczej podpisano jeszcze jedną umowę o dofinansowanie. W związku z powyższym w ramach VI rundy ww. naboru zawarto:

Jedno Porozumienie o dofinansowanie:

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0127/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Obrony Narodowej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 68 277 323,84 PLN.

Oraz dwie Umowy o dofinansowanie:

  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0124/19-00 z Beneficjentem - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 426 812,48
  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0126/19-00 z Beneficjentem – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 51 391 979,03 PLN.

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.