Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II konkursie dla działania 2.2 POPC

 

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie  złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

W wyniku zakończonej oceny merytorycznej, złożone wnioski o dofinasowanie nie spełniły wszystkich kryteriów wyboru projektów, tym samym nie zostają rekomendowane do dofinansowania.

xlsx

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.