Ogłoszenie naboru wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym (3.2). Jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działałamy na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Nabór odbywa się w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” jako część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów przewidujących wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.