Zmiana w Regulaminie konkursu w ramach działania 3.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że od dnia 19 maja 2016 r. zmianie ulega Regulamin konkursu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, którego aktualna wersja została opublikowana na stronie internetowej CPPC (link: http://cppc.pl/index.php/po-polska-cyfrowa/po-pc-iii-os/nabor-wnioskow-popc-3-1) oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie Centrum Projektów Polska Cyfrowa zidentyfikowała gminy, które zawarły porozumienia na rzecz realizacji projektu z kilkoma wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie, postanowienia Regulaminu konkursu zostały doprecyzowane w zakresie sposobu procedowania w przypadku niehonorowania porozumień podpisanych niezgodnie z zasadami obowiązującymi w naborze. Dodatkowo, precyzując zapisy Regulaminu w zakresie przyporządkowania wydatków projektowych do właściwych kategorii budżetowych w projektach, wyłączono spod rygoru braków formalnych o charakterze zasadniczym wydatki nieprawidłowo przyporządkowane do kategorii budżetowych, umożliwiając tym samym jednokrotną korektę lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w zakresie przesunięć wydatków pomiędzy kategoriami wydatków.

Ponadto informujemy, że termin przeznaczony na przeprowadzenie oceny formalnej został wydłużony o 5 dni kalendarzowych.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.