III Oś POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 13 (gorzowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach III rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” naobszar konkursowy nr:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach II rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”naobszar konkursowy nr:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach II rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” naobszar konkursowy nr:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” naobszar konkursowy nr:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy naobszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

pdf

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

NrWojewództwa wchodzące w skład obszaruAlokacja na obszar [PLN]Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN]Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/ocenyWartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN]
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 0  
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 23 686 794,00 3  
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 20 256 280,00 5  
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 21 396 709,00 3  
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 19 163 000,00 0  
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 2  8 191 956,00
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 6 627 584,91 2 2 217 405,60
8 669 840,49
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 19 101 645,00 5  
SUMA 160 000 000,00 140 920 797,91 20 19 079 202,09

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy naobszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

pdf

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów

NrWojewództwa wchodzące w skład obszaruAlokacja na obszar [PLN]Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN]Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/ocenyWartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN]
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 0  
2  śląskie, opolskie  23 686 794,00  23 686 794,00  3  
3  pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie  20 256 280,00  20 256 280,00  5  
4  wielkopolskie, zachodniopomorskie  21 396 709,00  21 396 709,00  3  
5  kujawsko-pomorskie, łódzkie  19 163 000,00  19 163 000,00  0  
6  dolnośląskie, lubuskie  16 597 383,00  16 597 383,00 3  
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 6 627 584,91 2 2 217 405,60
8 669 840,49
8  małopolskie, świętokrzyskie  19 101 645,00  19 101 645,00 5  
SUMA  160 000 000,00  149 112 753,91  21  10 887 246,09

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, dnia 27 listopada 2017 r. zakończyła ocenę projektu zgłoszonego w ramach naboru nr POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17, dla działania 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” zakończyło drugi konkursu na dofinasowanie projektów aktywizacji w obszarze kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+.

 

W dniu 31 października 2017 r. upłynął termin naboru wniosków w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs przewiduje szkolenia z zakresu programowania dla nauczycieli i uczniów szkół znajdujących się na terenach wiejskich lub wiejsko-miejskich.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.