Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, 16 marca cały zespół Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeszedł w tryb pracy zdalnej. Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie wskazać, kiedy rozpoczniemy na nowo pracę w trybie stacjonarnym.1 Dzięki pełnej cyfryzacji wszystkich procesów i elektronicznemu obiegowi dokumentów pozostajemy do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji drogą elektroniczną. W tym czasie kontakt z nami będzie możliwy każdym kanałem komunikacji z wyłączeniem telefonów stacjonarnych oraz wizyt w naszej siedzibie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznym +48 22 315 22 00.

O dalszych postanowieniach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej www.cppc.gov.pl oraz profili na portalach społecznościowych. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CPPC

 


1 Podstawa prawna - § 13 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673).

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w IV konkursie 1.1. POPC

Informujemy, że w w związku z trwającym stanem epidemii i kolejnymi ograniczeniami funkcjonowania firm prywatnych i instytucji państwowych wpływającymi na potencjalne utrudnienia w procesie aplikowania, Centrum Projektów Polska Cyfrowa w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podjęło decyzję o dalszym wydłużeniu trwającego obecnie naboru wniosków o dofinansowanie w IV konkursie w ramach działania 1.1. POPC do 30 kwietnia 2020 r. 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-008/20 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, nr proj. POPC.01.01.00-00-0001/20 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 187 232 000,00 PLN, w tym 158 454 441,60 PLN ze środków UE.

pdf

 

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 31 marca 2020 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach III Rundy ocenie podlegało 7 wniosków o dofinansowanie.

pdf

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach V rundy naboru o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych podpisano:

Cztery Porozumienie o dofinansowanie:

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0112/19-00 z Beneficjentem – Głównym Urzędem Miar. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 652 739,20 PLN.
  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0113/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji . Kwota dofinansowania projektu wynosi: 10 842 446,00 PLN.
  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0116/19-00 z Beneficjentem – Głównym Urzędem Miar. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 11 898 429,00 PLN.
  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0122/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Rozwoju. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 276 698,50 PLN.

Oraz trzy Umowy o dofinansowanie

  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0110/19-00 z Beneficjentem – Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 10 963 081,80 PLN.
  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0118/19-00 z Beneficjentem – Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 23 572 268,59 PLN.
  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0120/19-00 z Beneficjentem – Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 22 470 497,92 PLN.

PDF

 

 

 

Przekazujemy Państwu listę do autokontroli trwałości projektu zrealizowanego w ramach POPC, jako materiał pomocniczy, opracowany przez pracowników Wydziału Kontroli Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Lista do autokontroli jest narzędziem wspierającym oraz obrazującym przebieg kontroli. Zawarliśmy w niej pytania, które najczęściej zadawane są przez kontrolerów w ramach kontroli projektu. Dzięki czemu możecie Państwo sami wcielić się w rolę kontrolera i zweryfikować, czy utrzymujecie trwałość projektu zgodnie z warunkami Umowy/Porozumienia. Kontrolerzy mogą Państwa poprosić o wypełnienie listy przed planowanym terminem kontroli.

doc

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 19 – skierniewicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 19 (skierniewicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 18 - sieradzki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 18 (sieradzki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 17 - piotrkowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 17 (piotrkowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 42 - starogardzki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 42 (starogardzki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, cały zespół Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeszedł w tryb pracy zdalnej do 10 kwietnia 2020r.1 Dzięki pełnej cyfryzacji wszystkich procesów i elektronicznemu obiegowi dokumentów pozostajemy do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji drogą elektroniczną. W tym czasie kontakt z nami będzie możliwy każdym kanałem komunikacji z wyłączeniem telefonów stacjonarnych oraz wizyt w naszej siedzibie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznym +48 22 315 22 00.

O dalszych postanowieniach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej www.cppc.gov.pl oraz profili na portalach społecznościowych. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CPPC


1 Podstawa prawna - § 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.