Aktualności

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w IV konkursie 1.1. POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami funkcjonowania firm prywatnych i instytucji państwowych wpływającymi na potencjalne utrudnienia w procesie aplikowania, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podjęło decyzję o wydłużeniu trwającego obecnie naboru wniosków o dofinansowanie w IV konkursie w ramach działania 1.1. POPC do 15 kwietnia 2020 r. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-012/18  dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji projekt pn.: „WSPÓLNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA PAŃSTWA ”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 188 718 396,90

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) na sytuację Wnioskodawców. Rozumiejąc wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności CPPC wydłużyło termin naboru wniosków umożliwiając Wnioskodawcom dalsze procedowanie w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć. W tym celu okres przyjmowania wniosków w naborze Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia do godziny 23:59.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.4 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Szanowni Beneficjenci,

W związku z aktualną sytuacją w kraju spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego chcemy Państwa zapewnić, że nie wpływa ona negatywnie na naszą pracę.  Znaczna część naszego zespołu  przeszła na tryb pracy zdalnej i jest dostępna w pełnym wymiarze godzin. Dzięki pełnej automatyzacji procesów oraz elektronicznemu obiegowi dokumentów praca wykonywana jest na takim samym poziomie jak dotychczas. W trosce o zachowanie płynności finansowej w ramach projektów dołożymy wszelkich starań by wnioski o płatność skutkujące wypłatą środków zatwierdzane były w pierwszej kolejności. Obecnie najszybszymi drogami kontaktu z opiekunami umów są maile oraz SL. Jeśli napotkacie Państwo na problemy we współpracy z CPPC w tym okresie prosimy o taką informację, zależy nam na jak najlepszej obsłudze naszych beneficjentów.

Do szybkiego zobaczenia!

Zespół CPPC

Szanowni Beneficjenci,

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania dotyczące bieżącej realizacji projektów w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego informujemy:

  • Istnieje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o płatność.
  • W przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne było odwołanie, w związku z obecną sytuacją, finansowanych w nich spotkań, szkoleń czy wyjazdów, możliwe jest uznanie poniesionych wydatków za kwalifikowalne, po dokonaniu wnikliwej analizy, w szczególności, czy poszczególni beneficjenci podejmowali niezbędne starania związane z odwołaniem spotkania i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy te starania podejmowane były z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji projektów, spowodowanych aktualną sytuacją, CPPC dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji tych projektów. Rozwiązanie należy rozważyć indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku, uwzględniając rzeczywisty wpływ zaistniałej sytuacji na opóźnienia oraz czy termin realizacji wynikał z kryteriów wyboru projektów.
  • Trwają prace nad zmianami harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie projektów.
  • Dokonana zostanie aktualizacja terminów kontroli w miejscach realizacji projektów lub w siedzibach beneficjentów. Rozważamy również wykonanie części czynność „zza biurka”.

Każdy ze zgłoszonych przypadków rozpatrywać będziemy indywidualnie. Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacji z wyłączeniem telefonów stacjonarnych. O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Z życzeniami zdrowia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła w dniu 13 marca 20202 r. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

W ramach I rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegało 3 wnioski o dofinansowanie. Do dofinansowania nie rekomendowano żadnego  z ocenianych merytorycznie wniosku o dofinansowanie.

docx

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 16 marca większość pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa przechodzi w tryb pracy zdalnej. Dzięki pełnej cyfryzacji wszystkich procesów i elektronicznemu obiegowi dokumentów pozostajemy do  Państwa dyspozycji. Pytania prosimy kierować, jak dotychczas, do opiekunów umów. W tym czasie kontakt z nami będzie możliwy każdym kanałem komunikacji z wyłączeniem telefonów stacjonarnych. Nasza siedziba pozostaje otwarta w standardowych godzinach. O dalszych postanowieniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z życzeniami zdrowia

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 33 - krośnieński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 33 (krośnieński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 52 – kielecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 52 (kielecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Nabór kandydatów na Ekspertów w ramach II oś POPC E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – Instytucja Pośrednicząca POPC, w związku z planowanym zleceniem przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami składanych w ogłoszonym konkursie w ramach działania 2.4 POPC oraz  przeprowadzenia konsultacji/ wydania opinii w związku z oceną projektów w których zostały podpisane Umowy/Porozumienia o dofinansowanie.

zaprasza

do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Aby  zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek
o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Weryfikacja spełniania kryteriów merytorycznych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.4 POPC.

Zlecenie obejmowałoby:

- ocenę projektów na etapie wyboru do dofinansowania;

- konsultacje lub wydanie opinii do wniosków dla których podpisane zostaną umowy/porozumienia.

Kryteria wyboru eksperta zostały określone w dokumencie System naboru kandydatów na ekspertów  zewnętrznych ds. oceny wniosków o dofinansowanie w I naboru w Działaniu 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach POPC.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od dnia publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do dnia 22.03.2020 r. w następujący sposób:

  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa z dopiskiem „Nabór ekspertów „działanie 2.4” lub
  • elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP /2yki7sk30g/skrytka lub

Dokumenty do pobrania:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach I rundy piątego konkursu 3.2 w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista wszystkich obszarów NUTS-3 ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach V naboru, wysokością kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.