Aktualności

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 14 - zielonogórski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 14 (zielonogórski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 71 – siedlecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 71 (siedlecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 17 – piotrkowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 17 (piotrkowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 13 lutego 2020 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach VI rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach VI rundy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie i 4 spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I rudny naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: „Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych”) podpisano porozumienie o dofinansowanie z Głównym Urzędem Statystycznym.

 

Projekt o numerze POPC.02.03.01-00-0077/19 pn. „ WROTA STATYSTYKI”otrzymał dofinansowanie w wysokości 41 243 705,00 PLN.

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 73 – żyrardowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 73 (żyrardowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 27 – radomski

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 27 (radomski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 10 lutego 2020 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach III rundy wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie, 7 z nich spełniło kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 30 – warszawski zachodni

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 30 (warszawski zachodni) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS - 19 - SKIERNIEWICKI

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów konkursowych złożonych w ramach działania 3.2. Konkurs o numerze POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonego dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W ramach NUTS - 19 - SKIERNIEWICKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w uzgodnieniu z Ministrem Cyfryzacji podjęło decyzję o ponownym przeliczeniu obszarów interwencji w IV konkursie
w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pod kątem ich ekonomicznej wykonalności. Powyższe działanie jest związane z obserwowanym obniżeniem opłacalności inwestycji na najtrudniejszych obszarach.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki dokonano ponownego przeliczenia minimalnego zobowiązania pokryciowego na poszczególnych obszarach konkursowych, dostosowując je do warunków rynkowych.

W wyniku ponownej analizy zwiększono poziom dofinansowania w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku poniżej.

pdf

W związku z powyższą zmianą wydłużono termin naboru do 31 marca 2020 r.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.