Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Anulowanie publicznej prezentacji założeń projektu „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej”

30-11-2016, 14:49:30,

Akademia Sztuki Wojennej informuje o odwołaniu zaplanowanej na dzień 8 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 publicznej prezentacji założeń projektu „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Odwołanie prezentacji założeń projektu związane jest z rezygnacją Akademii Sztuki Wojennej z udziału we wskazanym konkursie.