Zamówienia publiczne objęte ustawą PZP

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ wersja do edycji

espd-request CPPC

Termin składania ofert: do dnia 23.07.2018 roku do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. godz. 11:15

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska  Cyfrowa

Biuro podawcze

ul. Spokojna 13A

01-044 Warszawa

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach Działania 8.3, 8.4 i 7 Osi POIG, kontroli w realizacji w ramach I,II i III Osi POPC oraz wizyt monitoringowych w ramach III Osi POPC”- ZP/3/2018.

Ogłoszenie zmiana 2018-OJS120-274364-pl

Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenie 28.06.2018

SIWZ zmiana 26-06-2018 wersja do edycji

SIWZ zmian 26-06-2018

Zamawiający informuje o ofertach złożonych w postępowaniu
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)
na
Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 144 000 EURO
na „Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” – ZP/1/2018

„Zapraszamy do składania ofert na  usługi o wartości poniżej 135 000 EURO na ,,Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

• Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem
3. Wykaz usług
4. Istotne Postanowienia Umowy

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 roku do godziny 9:45

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Data umieszczenia na stronie CPPC: w dniu 1 września 2017 roku

Wykaz załączników do ogłoszenia:

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem
  3. Wykaz usług
  4. Istotne Postanowienia Umowy

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godziny 9:45

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Data umieszczenia na stronie CPPC: w dniu 8 sierpnia 2017 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 135 000 EURO
na „Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa” – ZP/3/2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.