OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO na „Wykonanie kompleksowej usługi organizacji szkolenia outdoor wraz z zapewnieniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz transportowej dla 75 pracowników CPPC”

Zapraszamy do składania ofert na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO na „Wykonanie kompleksowej usługi organizacji szkolenia outdoor wraz z zapewnieniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz transportowej dla 75 pracowników CPPC” – ZP/7/2017.

Postępowanie  prowadzone  na  podstawie art.  138o ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Wykaz załączników do ogłoszenia:

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Instrukcja dla Wykonawców
  3. Formularz ofertowy
  4. Wykaz usług
  5. Istotne Postanowienia Umowy

Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2017 roku do godziny 9:45

Termin realizacji zamówienia:  w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017 roku

Data umieszczenia na stronie CPPC: w dniu 17 maja 2017 roku

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.