OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 144 000 EURO na „usługę przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach Działania 8.3, 8.4 i 7 Osi POIG, kontroli w realizacji w ramach I,II i III Osi POPC oraz wizyt monitoringowych w ramach III Osi POPC”- ZP/3/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ wersja do edycji

espd-request CPPC

Termin składania ofert: do dnia 23.07.2018 roku do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. godz. 11:15

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska  Cyfrowa

Biuro podawcze

ul. Spokojna 13A

01-044 Warszawa

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach Działania 8.3, 8.4 i 7 Osi POIG, kontroli w realizacji w ramach I,II i III Osi POPC oraz wizyt monitoringowych w ramach III Osi POPC”- ZP/3/2018.

Ogłoszenie zmiana 2018-OJS120-274364-pl

Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenie 28.06.2018

SIWZ zmiana 26-06-2018 wersja do edycji

SIWZ zmian 26-06-2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.