Zapewnienie pracownikom CPPC kart programu sportowo-rekreacyjnego

08-01-2019, 22:03:24,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Zapewnienie pracownikom CPPC kart programu sportowo-rekreacyjnego”

UWAGA:

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami termin składania ofert został przesunięty na 15.01.2019 r. do godz. 13:00.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz.13:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: KWalczak@cppc.gov.pl  w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Zapewnienie pracownikom CPPC kart programu sportowo-rekreacyjnego”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista zmian: