Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza zamówienie na „Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

12-03-2018, 14:56:13,

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz zmiany treści zapytania ofertowego (publikacja z dnia 27.03.2018 r.)

 1. Wyjaśnienia i zmiany ZO 27.03.2018 

Ujednolicony tekst Zapytania ofertowego (publikacja z dnia 27.03.2018 r.)

 1. Zapytanie ofertowe, tekst jednolity po zmianach z 27.03.2018 
 2. Załączniki_nr_4, 5, 6_do_zapytania_ofertowego po zmianach z 27.03.2018

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz zmiany treści zapytania ofertowego (publikacja z dnia 09.04.2018 r.)

 1. Wyjaśnienia i zmiany ZO 09.04.2018 

Ujednolicony tekst Zapytania ofertowego (publikacja z dnia 09.04.2018 r.)

 1. Zapytanie ofertowe, tekst jednolity po zmianach z 09.04.2018 
 2. Załączniki_nr_4, 5, 6_do_zapytania_ofertowego po zmianach z 09.04.2018

Zmiana zapytania ofertowego (wersja ujednolicona z dn. 19.04.2018 r.)

 1. Zmiana treści ZO 19.04.2018

Ujednolicony tekst zapytania ofertowego (publikacja z dnia 19.04.2018 r.)

 1. Zapytanie ofertowe – wersja ujednolicona z dn. 19.04.2018
 2. Załączniki_nr_3, 4, 5, 6_do_zapytania_ofertowego po zmianach z 19.04.2018

Informacja z otwarcia ofert (publikacja z dnia 25.04.2018r.)

 1. Informacja z otwarcia ofert 24.04.2018

Informacji o wyniku postępowania na część 1- Urządzenia brzegowe, CPE (publikacja z dnia 22.05.2018r.)

 1. Informacja o wyniku postępowania, część 1 z  22.05.2018

Informacji o wyniku postępowania na część 3 – Punkty dostępowe WLAN, AP (publikacja z dnia 04.06.2018r.)

 1. Informacja o wyniku postępowania, część 3 z 04.06.2018

Informacji o wyniku postępowania na część 2 – Przełączniki sieci lokalnej, SW (publikacja z dnia 05.06.2018r.)

 1. Informacja o wyniku postępowania, część 2 z 05.06.2018

 

Lista zmian: