Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza Zapytania ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na „Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

22-05-2018, 13:14:45,
  1. Zapytanie ofertowe 22.05.2018
  2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – wzór umowy
  4. Załączniki do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej
  5. Załącznik nr 1 do umowy
  6. Załącznik nr 2 do umowy
  7. Załącznik nr 3 do umowy
  8. Załącznik nr 4 do umowy
  9. Załącznik nr 5 do umowy
  10. Załącznik nr 6 do umowy
  11. Załącznik nr 7 do umowy
  12. Załącznik nr 8 do umowy
  13. Załącznik nr 9 do umowy
  14. Załącznik nr 10 do umowy
  15. Załącznik nr 11 do umowy
  16. Załącznik nr 12 do umowy
  17. Załącznik nr 13 do umowy
  18. Załącznik nr 14 do umowy
  19. Załącznik nr 15 do umowy
  20. Załącznik nr 16 do umowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz zmiana treści zapytania ofertowego (publikacja z dnia 08.06.2018r)

 1. Wyjaśnienia i zmiany ZO 08.06.2018

II zestaw odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego (publikacja z dnia 14.06.2018 r.)

 1. Wyjaśnienie i treści ZO II   

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana zapytania ofertowego + wersje ujednolicone (publikacja z dnia 19.06.2018 r.)

 1. Zapytanie ofertowe wersja ujednolicona z dnia 19.06.2018 r.
 2. Wyjaśnienie i zmiany treści ZO 19.06.2018
 3. Załącznik n1_1_3A_3B_6_do ZO_wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 do ZO_Fromularz cenowy
 5. Załącznik nr 5 do ZO_wzór Umowy_tekst ujednolicony

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana zapytania ofertowego + wersje ujednolicone (publikacja z dnia 22.06.2018 r.)

 1. Wyjaśnienia i zmiany ZO Partnerzy serwisowi 20180622
 2. Załączniki_do_ZO_nr_1_3A_3B_6_wer.ujednolicona_22062018
 3. Załącznik nr 2 do umowy, wer.ujedn.z dn. 22.06.2018
 4. Załącznik nr 5 do ZO – Wzór umowy, wer.ujedn. z dn. 22.06.2018

Odpowiedzi na pytania (publikacja z dnia 26.06.2018 r.)

 1. Wyjaśnienia treści ZO 26.06.2018

Zmiana treści zapytania ofertowego – zmiana terminu składania ofert (publikacja z dnia 29.06.2018 r.)

 1. Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zestaw VI  i zmiana terminu składania ofert (publikacja z dnia 29.06.2018 r.)

 1. Wyjaśnienia ZO, zestaw VI

Informacja z otwarcia ofert  (publikacja z  dnia 05.07.2018 r.)

 1. Informacja z otwarcia ofert 04.07.2018

Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1 (publikacja z dnia 10.07.2018 r.)

 1. Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1

Informacja o wyborze oferty (publikacja z dnia 26.07.2018r.)

 1. Część nr 2 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie łódzkim (szacowane 1218 Lokalizacji)
 2. Część nr 3 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie podlaskim (szacowane 615 Lokalizacji)
 3. Część nr 4 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie świętokrzyskim (szacowane 749 Lokalizacji)
 4. Część nr 5 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie warmińsko-mazurskim (szacowane 793 Lokalizacji)
 5. Część nr 6 – realizacja przedmiotu zamówienia w województwie wielkopolskim (szacowane 1745 Lokalizacji)

 

Lista zmian: