„OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansów – księgowej oraz kadrowo-płacowej wraz z przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej przez okres 24 miesięcy dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa ZP/10/2018”

12-09-2018, 15:54:27,