Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych CPPC

23-11-2018, 10:03:16,

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych CPPC.”

„Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: MSchlapfer@cppc.gov.pl  W tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Dostawa materiałów promocyjnych CPPC”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista zmian: