BIP

ROOT

Wprowadzenie

Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Centrum Projektów Polska Cyfrowa opracowała niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.). Ustawa określa podmioty, które są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz zasady i zakres udostępniania przedmiotowych informacji.

Zaangażowanie i ekspercka wiedza pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa są podstawą do realizacji naszej misji, czyli budowy nowoczesnej, cyfrowej Polski - przyjaznej wszystkim obywatelom. Troszczymy się nie tylko o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, równie ważna jest dla nas życzliwa atmosfera oraz budowa przyjaznych relacji zespołowych. Sprawdź kogo aktualnie szukamy do naszego zespołu w zakładce AKTUALNE OFERTY PRACY.

 

CPPC kieruje Dyrektor przy pomocy Dyrektorów Departamentów oraz Naczelników Wydziałów. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest pracodawcą – w rozumieniu przepisów prawa pracy – w stosunku do pracowników CPPC.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 roku, w sprawie Statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienionego zarzadzaniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r. w skład jednostki wchodzą:

  1. Dyrektor
  2. Zastępca Dyrektora
  3. Departament Kompetencji Cyfrowych
  4. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
  5. Departament Projektów e-Administracji
  6. Departament Prawny
  7. Departament Systemowy
  8. Departament Finansów
  9. Biura
  10. Samodzielne stanowiska

Struktura organizacyjna zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 4 września 2018, w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  1. Departament Kompetencji Cyfrowych:
    1. Wydział Kontraktacji
    2. Wydział Realizacji
  2. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych:
    1. Wydział Kontraktacji
    2. Wydział Realizacji
  3. Departament Projektów e-Administracji:
    1. Wydział Kontraktacji
    2. Wydział Realizacji 1
    3. Wydział Realizacji 2
  4. Departament Prawny:
    1. Wydział Prawny
    2. Wydział Zamówień Publicznych
    3. Wieloosobowe stanowisko Radcy Prawnego
  5. Departament Systemowy:
    1. Wydział Kontroli
    2. Wydział Systemowy
    3. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
  6. Departament Finansowy:
    1. Główny Księgowy
    2. Wydział Budżetu Operacyjnego
    3. Wydział Księgowości i Płatności
    4. Wydział Finansowania Projektów
    5. Wydział Kadr i Płac
  7. Biuro Administracyjne
  8. Biuro IT
  9. Stanowisko ds. Informacji i Promocji

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz.1911 z pozn.zm.), do 10 maja 2019 r. należy opublikować w BIP sprawozdania finansowe za rok 2018.

 

Sprawozdania finansowe CPPC za 2018

Kierownictwo CPPC

  • Wojciech Szajnar – Dyrektor CPPC
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 315 22 00 

  • Katarzyna Blachowicz – Zastępca Dyrektora CPPC
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00 
  • Eliza Pogorzelska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
  • Ewa Siczek – Dyrektor Departamentu Projektów e-Administracji
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
  • Agnieszka Kurowska – Szczepańska – Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
  • Marek Godlewski – Dyrektor Departamentu Finansowego
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
  • Kamil Klepacki – Dyrektor Departamentu Prawnego
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
  • Grażyna Gorączyńska – Dyrektor Biura Administracyjnego
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 23 08
  • Artur Grzesik – Dyrektor Biura IT
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00

Podkategorie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.