Praca w CPPC

Warszawa, dnia 29.12.2015r.

OFERTA PRACY

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Wydziale Projektów e-Administracji 3 w Departamencie Projektów e-Administracji.

Wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo (na około 4 miesiące) w wymiarze pełnego etatu

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Syreny 23, 01-149 Warszawa

Główne obowiązki

 • sporządzanie sprawozdań we współpracy z pozostałymi komórkami Departamentu oraz komórkami organizacyjnymi CPPC, prowadzenie i aktualizacja elektronicznych baz danych
 • koordynacja oraz opracowywanie, aktualizacja i przekazywanie w uzgodnionych terminach do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej prognoz dotyczących realizacji we współpracy z pozostałymi komórkami Departamentu oraz komórkami organizacyjnymi CPPC
 • wprowadzanie i pozyskiwanie danych z KSI/LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień, monitoring procesu rozliczania projektów wdrażanych przez Departament Projektów e-Administracji,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie – wyższe
 • staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego – Młodszy Specjalista, a 9 miesięcy doświadczenia zawodowego – Specjalista, w tym 6 miesięcy w pracy związanej z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w grupie

Wymagane umiejętności:

 • znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE
 • znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. 2014r., poz. 1182, z późn. zm.)”

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
z dopiskiem: „oferta pracy w DEA 3 – 2015”

lub

drogą elektroniczną na adres: patrycja.orlowska@cppc.gov.pl

Inne informacje:

 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail
 • forma zatrudnienia: umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
 • metody/techniki, które stosowane będą podczas naboru:
  • weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne)
  • sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie)
  • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo)
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 23 lub (22) 315 23 50.

 

 

 

Lista zmian:
Zmiany:
29 grudnia 2015 o 15:12:09Bieżąca wersja
Zawartość
<p style="text-align: center;">Warszawa, dnia 29.12.2015r.</p> 
<p style="text-align: center;">OFERTA PRACY</p> 
 <a href="http:// cppc.gov.pl/wp- content/uploads/ 2018-11-20-ogłoszenie_Info- promo.pdf">Oferta pracy nr 45/2018/I-P– Koordynator działań info-promo</a>
<p style="text-align: center;">Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Wydziale Projektów e-Administracji 3 w Departamencie Projektów e-Administracji.</p><a href="https:/ /cppc.gov.pl/ bip/wp-content/ uploads/sites/ 2/2018/12/2018- 12-04_ogłoszenie.docx">Oferta pracy nr 46/2018/DF – Młodszego Specjalisty / Specjalisty w Wydziale Finansowania Projektów w Departamencie Finansowym</a>
<p style="text-align: center;">Wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo (na około 4 miesiące) w wymiarze pełnego etatu</p> 
<p style="text-align: center;">Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Syreny 23, 01-149 Warszawa</p> 
<span style="text-decoration: underline;">Główne obowiązki </span> 
<ul> 
<li>sporządzanie sprawozdań we współpracy z pozostałymi komórkami Departamentu oraz komórkami organizacyjnymi CPPC, prowadzenie i aktualizacja elektronicznych baz danych</li> 
<li>koordynacja oraz opracowywanie, aktualizacja i przekazywanie w uzgodnionych terminach do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej prognoz dotyczących realizacji we współpracy z pozostałymi komórkami Departamentu oraz komórkami organizacyjnymi CPPC</li> 
<li>wprowadzanie i pozyskiwanie danych z KSI/LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień, monitoring procesu rozliczania projektów wdrażanych przez Departament Projektów e-Administracji,</li> 
<li>udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagane niezbędne kwalifikacje:</span> 
<ul> 
<li>wykształcenie - wyższe</li> 
<li>staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego - Młodszy Specjalista, a 9 miesięcy doświadczenia zawodowego – Specjalista, w tym 6 miesięcy w pracy związanej z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich</li> 
<li>dobra znajomość języka angielskiego</li> 
<li>umiejętność pracy w grupie</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagane umiejętności:</span> 
<ul> 
<li>znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE</li> 
<li>znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE</li> 
<li>znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagania pożądane:</span> 
<ul> 
<li>umiejętność analitycznego myślenia</li> 
<li>umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole</li> 
<li>dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagane dokumenty:</span> 
<ul> 
<li>życiorys i list motywacyjny</li> 
<li>oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:</li> 
</ul> 
„<em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. 2014r., poz. 1182, z późn. zm.)”</em> 
<ul> 
<li>kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie</li> 
<li>kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Inne dokumenty i oświadczenia:</span> 
<ul> 
<li>kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów</li> 
<li>kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Termin składania dokumentów: </span><strong>15 stycznia 2016 r.</strong> 
<span style="text-decoration: underline;">Miejsce składania dokumentów:</span> 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
ul. Syreny 23 
01-150 Warszawa 
z dopiskiem: <strong>„oferta pracy w DEA 3 - 2015”</strong> 
lub 
drogą elektroniczną na adres: patrycja.orlowska@cppc.gov.pl 
<span style="text-decoration: underline;">Inne informacje:</span> 
<ul> 
<li>w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail</li> 
<li>forma zatrudnienia: umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika</li> 
<li>po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia</li> 
<li>metody/techniki, które stosowane będą podczas naboru: 
<ul> 
<li>weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne)</li> 
<li>sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie)</li> 
<li>rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo)</li> 
</ul> 
</li> 
<li>oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)</li> 
<li>kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru</li> 
<li>dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 23 lub (22) 315 23 50.</li> 
</ul> 
&nbsp; 
&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;