Przegląd strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych obywateli państw, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie wraz z rekomendacją działań właściwych w przypadku Polski w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

12-09-2018, 08:19:42,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Przegląd strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych obywateli państw, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie wraz z rekomendacją działań właściwych w przypadku Polski w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2018 r. do godz.10:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: MKluska@cppc.gov.pl , w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Przegląd strategii cyfrowych”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania

Odpowiedzi pytania

Informacja o udzieleniu zamówienia

Lista zmian: