Świadczenie usług z zakresu służby BHP dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa

24-09-2018, 12:35:08,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu służby BHP dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2018 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: TAbramczyk@cppc.gov.pl. W  tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Świadczenie usług BHP.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Lista zmian: