Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i

20-09-2018, 15:31:12,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej kwoty 20 000zł na ,, Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej kwoty 20 000 zł na ,, Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i”

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018 r.  do godz.11:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: POstrowska@cppc.gov.pl , w tytule maila proszę wpisać: „zakup fuserów XEROX”.

Załącznik nr 2 do zapytania – wzór umowy

Zapytanie ofertowe Fusery Xerox

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Lista zmian: