Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Budowa i wdrożenie Portalu RP – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1

27-12-2016, 10:50:31,

W dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 11:00, w sali 001  w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa i wdrożenie Portalu RP”.  Projekt jest  przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.