Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że od I kwartału 2018 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej realizował będzie kontrole projektów działania 1.1 POPC.

07-02-2018, 09:13:48,

Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej skontrolują wszystkie projekty działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zakresem kontroli objęte będą aspekty techniczne realizacji projektów w celu ustalenia czy zbudowana infrastruktura została wykonana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją. W szczególności czy infrastruktura umożliwia:

  • dostęp do internetu o wymaganych parametrach dla użytkowników końcowych,
  • efektywny dostęp hurtowy dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności realizacji projektu, w tym dokonanie pomiarów infrastruktury, wymaga przekazania przez Beneficjentów szczegółowych informacji, których zakres został ujęty w Ankiecie dla Beneficjentów przed kontrolą projektów. Uzupełnioną ankietę należy przekazać do Centrum Projektów Polska Cyfrowa niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli.

Termin kontroli konkretnego projektu 1.1 POPC zostanie wskazany w zawiadomieniu, które będzie indywidualnie przesłane do Beneficjenta.

Załącznik:

  1. Ankieta dla Beneficjenta przed kontrolą projektu
  2. Dane dodatkowe gospodarstw domowych i jednostek oświatowych
  3. Wykaz urządzeń aktywnych
  4. Statystyki ruchu