Centrum Projektów Polska Cyfrowa w finale prestiżowego konkursu European Broadband Awards 2018.

30-10-2018, 09:22:03,

European Broadband Awards to coroczna nagroda, którą przyznaje Komisja Europejska za wyjątkowe przedsięwzięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy ubiegając się o nagrody w pięciu kategoriach.

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazł się wśród trójki finalistów w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych” (ang.  Territorial cohesion in rural and remote areas”). 

To wyjątkowe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zastosowana w ramach projektu dźwignia inwestycyjna spowodowała, że ponad 2 mld PLN środków pochodzących z sektora prywatnego uzupełni jako wkład własny prawie 4 mld PLN pomocy publicznej. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dot. infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zasięgiem sieci zostanie objętych około 11 tys. placówek oświatowych. Dodatkowo podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s uzyska prawie 2 mln gospodarstw domowych. Większość tych gospodarstw domowych znajduje się małych miastach – poniżej 5000 mieszkańców. Jury konkursu doceniło wpływ tej inwestycji na zrównoważony rozwój terytorialny.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni przez komisarza ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Laureatów poznamy 19  listopada br. Już teraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma zapewnione miejsce na podium.

Więcej informacji na temat I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/

Więcej informacji na temat konkursu i innych finałowych projektów: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/introducing-finalists-european-broadband-awards-2018