Centrum Projektów Polska Cyfrowa wśród finalistów prestiżowego konkursu European Broadband Awards 2017.

13-10-2017, 14:42:16,

Drugi konkurs na dofinansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej znalazł się wśród finalistów European Broadband Awards 2017 w ramach kategorii “Socio-economic impact and affordability”.

European Broadband Awards, to coroczna nagroda, którą przyznaje Komisja Europejska za wyjątkowe przedsięwzięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 49 projektów z całej Europy ubiegając się o nagrody w pięciu kategoriach.

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazł się wśród trójki finalistów w kategorii Socio-economic impact and affordability.

To wyjątkowe przedsięwzięcie współfinansowane jest I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zastosowana w ramach projektu dźwignia inwestycyjna spowodowała, że ponad 1,7 mld PLN środków pochodzących z sektora prywatnego uzupełni jako wkład własny 2 mld PLN pomocy publicznej. To największy w polskiej historii nabór na dofinansowanie z funduszy unijnych dot. infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zasięgiem sieci zostanie objętych 9 975 placówek oświatowych. Co oznacza, że w efekcie tej inicjatywy około 1/3 polskiego sektora edukacyjnego zyska dostęp do szybkiego Internetu. Dodatkowo podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s uzyska 1 216 353 gospodarstw domowych. Większość tych gospodarstw domowych znajduje się małych miastach- poniżej 5000 mieszkańców. Jury konkursu doceniło zasięg oraz wpływ społeczno-ekonomiczny tego przedsięwzięcia.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni przez komisarza ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Laureatów poznamy 20  listopada br. Już teraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma zapewnione miejsce na podium.