PO PC

      W bocznym panelu znajdą Państwo aplikacje do przesyłania wniosków dla naborów w ramach naszych działań POPC.
 
 

Realizacja projektu – skrót informacji

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści, nie mniej jednak wiąże się z obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

 

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo listę projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Lista zawiera dane dotyczące przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych oraz firm, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow/

Udostępniamy również link do Mapy Dotacji, pod którym znajdą Państwo listę projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Mapa Dotacji UE zawiera nie tylko dane statystyczne, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych. Wiele projektów zostało opisane szczegółowo tak, aby pokazać jak wiele zmienia się wokół nas dzięki Funduszom Europejskim. Zachęcamy wszystkich do oglądania zdjęć, prezentacji czy innych materiałów multimedialnych.

http://mapadotacji.gov.pl/

Zmiana terminu warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) informuje, że z uwagi na niską deklarowaną frekwencję na warsztatach dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, termin warsztatów zostaje przeniesiony na dzień 23 listopada 2018 r.

Warsztaty odbędą się w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy będą prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 listopada 2018 r. Przy rejestracji prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy oraz imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda272.73 KB07/01/2019, 13:52


Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 30 października 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów272.82 KB07/01/2019, 13:53

Rozstrzygnięcie II rundy TRZECIEGO konkursu dla działania 1.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej. II runda ogłoszona została 4 października 2018 r. i obejmowała 3 obszary konkursowe. 4 wnioskodawców złożyło do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7 wniosków o dofinansowanie. Spośród 7 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs wyłoniliśmy do dofinansowania 3 projekty pokrywające 100 % obszarów konkursowych.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 3 obszarach wynosi 87 472 i stanowi 162% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla 3 obszarów. W ramach zwycięskich projektów zostanie podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 371 punktów adresowych, gdzie funkcjonują łącznie 483 placówki oświatowe. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 138 379 864,49 złotych, co stanowi 96% alokacji dostępnej dla II rundy trzeciego konkursu.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz projektów konkurujących.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

pdf

 SZCZEGÓŁOWE MAPY OBSZARÓW, NA KTÓRE PRZYZNANO DOFINANSOWANIE

LP. ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU
1 3.2.12.20a.21 PODREGION 20 - KRAKOWSKI część A i Kraków
2 3.5.16.31 PODREGION 31 - NYSKI
3 3.5.16.32 PODREGION 32 - OPOLSKI

 


 

Ogłoszenie II rundy w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp
do szybkiego internetu”,

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.),

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II rundy trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach II rundy trzeciego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania dla obszarów wskazanych w II rundzie trzeciego konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani
w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na II rundę konkursu wynosi 143 007 407,00 PLN (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedem, 00/100 złotych). Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uruchomienie II rundy odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Druga runda konkursu będzie trwała od 4 października 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu można składać do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Sposób przygotowania i składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 21.12.2018 r.

W związku z dużym zainteresowaniem i wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie naboru w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie aplikacji konkursowych do dnia 6 lutego 2019 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania II rundy konkursu:

Druga runda konkursu będzie trwała od 4 października 2018 r. do 6 lutego 2019 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu można składać do dnia 6 lutego 2019 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

LP. ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU
1 3.3.06.09a BIALSKI część A
2 3.3.06.09b BIALSKI część B
3 3.3.06.10a1 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A1

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach II i III naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:

 • realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,
 • procedura udzielania zamówień publicznych,
 • kontrola na miejscu realizacji projektu,
 • pożyczka szerokopasmowa.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 października br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

 


Uruchomienie narzędzia monitoringowego pn. System Informatyczny ds. Monitorowania, Badania i Analiz (SIMBA)

W związku z uruchomieniem narzędzia monitoringowego pn. System Informatyczny ds. Monitorowania, Badania i Analiz (SIMBA), Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w dniach 13 oraz 15 marca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się prezentacja i szkolenie dla beneficjentów II naboru działania 1.1 POPC.


Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach I i II naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniach 27 listopada oraz 5 grudnia b.r., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie prezentacja narzędzia umożliwiającego monitorowanie projektów realizowanych w ramach działania 1.1 POPC. Dodatkowo omówiona zostanie procedura udzielania zamówień publicznych oraz zagadnienia związane realizacją projektów w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie jak również kwestie związane z kontrolą na miejscu realizacji projektów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

 


Warsztaty dla wnioskodawców działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na warsztaty dotyczące kwestii technicznych projektowanych sieci szerokopasmowych, zamówień dokonywanych w ramach projektu dofinansowanego z działania 1.1 oraz wyjaśniające odpowiedzi na pytania wnioskodawców.

Agenda-warsztatów_ost_06.12.2016.pdf

Warsztaty odbędą się w następującym terminie:

 • 9 grudnia 2016 r. – As -Bud Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe, al. Jerozolimskie 81/25  piętro 14,   02-001 Warszawa

w godzinach 9.00–13.30. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi: 30 osób. O udziale w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Joanną Chmielnicką –

nr tel.:  + 48 792 01 04 99


Szkolenia dla wnioskodawców działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie oraz omówienia wymagań konkursowych w zakresie podłączenia gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC.

Agenda spotkania 17 listopada 2016

Agenda spotkania 28 listopada 2016

Agenda spotkania 5 grudnia 2016

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 17 listopada 2016 r. (pierwsza grupa), Centrum Konferencyjne Jupiter (Sala Jowisz), ul. Towarowa 22, 00-001 Warszawa,
 • 28 listopada 2016 r. (druga grupa), Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty (Sala Słoneczna), ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa,
 • 5 grudnia 2016 r. (trzecia grupa), Centrum Konferencyjne Jupiter (Sala Jowisz), ul. Towarowa 22, 00-001 Warszawa,

w godzinach 9.00–16.00. Liczba miejsc w każdym dniu jest ograniczona i wynosi: 60 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, nazwy instytucji oraz deklarowany termin uczestnictwa.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Joanną Chmielnicką – nr tel.:  + 48 792 01 04 99


Prezentacje dotyczące szkoleń

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach drugiego naboru wniosków dla działania 1.1 POPC

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


Informacja w sprawie stosowania Prawa Zamówień Publicznych przez Beneficjentów działania 1.1 POPC


17.02.2017 r.

Opinia dra Włodzimierza Dzierżanowskiego oraz stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie stosowania Prawa zamówień publicznych do zamówień udzielanych przez Beneficjentów działania 1.1 POPC.


Kwestie techniczne


09.02.2017 r.

W dokumencie pn. „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” w załączniku numer 1 oraz 2 występuje tabela z minimalnymi wymaganiami jakie ma spełniać CPE. Jakim urządzeniem referencyjnym które spełnia wymogi  kierowali się Państwo tworząc wymagania zawarte w tabeli ?

Jako urządzenia referencyjne były brane pod uwagę modele wielu dostawców, tak aby zapewnić skuteczną konkurencję. Jednak ze względu na wielkość rynku, nie mogli być uwzględnieni wszyscy potencjalni dostawcy urządzeń spełniających wymagania. Wymienianie konkretnych dostawców byłoby więc promowaniem konkretnych firm, co może spowodować uzasadnione pretensje pozostałych producentów, którzy mogę mieć rozwiązania lepsze i tańsze. Z tego powodu nie jest możliwe podanie rozwiązań referencyjnych.

Zgodnie z dokumentem „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1. POPC” (str. 29, załącznik 1. Wymagania na CPE) zostały podane następujące wymagania na CPE  pozycja lp. 3 Wydajność / 3.2. ilość równoczesnych sesji min 100.000 szt. Proszę o potwierdzenie, że wymagania są prawidłowe i wynoszą min. 100.000 szt. równoczesnych sesji.  

Potwierdzamy wymaganie na 100 000 równoczesnych sesji.

W dokumencie ” Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1. POPC ” pojawiły się sprzeczne lub niezrozumiałe parametry. W dokumencie w pkt 1.4 są przedstawione „Wymagania jakościowe dla usług” a w pkt 1.6 są przedstawione „Wymagania  dla  sposobu  wykonania  i nadmiarowości infrastruktury  dołączenia jednostek oświatowych”. Parametry podane w powyższych punktach znacząco różnią się. Czy w przypadku podłączenia placówki oświatowej łączem radiowym, wystarczające jest dla zapewnienia jakości usługi dla placówki, spełniające wymagania z pkt 1.4 ?

W punkcie 1.6 Wymagań określone są parametry, które powinna zapewniać technologia przyłącza telekomunikacyjnego, czyli odcinek sieci od jednostki oświatowej do najbliższego złącza rozgałęźnego. „Wymaganie to musi być możliwe do spełnienia przy użyciu istniejących na rynku urządzeń telekomunikacyjnych i stanowi wymóg na parametry zastosowanej technologii Przyłącza telekomunikacyjnego, a nie na stosowane przez OSD urządzenia aktywne”. Punkt 1.4 opisuje natomiast parametry całej usługi – od jednostki oświatowej do będącego stykiem z siecią szkieletową węzłem PWR. W ramach tego łącza, poza przyłączem telekomunikacyjnym, mogą być używane sieci aktywne OSD, sieci agregacyjne podmiotów trzecich itp. Parametry podane w punkcie 1.6 dotyczą przyłącza telekomunikacyjnego i dlatego, gdy przyłącze to jest realizowane radiowo muszą być spełnione dla tego przyłącza warunki określone w punkcie 1.6, podczas gdy cała usługa transmisji danych musi spełniać warunki określone m.in. w punkcie 1.4.

W dokumencie „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” w punkcie 1.1 dokumentu jest zapis mówiący o możliwości połączenia jednostki oświatowej z wykorzystaniem VPN realizowanego jako usługa od operatorów obcych, pod warunkiem spełnienia wymagań z punktu 1.4,  które nie są zbyt rygorystyczne. Dlatego mając na uwadze wysoką jakoś łączy wymaganą od sieci POPC do podłączenia jednostek oświatowych opisanych w punkcie 1.6, czy intencją nie było raczej umożliwienie dzierżawy pasywnych elementów sieci operatorów obcych, natomiast w przypadku wykorzystania VPN spełnione muszą być również wymagania z punktu 1.6 ?

W punkcie 1.6 opisane są parametry przyłącza telekomunikacyjnego, które – zgodnie z definicją jest dla sieci kablowej „segmentem linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub Kanalizacji Kablowej wraz z kablem telekomunikacyjnym, zawartym między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym”. Parametry w punkcie 1.6 definiują więc przyłącze od jednostki oświatowej do najbliższego złącza rozgałęźnego (np. mufy). W tym przypadku przyłącze stanowi więc infrastrukturą pasywną. VPN jest połączeniem aktywnym, wykorzystującym urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiającym realizację połączenia do jednostki oświatowej do PWR. VPN może być częścią takiego połączenia. Inną częścią jest przyłącze telekomunikacyjne. Z tego powodu parametry opisane w punkcie 1.4 opisują zachowanie całości połączenia, a więc przyłącza, sieci OSD, VPNów operatorów trzecich itp. – działających razem w celu realizacji usługi transmisji danych od jednostki oświatowej do PWR. Wysokie wymagania na parametry, opisane w punkcie 1.6, służą – jak zapisano w tytule punktu – zapewnieniu skalowalności i nadmiarowości zastosowanych rozwiązań – w szczególności przy wyborze technologii realizacji przyłącza. Przyłącze ma charakter docelowej infrastruktury na długi okres i dlatego ma sprostać wymaganiom przez wiele lat. Rozwiązania urządzeń aktywnych w sieci agregującej – w tym VPN – ulegają ciągłemu postępowi technicznemu i poprawa ich parametrów następuje wraz ze wzrostem zapotrzebowania klientów sieci oraz dostępnością coraz wydajniejszych i tańszych urządzeń aktywnych. Nie jest więc celowe nakładanie na VPN obowiązku spełnienia wymagań, które są opisane w punkcie 1.6.

Czy urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 5,5[GHz] do 5,7[GHz] i nie wymagają pozwolenia radiowego wydawanego przez UKE, spełniają wymóg pracy w paśmie chronionym ?.

Urządzenia radiowe pracujące w paśmie niechronionym, zgodnie z zapisami w dokumencie „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” (pkt 1.3.2, ppkt 4 – Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym), w przypadku ich wykorzystania jako np. łącza szkieletowe, dystrybucyjne lub dostępowe w sieci POPC, będą uznane za rozwiązania niedozwolone. W związku z tym urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 5,5[GHz] do 5,7[GHz] nie wymagające pozwolenia radiowego wydawanego przez UKE, nie spełniają wymogu pracy w paśmie chronionym.

Wnioskodawca planuje wykonać instalacje w 3 technologiach: FTTH P2P, FTTH P2M oraz Fiber + WiFi. Ale technologia radiowa będzie oparta tylko na głównej radiolinii  nadawczo-odbiorczej operatorskiej w technologii P2P punkt-punkt, a dalej sygnał do poszczególnych gospodarstw domowych będzie już dostarczany łączem światłowodowym od odbiornika radiowego. Czy w takim przypadku jako medium transmisyjne powinno się podać medium transmisyjne radiowe czy światłowodowe? Dotyczy to wypełnienia Formularza planowania zasięgów i sieci NGA (FPZIS)  – 4 zakładka w tabelce FPZIS – Budynki w zasięgu sieci, a dokładniej kolumny – Medium i sieć dostępowa (Medium transmisyjne).

Medium transmisyjnym w takim przypadku jest światłowód, jako technologia stanowiąca przyłącze do budynku. Jednocześnie informujemy, że technologia WiFi w paśmie niechronionym, zgodnie z zapisami w dokumencie „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” (pkt 1.3.2, ppkt 4 – Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym), w przypadku jej wykorzystania jako np. łącze szkieletowe, dystrybucyjne lub dostępowe w sieci POPC, będzie uznana za niedozwoloną.

Zgodnie z art. 2 pkt 139 GBER w przypadku sieci ruchomych lub bezprzewodowych minimalny katalog wymaganych usług hurtowych to: strumień bitów, wspólne korzystanie z masztów fizycznych oraz z dostęp do sieci dosyłowych. Wciąż jednak nie jest jasne w jaki sposób miałyby być świadczona usługa dostępu do strumienia bitów tj. jaki będzie wymagany wariant tej usługi i czy będzie to jeden rodzaj czy kilka. Według naszej oceny mogą być to następujące modele:
 • re-selling nieobrandowanych kart SIM (w modelu w oparciu o karty SIM zarejestrowane w HLR operatora dostarczającego),
 • dostęp w oparciu o karty SIM logujące się z innej sieci mobilnej (full MVNO/national roaming).
Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z oferty hurtowej przez wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, a więc zarówno mobilnych jak i stacjonarnych, nieodzownym elementem oferty powinien być wariant re-sellingu nieobrandowanych kart SIM. W przypadku braku takiej ofert przedsiębiorcy nieposiadający  częstotliwości, a którzy na danym terenie ponieśli inwestycje i świadczą usługi podstawowego dostępu do internetu, nie mieliby realnej możliwości korzystania z usług hurtowych i świadczenia usług własnym abonentom, co byłoby niezgodne z wymaganiami określonymi w Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01). Określenie ww. wariantów świadczenia usług hurtowych, w tym potencjalnych opłat hurtowych jest niezbędne dla określenia przychodów z sieci budowanych w ramach POPC. Na przykładzie Wymagań hurtowych określonych w ramach pierwszego naboru POPC można zauważyć, że z różnymi modelami usługi BSA łączą się diametralnie różne zasady określania opłat a tym samym przychodów. Dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany, który można określić, że jest formą odsprzedaży usług został określony poziom upustu 19,58% od ceny detalicznej, natomiast dla dostępu na poziomie Ethernet (dostęp infrastrukturalny)  został określony poziom upustu 35,49% od ceny detalicznej. Ze wskazanej różnicy w poziomach upustów niewątpliwie wynika znacząca różnica w możliwych do osiągnięcia przychodach z infrastruktury BSA. Zatem określenie ww. modeli świadczenia usługi BSA dla sieci bezprzewodowych oraz przewidywanego poziomu opłat hurtowych jest niezbędne dla prawidłowości założeń w budowanych przez przedsiębiorcach modelach przychodowo kosztowych i dla wyliczenia luki finansowej oraz wnioskowanego poziomu dofinansowania.

Zakres obowiązków nałożonych na sieci zrealizowane w ramach projektów działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wynika wprost z art. 52 ust. 5 w zw. z art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER). Ponadto katalog usług będzie poszerzony o usługi komplementarne (m.in. kolokacja, nadzór) niezbędne do świadczenia usług wymienionych wprost w art. 2 pkt 139 GBER, umożliwiające faktyczne skorzystanie z usług podstawowych. Beneficjent POPC realizujący projekt w technologii sieci bezprzewodowej zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z art. 2 pkt 139 GBER „[…] Najszerszy możliwy dostęp, jaki można zaoferować w danej sieci na obecnym etapie rozwoju technologii, obejmuje co najmniej następujące produkty związane z dostępem: […] w przypadku sieci ruchomych lub bezprzewodowych: strumień bitów, wspólne korzystanie z masztów fizycznych oraz z dostęp do sieci dosyłowych […]”. Jak wynika z powyższego operator sieci bezprzewodowej będzie zobowiązany do zapewnienia usługi transmisji danych do abonenta. W przypadku I naboru POPC na podstawie tego zapisu wprowadzono obowiązek świadczenia usługi BSA, nie określono jednak szczegółowo sposobu zrealizowania takiej usługi w sieci bezprzewodowej pozostawiając w tym zakresie znaczną swobodę Beneficjentowi. W drugim naborze POPC, nie opracowano szczegółowych zasad dostępu hurtowego. Co do zasady warunki zapewnienia dostępu hurtowego w drugim naborze POPC powinny być zbliżone do tych określonych w ramach I naboru.  Zapewnienie dostępu do sieci bezprzewodowych w oparciu o usługę BSA ma na celu umożliwienie dostępu do usług na poziomie analogicznym (w miarę technicznych możliwości) jak w przypadku sieci przewodowych w I-szym naborze POPC, tj. transmisja danych BSA na poziomie Ethernet oraz transmisja danych BSA na poziomie IP Niezarządzany. Operator sieci bezprzewodowej powinien oferować usługi dostępu hurtowego, w tym transmisję danych do abonenta, uwzględniając cel jakiemu służy taka usługa. Zaprezentowane w pytaniu, konkretne modele dla technologii bezprzewodowej, można uznać za odzwierciedlające dostęp do usługi transmisji danych BSA na poziomie IP Niezarządzany oferowanej w sieciach przewodowych.

20.01.2017 r.

Dotyczy pojemności sektora w przypadku systemów radiowych, a mianowicie rekomenduje się, aby pojemność ta, była określana na poziomie maksymalnie 35% pojemności teoretycznej sektora. Czy pojemność (liczba możliwych do obsłużenia użytkowników dla modelu Erlang C) podana w tabeli dotyczącej rekomendowanej pojemności elementów infrastruktury sieci POPC zawiera już to założenie i do uzyskania wartości teoretycznej należało by dodać +35% czy to już jeszcze jest wartość teoretyczna podana przez producenta?

Liczba użytkowników podana w tabelach uwzględnia 35% teoretycznej pojemności sektora w przypadku systemów radiowych, oraz dokładną pojemność w przypadku innych technologii. Teoretyczną pojemność sektora (czyli maksymalną przepustowość sektora osiąganą dla najwyższej modulacji w pobliżu stacji bazowej) należy obliczyć dzieląc wartość przepustowości podanych w tabelach przez 0,35. Przy wyznaczeniu przepustowości poszczególnych elementów sieci należy uwzględnić również wymagania na maksymalne dopuszczalne obciążenie poszczególnych łączy określone w Wymaganiach.

Czy istnieje możliwość wykorzystania lokalnej (miedzianej) pętli abonenckiej kluczowych operatorów?

Do realizacji łączy dostępowych do abonentów w sieciach POPC dopuszczalne jest wykorzystanie łączy dzierżawionych od innych operatorów, w tym lokalnych (miedzianych) pętli abonenckich.

12.01.2017 r.

Wymaganie 2.12 „funkcjonalność typu „captive portal” na interfejsach logicznych i fizycznych
Pojęcie „captive portal” zwykle odnosi się do portalu, na który użytkownicy są przekierowywani przed uzyskaniem dostępu do sieci (URL) czy zasobu sieciowego. Captive portal jest zwykle realizowany na Access Point do sieci WLAN. CPE nie jest Access Pointem i dlatego taka funkcjonalność jest nieuzasadniona technicznie w tym urządzeniu. Analizując załącznik 11 można stwierdzić, że takie wymaganie nie występuje w „Wymagania na Access Point”. Proszę o przeniesienie tej funkcjonalności do wymagań na Access Point. Jeżeli za wymaganiem 2.12 stoi inna funkcjonalność, proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Funkcjonalność typu „captive portal” na interfejsach logicznych i fizycznych, tak jak to jest opisane w Wymaganiach, może być w przypadku urządzeń CPE realizowana z zastosowaniem pozostałych cech urządzeń CPE opisanych w Wymaganiach. W celu zrealizowania funkcjonalności „captive portal” nie ma konieczności stosowania specjalnych komend, powodujących automatyczne przekierowanie ruchu http. Wystarczająca jest możliwość skonfigurowania polityk filtrowania w połączeniu z np. z funkcjonalnością uwierzytelniania użytkowników w sieci (co opisane jest w innych punktach Wymagań). Z powyższych powodów wymaganie na funkcjonalność typu „captive portal” jest spełnione przy spełnieniu pozostałych Wymagań i nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych funkcjonalności urządzeń CPE.

28.12.2016 r.

Czy zaprezentowane w  „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” rekomendowane pojemności elementów infrastruktury sieci POPC dotyczą wszystkich technologii, w tym światłowodowych, czy tylko technologii radiowych, co sugeruje opis w  drugiej tabeli  w kolumnie pierwszej „Pojemność oferowana w sektorze [Mb/s]”?

Prezentowane w  „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” rekomendowane pojemności elementów infrastruktury sieci POPC dotyczą wszystkich technologii, w tym światłowodowych. Określenie „pojemność oferowana w sektorze” zostało użyte w tym przypadku nieprawidłowo.

Czy przez określoną pojemność (liczba możliwych do obsłużenia użytkowników) dla modelu Erlang C w tabelach zawartych w „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” należy rozumieć:
 1. liczbę gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem  projektowanej sieci, czy
 2. liczbę gospodarstw domowych, które zakłada się, że kupią usługi w projektowanej sieci w okresie trwałości projektu czy 
 3. liczbę gospodarstw domowych faktycznie korzystających z usług szerokopasmowego Internetu?

Jako pojemność (liczba możliwych do obsłużenia użytkowników) dla modelu Erlang C w tabelach zawartych w „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” należy rozumieć przypadek opisany w punkcie a. – liczbę gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem  projektowanej sieci.  Dotyczy to wszystkich rodzajów technologii które znajdą zastosowanie w sieciach POPC.

Jaka jest wartość progowa parametru jitter na poziomie sieci dla gospodarstw domowych? Dokument MEF 23.1 określa wymogi dla tego parametru przy wykorzystaniu mechanizmu de-jitter buffer, tymczasem pomiar weryfikacyjny odbywa się bez tego mechanizmu?

Wartość progowa parametru Jitter nie może być gorsza niż 50 ms dla usługi video jakości HD i 70 ms dla usługi VoIP.

W jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie wymagań jakościowych dla podłączeń jednostek oświatowych? Wytyczne dotyczące pomiarów weryfikacyjnych opisują pomiar w relacji modem – punkt wymiany ruchu z Internetem. Tymczasem wymagania dotyczące podłączenia jednostek oświatowych określone są dla znacznie krótszego odcinka: od  Jednostki  oświatowej  do WSD  lub  PWR (który jest punktem wymiany ruchu z OK, a nie z Internetem).

Weryfikacja parametrów jakościowych dla usług transmisji danych dla jednostek oświatowych będzie polegać na pomiarach parametrów na odcinku  JO – PWR, zgodnie z procedurami opisanymi w  dokumentach „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” i „Wytyczne dotyczące pomiarów weryfikacyjnych”. Pomiary parametrów przyłącza telekomunikacyjnego (w rozumieniu dokumentu „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”) będą prowadzone w relacji JO-WSD.

Czy istnieje zestawienie szkół w formie listy, w których nie istnieje niezbędna sieć LAN do połączenia urządzenia CPE z punktem dostępowym sieci WiFi/do każdej ze szkół, w której nie ma sieci LAN. Czy są dostępne plany budynków (plan dla najbliższych pomieszczeń od szafki z CPE do miejsca umieszczenia punku dostępowego WiFi).?

Nie istnieje ani lista jak również nie jest dostępna dokumentacja związana z siecią LAN w jednostkach oświatowych. Za wizję lokalną, zaprojektowanie przyłącza do budynku, związanego z tym miejsca instalacji szafki z CPE oraz rozplanowanie sieci LAN i WiFi odpowiada OSD. W ramach konkursu nie jest przewidywane udostępnianie planów wszystkich przyłączanych budynków ani wskazywanie konkretnego projektu do realizacji.

Jeżeli na jednym adresie przedstawionym do podłączenia znajduje się kilka placówek edukacyjnych, czy łącze 100Mb/s należy podłączyć oddzielnie do każdej placówki na danym adresie czy wystarczy zapewnić jedno łącze 100Mb/s? Ile należy zapewnić na danym adresie na którym jest kilka placówek edukacyjnych urządzeń CPE, Access Point?

Łącze 100Mb/s powinno być możliwe do zestawienia do każdej jednostki oświatowej. Jednostki oświatowe wskazują Załączniki nr 12 i 13 do Regulaminu konkursu. W załącznikach tych wskazane są adresy placówek oświatowych. Można przyjąć, że do przyłącza będzie możliwe podłączenie jedynie jednego CPE i dlatego w przypadku zespołu placówek oświatowych pod jednym adresem możliwe jest oddanie jednej usługi z użyciem jednego CPE.

Pytanie co do zależności pomiędzy dokumentami dla gospodarstw domowych a jednostek oświatowych. Na ile wymagania zapisane w nich są rozdzielne dla obu tych grup klientów, a na ile wspólne. Czy jeżeli w jednym z dokumentów są jakieś wymagania dotyczące Sieci POPC, których nie ma w drugim dokumencie to znaczy, że one w drugim dokumencie one nie obowiązują czy automatycznie obowiązują w obu dokumentach? W dokumencie dotyczącym gospodarstw domowych jest zapis „Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym”. Analogicznego zapisu nie ma w dokumencie „Wymagania dla podłączenia w ramach drugiego naboru Jednostek oświatowych dla działania 1.1 POPC”. Czy oznacza to, że w zakresie placówek oświatowych można stosować rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym (spełniające pozostałe wymagania zapisane w tym dokumencie) ?. Analogicznie w wymaganiach dla gospodarstw domowych jest punkt 1.5 wskazujący wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych węzłów dostępowych w  przypadku budowy nowych Wież lub Masztów w ramach Sieci POPC, jakiego nie ma w dokumencie dla placówek oświatowych. Pytanie czy w związku z tym w ich przypadku nie ma takich wymagań ?

Zgodnie z zapisami z Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC oraz Wymagań dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC radiolinie i systemy radiowe pracujące w paśmie niechronionym, w tym radiolinie dla JO, nie mogą być zastosowane w sieciach budowanych w ramach drugiego naboru działania 1.1 POPC. Należy pamiętać, że Wymagania dla jednostek oświatowych nie zawierają pełnych wymagań na realizację łącza radiowego, a jedynie zawierają wymagania techniczne na sposób wykonania w jednostce  oświatowej infrastruktury związanej z łączem radiowym oraz uzyskaniem przez OSD wymaganych prawem pozwoleń. Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym.

Przyznanie pomocy publicznej w ramach POPC wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego do Sieci POPC (dotyczy to wszystkich zasobów sieciowych wykonanych z dofinansowaniem w ramach działania 1.1. POPC, w tym nowych Wież̇ lub Masztów  wybudowanych w ramach realizacji dostępu do jednostek oświatowych). W Wymaganiach dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC znajdują się zapisy zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia dostępu hurtowego do jednostek oświatowych na warunkach nie gorszych niż określone w pkt. 2 tych Wymagań oraz do świadczenia przez OSD, niezależnie od Usług opisanych w Wymaganiach, do świadczenia na rzecz OK usług wskazanych w wymaganiach określających specyfikację techniczną oraz warunki zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowej dla gospodarstw domowych, stanowiących Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu, na zasadach tam określonych.

05.12.2016 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia lub doprecyzowania wymagań technicznych dla sieci POPC, określonych w dokumentacji konkursowej II konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zostały opracowane dokumenty, które powinny pomóc potencjalnym wnioskodawcom zaprojektować sieci zgodnie z wymaganiami.

Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury – rekomendowany zestaw założeń do przyjęcia przy planowaniu i wymiarowaniu sieci

Wytyczne dotyczące pomiarów weryfikacyjnych – skrócona instrukcja wykonywania pomiarów spełniania wymagań technicznych przez sieci PO PC

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków do objęcia wsparciem, które obejmują koszty związane z dzierżawą, najmem i leasingiem, CPPC udostępniła interpretację istniejących uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące dzierżawy, najmu oraz leasingu

Dotyczy zapisu: „Dozwolone jest stosowanie overbookingu pod warunkiem zachowania powyższych wymagań na przepustowość” w ramach dokumentu „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”
Jaki poziom overbookingu będzie akceptowalny w technologii LTE, aby spełnić wymagania konkursu?

Dozwolony poziom overbookingu nie zależy od zastosowanej technologii, wynika z zapisów w Wymaganiach i przyjętego modelu ruchowego. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Zgodnie z punktem 1.1.2 oraz 1.1.3 dokumentu „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” na segmentach sieci od CPE do węzła dostępowego oraz od węzła dostępowego do punktu styku z Internetem dozwolone jest stosowanie mechanizmu oberbookingu, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań jakościowych przynajmniej w zadanym procencie czasu w roku. Jednocześnie zgodnie z punktem 4. dokumentu „KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC” ocenie merytorycznej będzie podlegała zgodność koncepcji technicznej z wymaganiami dla sieci NGA. W dokumentacji konkursowej nie podano natomiast, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich modeli i narzędzi będzie wykonywania ocena przyjętych przez wnioskodawcę w koncepcji technicznej założeń odnośnie overbookingu w poszczególnych segmentach sieci. Zgodnie z wiedzą Pytającego nie ma w chwili obecnej uznanego i wiodącego standardu wymiarowania przepustowości połączeń w sieciach pakietowych IP w sytuacji, w ramach której zamierza się skorzystać z korzyści wynikających z multiplikacji statystycznej. W związku z tym istnieje obawa, że ocena merytoryczna w tym zakresie będzie miała charakter wybitnie uznaniowy. Prosimy zatem o wyjaśnienie jakie metody i/lub modele statystyczne zostaną użyte w procesie oceny spełnienia założeń koncepcji technicznej dot. overbookingu, a zwłaszcza o podanie istotnych parametrów założonego modelu ruchu IP dla usług NGA o przepustowości 30/6 Mbps DL/UL oraz 100/20 Mbps DL/UL w przypadku, gdy do oceny będą używane modele probabilistyczne. Jednocześnie sugerujemy wprowadzenie uproszczonej formuły empirycznej, która pozwoli w niebudzący wątpliwości sposób zaplanować i dokonać oceny założeń dotyczących overbookingu.

Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Czy do wykorzystania LTE w POPC jest potrzebne wydzielone pasmo częstotliwości (lub dedykowany kanał w danym paśmie częstotliwości) na konkretnej stacji bazowej? Czy można oferować na jednym paśmie (lub w dedykowanym kanale w danym paśmie częstotliwości) usługi komercyjne i usługi dofinansowane z POPC?

Operator powinien zagwarantować dostępność zasobów w sektorze dla użytkowników POPC. Sposób zapewnienia gwarancji zasobów pozostawiony jest do decyzji operatora, natomiast musi być wiarygodnie udokumentowany na potrzeby oceny wniosków. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Czy wymóg gwarantowanej przepływności 30 Mbps na downlink’u oznacza, że transmisja danych o takiej prędkości powinna być zapewniona dla użytkownika w dowolnym miejscu komórki również na jej skraju (maksymalna odległość od stacji bazowej) – przy założeniu, że inni użytkownicy nie korzystają z usług w tej komórce?

Użytkownicy POPC znajdujący się na granicy komórki muszą mieć również zapewniony dostęp do łącza o przepływności 30/6 Mb/s. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Jak interpretować pojęcie overbookingu, o którym mowa w pkt. 1.1.2. ust. 2 „Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych naboru dla działania 1.1 POPC” jeżeli możliwe jest zastosowanie przewidywanych profili ruchowych abonentów w sposobie wymiarowania sieci to jakie parametry w modelach ruchu powinny zostać przyjęte? Profil ruchowy użytkownika jest definiowany jako wolumen przesłanych danych w ciągu miesiąca oraz udziału ruchu z godziny największego ruchu w ruchu dobowym?

Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość punktów adresowych, które mogą się znaleźć w zasięgu jednego sektora w sieci LTE w relacji do maksymalnych przepustowości sektora LTE dla różnych szerokości kanału tj. 5, 10, 20, MHz? Czy maksymalna przepustowość powinna być rozumiana jako maksymalna teoretyczna prędkość dla LTE w kanale częstotliwości o danej szerokości.? Czy może maksymalna prędkość powinna być rozumiana jako wartość wynikająca z pojemności komórki, która jest znacznie mniejsza niż maksymalna teoretyczna prędkość. Pojemność komórki jest rozumiana jako uśredniona w czasie suma prędkości transmisji danych do poszczególnych użytkowników znajdujących się w zasięgu danej komórki w różnych warunkach radiowych. Pojemność komórki jest definiowana w godzinie największego ruchu tj. kiedy zasoby stacji bazowej wykorzystywane są w 100 procentach.

Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Jakie maksymalne zasięgi dla sieci LTE powinny zostać przyjęte dla poszczególnych pasm częstotliwości wykorzystywanych dla technologii LTE tj. 800 MHz, 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz dla zakwalifikowania poszczególnych PA?

Maksymalne zasięgi dla poszczególnych pasm częstotliwości wykorzystywanych dla technologii LTE, powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę na poziomie zapewniającym osiągnięcie parametrów określonych w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

O ile wyższe parametry sieci mają być osiągane w stosunku do aktualnie oferowanych usług szerokopasmowych na danych obszarach?

Parametry sieci i usług POPC mają być zgodne z parametrami opisanymi w Wymaganiach. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

30.11.2016 r.

 „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”
Jeżeli na jednym adresie przedstawionym do podłączenia znajduje się kilka placówek edukacyjnych, czy łącze 100Mb/s należy podłączyć oddzielnie do każdej placówki na danym adresie czy wystarczy zapewnić jedno łącze 100Mb/s. Ile należy zapewnić na danym adresie na którym jest kilka placówek edukacyjnych urządzeń CPE, Access Point ?.

Łącze 100Mb/s powinno być możliwe do zestawienia do każdej jednostki oświatowej. Jednostki oświatowe wskazują Załączniki nr 12 i 13 do Regulaminu. W załącznikach tych wskazane są adresy placówek oświatowych. Można przyjąć, że do przyłącza będzie możliwe podłączenie jedynie jednego CPE i dlatego w przypadku zespołu placówek oświatowych pod jednym adresem możliwe jest oddanie jednej usługi z użyciem jednego CPE.

Załącznik nr 1 „Wymagania dla CPE”
 Punkt 1.1 „Interfejs w kierunku sieci zewnętrznej 1Gb/s – typ zależny od realizacji przyłącza (elektryczny RJ45 lub optyczny z użyciem modułu SFP)”.
Proszę o wyszczególnienie wymagań dotyczących  typu interfejsów fizycznych optycznych i elektrycznych (1000Base-T, 1000Base-TX, 1000Base-LX itp.).

 Typy i zasięgi interfejsów zależą od sposobu realizacji przyłącza. Dla interfejsu elektrycznego wymagany jest standard 1000Base-T. Rodzaj interfejsu optycznego oraz jego zasięg zależny jest od odległości optycznej od urządzenia agregującego. Jako minimum należy przyjąć 1000Base LX.

Proszę o wyszczególnienie wymagań dotyczących  typu interfejsów fizycznych optycznych i elektrycznych (1000Base-T, 1000Base-TX, 1000Base-LX itp.). Czy dopuszczalne jest użycie elektrycznych modułów SFP?

Tak. Jest dopuszczalne.

 Punkt 1.2 „Interfejs w kierunku sieci wewnętrznej RJ45 100/1000 Mb/s”.
 Proszę o wyszczególnienie wymagań dotyczących  typu interfejsów fizycznych elektrycznych (1000Base-T, 1000Base-TX, 1000Base-CX itp).

 Wymagany jest interfejs 1000Base-T.

Czy dopuszczalne jest użycie elektrycznych modułów SFP?

 Tak. Jest dopuszczalne.

 Punkt 2.1 „Funkcja routera brzegowego dla sieci wewnętrznej w szkole z obsługą routingu statycznego IPv4 i IPv6”.  
 Czy wymagany jest także multicast static routes ?

 Nie jest wymagany.

Punkt 2.3 „ Funkcja firewall’a pełnostanowego (stateful inspection firewall) z filtrowaniem ruchu TCP/IP zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla IPv6”
 Czy firewall ma mieć wbudowane moduły np. antywirusowy, IPS/IDS ?

Nie jest wymagane wsparcie dla antywirusa IPS/IDS.

Do jakiej warstwy modelu OSI mają być wspierane funkcje firewallow’e ?

Funkcje firewallow’e mają być wspierane do warstwy 4 OSI (firewall stanowy).

 Punkt 2.5 „Translacja pomiędzy protokołami IPv4 i IPv6 (NAT46, NAT64)”.
 Proszę o wyjaśnienie zasadności tego wymagania biorąc pod uwagę, że dla IPv6 nie stosuje się w praktyce translacji NAT. Adresacja IPv6 jest zapisana na 128 bitach co daje możliwość zaadresowania 2128 hostów. Trudno jest zapisać tak dużą liczbę w systemie dziesiętnym, ale dla zobrazowania sytuacji można podać, iż na każdą osobę żyjącą na kuli ziemskiej przypada około 500 adresów. W takiej sytuacji nie wydaje się potrzebna translacja dla IPv6. Niezależnie od zasadności, wymaganie to faworyzuje jednego z producentów sieciowych.

Funkcjonalność NAT46/NAT64 związana jest z połączeniem problemu braku dostępności adresacji IPv6 z problemem różnorodnego (często starego) sprzętu użytkowanego w sieci lokalnej przez jednostki oświatowe. Funkcjonalność ta realizowana jest również przez urządzenia wielu dostawców, a zatem wymaganie to nie zakłóca konkurencji.

 Punkt 2.6 „Usługi dla sieci wewnętrznej: DHCP”.
 Czy wymagana jest osobna usługa DHCP dla każdego VLANu ?

Nie jest wymagana.

Czy wymagane jest wsparcie DHCP snooping ?

 Nie jest wymagane.

 Punkt 2.8 „Synchronizacja czasu do serwera NTP.
 Która wersja protokołu NTP jest wymagana?

 Wymagana jest wersja protokołu NTPv3.

 Punkt 3.3. „Ilość nowych połączeń”.
 Proszę o zdefiniowanie typów i źródeł logowanych zdarzeń.

Logowanie zdarzeń ma się odbywać z użyciem protokołu syslog (514/udp).

Urządzenie ma logować zdarzenia wynikające co najmniej z:

 • zastosowanych zasad filtrowania i modyfikacji strumienia pakietów (firewalling i nat),
 • uwierzytelniania użytkowników sieciowych i administratorów,
 • czynności sieciowych wykonywanych przez administratora.

Mechanizm wysyłania informacji w reakcji na zdarzenia (snmp-trap) ma informować co najmniej o:

 • zmianach statusu interfejsów,
 • przekroczeniu zdefiniowanych warunków środowiskowych (w szczególności temperatura CPU, awaria wentylatora o ile występuje),
 • przekroczeniu zdefiniowanych warunków pracy (w szczególności zajętości RAM, pamięci nieulotnej i obciążenia CPU, zmianie konfiguracji, restarcie systemu).

Mechanizm dostępu do informacji na urządzeniu (snmp) ma informować co najmniej o:

 • wielkości ruchu (liczba pakietów, wolumen) na interfejsach,
 • błędach na interfejsach,
 • warunkach środowiskowych (temperatura),
 • warunkach pracy (w szczególności zajętość RAM, pamięci nieulotnej, obciążenie CPU).
 „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”
Załącznik nr 2 „Wymagania na Access Point
 Punkt 3.4. „Maksymalna moc nadawania EIRP w paśmie 2,4GHz”.
 Proszę o rozwinięcie wymagań na poszczególne MCS i przepływności.

 W wymaganiu określono jedynie maksymalną moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz.


Kwalifikowalność wnioskodawcy i obszar realizacji projektu


02.12.2016 r.

Czy wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez spółkę „w organizacji” ?

Zgodnie z zasadami konkursu o wsparcie mogą aplikować jedynie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 posiadający aktualny wpis do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) oraz spełniający wszystkie wymagania wskazane w § 4 pkt 8 przytoczonego rozporządzenia. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Prezesa UKE jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na powyższe, oraz ze względu na fakt, iż we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy podać między innymi numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), którego wskazana forma prawna spółki nie posiada, zaś potwierdzenie wpisu do KRS jest również obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, brak jest możliwości przedłożenia wniosku o dofinansowanie przez spółkę „w organizacji”.

18.11.2016 r.

Kto może aplikować o wsparcie w ramach II naboru dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”?

Zgodnie z zasadami konkursu o wsparcie mogą aplikować jedynie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 posiadający aktualny wpis do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) oraz spełniający wszystkie wymagania wskazane w § 4 pkt 8 przytoczonego rozporządzenia. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Prezesa UKE jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie. W ramach drugiego naboru nie mogą aplikować o środki Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz nie są dopuszczone partnerstwa/ konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie są obszary możliwe do objęcia wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Wsparcie w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektów polegających na budowie sieci NGA możliwe jest tylko i wyłącznie na obszarach konkursowych wskazanych w dokumentacji konkursowej. Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu pn. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” zawiera informację o minimalnej liczbie gospodarstw domowych, które należy objąć zasięgiem w ramach projektu na danym obszarze oraz wskazuje maksymalną możliwą do uzyskania kwotę dofinansowania na projekt na danym obszarze. W plikach, które są możliwe do pobrania po otwarciu Załącznika nr 14 wskazane zostały konkretne punkty adresowe, które możliwe są do objęcia zasięgiem sieci na danym obszarze.

Czy potencjalny wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 1.1 powinien objąć w projekcie cały obszar konkursowy wskazany w Załączniku nr 14 pn. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze”?

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi kryteriami formalnymi i merytorycznymi dla działania 1.1:

 1. W ramach kryterium formalnego nr 10 badane jest czy projektowany zasięg sieci NGA jest równy lub większy od minimalnej wartości określonej dla danego obszaru interwencji ( w zakresie wskazanej do objęcia zasięgiem liczby gospodarstw domowych);
 2. W ramach kryterium formalnego nr 11 badane jest czy projektowane podłączenie do sieci NGA obejmuje wszystkie szkoły oraz placówki edukacyjne wskazane dla danego obszaru inwestycji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 4 ust. 14 obowiązującego Regulaminu Konkursu „wnioskodawca jest zobowiązany do zadeklarowania minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na wybranym obszarze interwencji spośród punktów adresowych określonych w wykazie obszarów konkursowych jako „podstawowe”. Każde zadeklarowane zwiększenie zasięgu planowanej sieci NGA (ponad minimum określone dla obszaru) może dopiero uwzględniać wszystkie pozostałe punkty adresowe wskazane w liście gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla danego obszaru konkursowego w tym punktów adresowych „dodatkowych”.”

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż nie ma w dokumentacji konkursowej zapisu obligującego wnioskodawcę do objęcia zasięgiem w całości wybranego obszaru konkursowego.


Dokumentacja konkursowa


20.01.2017 r.

W związku z komunikatem o tym, że wnioskodawcy działania 1.1. POPC  nie są już zobowiązani do uzyskania i załączenia do wniosku zaświadczeń dotyczących wpływu projektu na gospodarkę wodną proszę o odpowiedz czy dobrze rozumiem, że Wnioskodawcy mają obowiązek załączyć Formularz w zakresie OOS i zaświadczenie RDOS w zakresie OOS natomiast zwolnienie z obowiązku dotyczy tylko Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POPC” w dalszym ciągu obligatoryjnymi załącznikami do wniosku są: Załącznik Ia – „Formularz w zakresie OOŚ” oraz Załącznik Ib – „Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000”.

W związku z uchyleniem wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które nakładały na  wnioskodawców obowiązek przedkładania Deklaracjiwłaściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, w przypadku wszystkich projektów, które nie wywierają wpływu na stan części wód powierzchniowych i podziemnych, wnioskodawcy drugiego konkursu w ramach działania 1.1 w zakresie dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko nie są zobowiązani do uzyskania i załączenia do wniosku wyłącznie zaświadczeń dotyczących wpływu projektu na gospodarkę wodną.

 Czy w wyniku podpisania przez Pana Prezydenta ustawy likwidującej gimnazja, planowane są zmiany w liście szkół przeznaczonych do podłączenia w drugim naborze POPC? Zgodnie z zasadami nawet jeśli szkoły znajdują się w jednym budynku (typowe połączenie to szkoła podstawowa i gimnazjum), to każda ze szkół jest liczona niezależnie w zakresie przyłącza oraz infrastruktury.

Nie jest planowana aktualizacja List jednostek oświatowych do objęcia wsparciem. Mając na uwadze powyższe, za obowiązujące uznaje się załączniki pn. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem – załącznik 12 oraz Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit A.)  – załącznik nr 13 do regulaminu konkursu. Powyższe dokumenty są udostępnione na stronie internetowej CPPC. Kwestie poruszone w pytaniu regulują zapisy wzoru umowy o dofinansowanie.

06.12.2016 r.

Czy potencjalny wnioskodawca jest zobligowany do przyłączenia wszystkich jednostek oświatowych w tym również z literą „A”?

Wnioskodawca jest zobligowany do przyłączenia wszystkich jednostek oświatowych na danym obszarze konkursowym. Powyższy obowiązek wynika z zapisów załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu, tj. kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC.

W ramach kryterium formalnego nr 11 badane jest: „czy projektowane podłączenie do sieci NGA obejmuje wszystkie szkoły oraz placówki edukacyjne wskazane dla danego obszaru inwestycji.” Należy więc stwierdzić, iż spełnieniem tego kryterium będzie podłączenie wszystkich jednostek oświatowych wskazanych w załączniku nr 13 do Regulaminu Konkursu, tj. Lista jednostek do objęcia wsparciem dla danego obszaru konkursowego (tj. zarówno jednostek oświatowych, jak i jednostek oświatowych oznaczonych literą „A”).

Jednocześnie należy mieć na uwadze zapisy § 4 ust.13  Regulaminu konkursu, zgodnie z którymi 80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, należy podłączyć w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20% jednostek oświatowych należy podłączyć w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Czy w ramach drugiego naboru do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki poniesione w ramach pomocy de minimis czy wyłącznie wydatki w ramach pomocy publicznej?

 W ramach II naboru wsparcie może stanowić zarówno pomoc publiczną jak i pomoc de minimis.

Podział wydatków kwalifikujących się do wsparcia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r., w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1466, ze zm.)

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia w ramach pomocy publicznej jak i pomocy de minimis są wskazane w § 7 odpowiednio w ust. 4 i 6 przedmiotowego Rozporządzenia.

18.11.2016 r.

Czy dokumentacja konkursowa w ramach I Osi priorytetowej POPC wraz z integralnymi załącznikami będzie dostępna w języku angielskim?

Dokumentacja konkursowa w języku angielskim nie jest dostępna. Zgodnie  z  „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie” w ramach działania 1.1 Wniosek o dofinansowanie wraz z integralnymi załącznikami należy wypełnić w języku polskim.

Jaka jest różnica pomiędzy „Placówką oświatową” a Placówką oświatową A”?

Różnice pomiędzy „Placówką oświatową” a Placówką oświatową A” dotyczą wymaganych parametrów usług transmisji danych oraz zastosowanej technologii przyłączenia placówki do sieci. Dokładne wyszczególnienie wskazanych różnic opisane jest w dokumencie „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” dostępnym na stronie internetowej. Wnioskodawca jest zobligowany do przyłączenia wszystkich jednostek oświatowych znajdujących się na danym obszarze interwencji, zgodnie z Załącznikiem nr 12 pn. „Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem”, oraz Załącznikiem nr 13 pn. „Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit A)”.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie” wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy. W związku z faktem, iż termin naboru upływa w dniu 9 stycznia 2017 r., natomiast termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przypada na 31 marca 2017 r., czy wnioskodawca może przedłożyć sprawozdanie za 2015 r.?

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie” należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za zatwierdzony rok obrachunkowy.

Jak jest minimalna kwota dofinansowania o którą mogą aplikować potencjalni wnioskodawcy w ramach II naboru dla działania 1.1?

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją konkursową nie została określona minimalna kwota dofinansowania dla projektu.

W Załączniku nr 14 pn. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze”, wskazano maksymalne kwoty dofinansowania dla obszaru interwencji. Czy należy wnioskować, iż wskazane kwoty stanowią odpowiednio 80 i 85% dofinansowania dla danego obszaru ?

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 maksymalna intensywność wsparcia dla projektów składanych w ramach działania 1.1 POPC nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego i 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku projektów realizowanych poza województwem mazowieckim. Wysokość wsparcia ustala się w drodze indywidualnej weryfikacji potrzeb, mającej na celu ograniczenie wsparcia do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację projektu na danym obszarze. Zgodnie z powyższym, uwzględniając zapisy wskazanego rozporządzenia dla obszarów konkursowych zdefiniowanych w załączniku „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” określono maksymalną kwotę wsparcia dla projektu na danym obszarze konkursowym. Wskazana kwota określa maksymalną wartość dofinansowania o jakie może ubiegać się wnioskodawca po uwzględnieniu wyliczeń związanych z wygenerowanym w projekcie dochodem (luka finansowa) oraz wskazanych maksymalnych intensywności wsparcia dla obszarów konkursowych. Założenia i wyliczenia w „modelu finansowym” podlegają weryfikacji ekspertów zewnętrznych podczas oceny merytorycznej.


Doświadczenie wnioskodawcy


18.11.2016 r.

Czy w zakresie kryterium punktowego nr 1 pn. „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych”, weryfikacji podlega doświadczenia wnioskodawcy jako inwestora inwestycji z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. W sytuacji, gdy w spółce jest kilku udziałowców i tylko jeden z  nich, tj. mniejszościowy udziałowiec posiadający np. 10 % udziałów, posiada wymagane doświadczenie, czy będzie to wystarczające, aby uzyskać punkty w ramach przedmiotowego kryterium? Jakie dokumenty złożyć ma wnioskodawca w celu wykazania zrealizowania opisanych w tym kryterium inwestycji ?

W ramach wskazanego kryterium punktowego ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (w tym udziałowców). W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest, aby jeden podmiot spełniał wymóg zrealizowania jako inwestor w ciągu ostatnich 8 lat inwestycji z obszaru budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. W przypadku aplikowania przez jednego wnioskodawcę na kilka obszarów, wartość zrealizowanych inwestycji bada się w odniesieniu do wszystkich obszarów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Należy przedstawić informacje w przedmiotowym zakresie w studium wykonalności (punkt 3.1.2), jak również we wniosku o dofinansowanie (punkt 16). Opisując doświadczenie wnioskodawcy należy koncentrować się przede wszystkim na projektach zrealizowanych z pozycji INWESTORA, ponieważ tylko takie będą brane pod uwagę przy badaniu tego kryterium. Należy zawrzeć informacje tj. okres realizacji, wartość inwestycji netto, miejsce zrealizowania inwestycji, źródła finansowania (źródła prywatne bądź publiczne), należy przedstawić krótki opis celów i osiągniętych rezultatów, dodatkowo w przypadku zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy podać nazwę i numer projektu.


Studium wykonalności wraz załącznikami


21.12.2016 r.

Jaki stopień szczegółowości powinny zawierać sporządzane przez wnioskodawcę mapy koncepcyjne sieci?

Mapa koncepcyjna sieci jest jednym z obligatoryjnych załączników do studium wykonalności w ramach prowadzonego II konkursu dla działania 1.1 POPC. Obrazuje ona koncepcję techniczną planowanego do realizacji przez wnioskodawcę projektu. Mając na uwadze powyższe, powinna zawierać kluczowe informacje umożliwiające ocenę merytoryczną przedłożonego projektu przez eksperta zewnętrznego. Zakres danych wskazanych w załączniku zależny jest od rodzaju oraz technologii planowanej inwestycji. W kontekście powyższego należy mieć na względzie aby dokumentacja konkursowa (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) przedkładana przez wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru umożliwiła przeprowadzenie pełnej oceny wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych wyboru projektów dla działania 1.1 POPC. Ekspert zewnętrzny dokonujący analizy zakresu planowanej do wybudowania sieci NGA dokonuje oceny wszystkich przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów (nie ogranicza się jedynie do mapy koncepcyjnej sieci). Rekomenduje się aby   przykładowa mapa koncepcyjna projektu zawierała najważniejsze elementy między innymi takie jak: punkty styku sieci, węzły własne, węzły obce, przebiegi kanalizacji lub podbudowy słupowej (z podziałem na budowaną, przebudowaną, dzierżawioną), optykę magistralną i dostępową, maszty (budowane, dzierżawione), nadajniki z anteną, zasięgi radiowe, punkty adresowe zadeklarowane do objęcia zasięgiem (obejmujące gospodarstwa domowe oraz jednostki oświatowe wskazane w załączniku nr 4 do wniosku o dofinansowanie) oraz w zależności od przyjętej technologii budowy sieci inne niezbędne elementy umożliwiające ekspertowi kompleksową ocenę merytoryczną projektu.

Należy mieć na uwadze, iż warstwy sieci wskazane w mapie koncepcyjnej powinny umożliwić zweryfikowanie wartości wskazanej dla wskaźnika „Długość sieci szerokopasmowej” we wniosku o dofinansowanie oraz powinny być spójne z innymi załącznikami np. kosztorysem projektu CPPC pragnie podkreślić, że przedstawione przykładowe warstwy sieci nie stanowią katalogu zamkniętego i zależne są od rodzaju planowanej inwestycji. Za poprawne przygotowanie koncepcji technicznej projektu odpowiada wnioskodawca. Niewskazanie wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających pełną ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie może skutkować negatywną oceną przedłożonego wniosku o dofinansowanie. Należy zatem wskazać, iż przekazana dokumentacja w postaci mapy koncepcyjnej sieci powinna być możliwie jak najbardziej szczegółowa i oddająca w pełni koncepcję techniczną planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej NGA.

Czy „kosztorys sieci” stanowiący załącznik nr 2 do studium wykonalności należy opracować na dedykowanym przez CPPC szablonie, czy można go sporządzić wg własnego wzoru ?

 CPPC nie udostępnia obligatoryjnego szablonu sporządzenia załącznika nr 2 do studium wykonalności pn. Kosztorys sieci. Sporządzając kosztorys sieci należy uwzględnić wykonanie kalkulacji kosztów w oparciu o ceny jednostkowe. W kosztorysie sieci koszty jednostkowe oraz planowane koszty realizacji projektu należy przedstawić w wartościach netto (bez VAT) chyba, że wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT. Ponadto w kosztorysie zaleca się uwzględnić wszystkie koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu. Kosztorys powinien zostać oparty na aktualnych cenach rynkowych, zapewniających jednocześnie odpowiednią jakość zaplanowanych inwestycji (najlepsze efekty przy możliwie najniższych cenach). Kosztorys powinien uwzględniać wszystkie przewidziane koszty. Przedstawione koszty powinny być racjonalne i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Dodatkowo należy mieć na względzie, iż zakres przedmiotowy kosztorysu i jego treść merytoryczna powinna umożliwić ekspertowi dokonanie jednoznacznej oceny kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 POPC. CPPC zaleca, aby oprócz szczegółowych pozycji kosztorysu, wskazać również kategorie główne kosztów które będą tożsame z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinasowanie tj. wydatki wskazane w kosztorysie sieci, winny się agregować do kategorii głównych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, iż za  poprawne przygotowanie kosztorysu projektu odpowiada wnioskodawca. Niewskazanie wszystkich niezbędnych informacji lub zbyt ogólne zaprezentowanie kosztów umożliwiających pełną ocenę merytoryczną może skutkować negatywną oceną przedłożonego wniosku o dofinansowanie.

02.12.2016 r.

Czy wnioskodawcy mogą składać sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)?. Sprawozdania stanowią załącznik do dokumentacji aplikacyjnej i na ich podstawie badana jest kondycja finansowa oraz potencjał ekonomiczny wnioskodawcy. Czy taka forma sprawozdań zapewni porównywalność w stosunku do sprawozdań sporządzanych w „klasyczny” sposób? Czy może to utrudniać ocenę przez ekspertów? Czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenia dla oceny i jej wyników?

Sprawozdania mogą być składane w wersji MSR. Dla potrzeb oceny merytorycznej nie stanowi to różnicy. Wnioskodawca może zawsze wskazać różnice/informacje dodatkowe w studium wykonalności.

Czy w punkcie „3.1.1 Zespół realizujący Projekt” studium wykonalności wnioskodawca może wskazać personel, który zostanie formalnie zaangażowany przez beneficjenta (na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub poprzez zawarcie umów z osobami samozatrudnionymi lub w innej formie dopuszczalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, po zawarciu umowy o dofinansowanie?

We wskazanym punkcie należy przedstawić opis posiadanych zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i doświadczenia zespołu zarządzającego oraz kluczowych osób w zespole. Należy podać zaangażowanie etatowe tych osób w realizację projektu oraz czas przez jaki będą zaangażowani w prace przy projekcie. Jaka sama nazwa punktu opisowego wskazuje, wyznacza się zasoby wnioskodawcy, a więc zasoby, które wnioskodawca posiada aktualnie do realizacji projektu, wskazując ewentualnie (zgodnie z opisem w Instrukcji wypełniania studium wykonalności) zadania planowane do zlecenia na zewnątrz.

Co do zasady wnioskodawca działania 1.1 powinien wskazać w studium wykonalności, iż jest w stanie zrealizować planowaną inwestycję, bazując między innymi na doświadczeniu posiadanej kadry pracowniczej.


Kryteria formalne i merytoryczne dla działania 1.1 PO PC


09.02.2017 r.

Jak dokładnie należy interpretować kryterium merytoryczne nr 7 pn. „Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu.” w przypadku gdy wnioskodawca w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym wykazał ujemny wynik operacyjny czyli promesa kredytowa jest wymagana na podstawie kryterium:
 • w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny;
   
Moje pytanie dotyczy tego o jaką wysokość promesy powinniśmy wystąpić. Czy należy pomniejszyć kapitały własne o ujemny wynik i zbadać czy po takim obniżeniu kapitały są wystarczające do pokrycia 60% wkładu własnego czy należy wystąpić o promesę na całość kwoty będącej równowartością 60% wkładu własnego? Analogicznie pytanie dotyczy przypadku gdy wymóg promesy wynikałby z kryterium 
 • wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;
Czy należy wystąpić o promesę na kwotę odpowiadającą 60% wkładu własnego czy też można jakoś uwzględnić posiadany przez wnioskodawcę wkład własny i jeśli tak to w jaki sposób?

Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 7. Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu w wymienionych przypadkach tj. gdy:

 • w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny;
 • wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;

obligatoryjne jest przedstawienie na etapie składania wniosku o dofinansowanie zabezpieczenia udziału własnego w postaci bezwarunkowej promesy kredytowej. Promesa powinna być wystawiona na kwotę odpowiadającą 60% wymaganego wkładu własnego.

Czy wskaźniki efektywności w projekcie 1.1. z dotacją – chodzi o wariant wskaźniki z dofinansowaniem – muszą być dodatnie, aby projekt był dofinansowany?

Zagadnienie należy traktować w ujęciu szerokim, nie ograniczając się do założenia, iż określone wskaźniki efektywności finansowej z wariancie z dotacją muszą bądź nie być dodatnie, aby projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC. Należy zauważyć, iż w ramach oceny kryterium merytorycznego nr 10, tj. Ocena finansowa – badanie rentowności projektu – analiza kosztów i korzyści badaniu podlega, czy analiza kosztów i korzyści została sporządzona zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, w tym, czy luka w finansowaniu jest wyliczona zgodnie z ww. Wytycznymi. W ramach wskazanego kryterium oceniana jest również rentowność projektu w okresie referencyjnym. Jak sam opis kryterium merytorycznego oceny wskazuje, nie określa się w sposób jednoznaczny oczekiwanej wartości wskaźników efektywności finansowej w danym wariancie. Powyższe wynika z faktu, iż bazując na dotychczasowych doświadczeniach z zakresu wdrażania projektów z zamkniętej już perspektywy finansowej POIG Instytucja Organizująca Konkurs chciała uniknąć sytuacji, w których wnioskodawcy „dostosowują” dane wskazywane w analizie finansowej celem osiągnięcia oczekiwanych (akceptowanych przez IOK) wskaźników efektywności finansowej. Dodatkowo, należy jednoznacznie podkreślić, iż ocenie podlega całość zawartości merytorycznej analizy kosztów i korzyści. Błędem jest więc sprowadzanie oceny wskazanego kryterium do uzależnienia kwestii otrzymania dofinansowania od danej wartości wskaźników wskazanych w analizie finansowej.

Przedstawione elementy oceny nie wyczerpują więc całej złożoności zagadnień związanych z przygotowywaną przez wnioskodawców analizą kosztów i korzyści, która będzie podlegać ocenienie. Ocenie podlegać będzie dokument analizy finansowej pod kątem merytorycznym w kontekście wymagań określonych w wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, mając jednocześnie na uwadze zapisy całości dokumentacji przekazanej wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Należy mieć na względzie, iż w ramach oceny wskazanego kryterium merytorycznego badane będą przekazane przez wnioskodawcę informacje. Obowiązkiem wnioskodawcy jest więc przedstawienie kosztów/ opisów kosztów/ wskaźników efektywności finansowej w sposób możliwie najszerszy i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. Przystępując do konkursu wnioskodawca winien przygotować projekt z należytą starannością oraz tak aby nie było wątpliwości w jaki sposób projekt zostanie prawidłowo zrealizowany oraz utrzymany w okresie trwałości. Zachęcamy więc każdorazowo do opisywania przyjętych w analizie finansowej założeń w treści studium wykonalności i przygotowywanie dokumentacji konkursowej.

12.01.2017 r.

 Według informacji zamieszczonych w „Najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ) w ramach drugiego naboru wniosków dla działania 1.1 POPC” na stronie CPPC: „za wkład własny należy uznać środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu)”. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada pokrycia w kapitale własnym co najmniej 60% udziału własnego, obligatoryjnie należy przedstawić promesę bezwarunkową na zabezpieczenie udziału własnego. „Promesa powinna być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 60% udziału własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa”.
W związku z powyższym czy promesa powinna ponadto obejmować także środki na pokrycie podatku VAT oraz wydatków niekwalifikowalnych ?

 Zgodnie z Wytycznymi zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za wkład własny należy uznać środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).

W przypadku, gdy koszt podatku VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego projektu, nie jest konieczne, aby promesa kredytowa obejmowała środki finansowe na jego pokrycie.

Powyższa interpretacja dotyczy również wszystkich innych wydatków wskazanych jako niekwalifikowalne w budżecie projektu.

W odniesieniu do kryterium merytorycznego punktowego nr 1 pn. „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/ inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych”. Chodzi o sformułowanie „wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę inwestycji w odniesieniu do maksymalnej kwoty dofinansowania określonej dla obszarze na który aplikuje”. Czy chodzi tu historyczny koszt realizacji inwestycji, wartość księgową aktywów, warność rynkową, wartość odtworzeniową czy jeszcze inaczej należy interpretować sformułowanie „wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę inwestycji”?

 Należy przyjąć metodę historycznego kosztu inwestycji tj.  założenia iż wszystkie aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach aktualnych w czasie ich nabywania, wytwarzania lub powstawania, czyli po cenach aktualnych w chwili ich poniesienia (cena zakupu, cena nabycia, koszt wytworzenia). Podsumowując należy wskazać wartość netto inwestycji w momencie jej zrealizowania.

21.12.2016 r.

Czy możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie przez podmiot, który jest udziałowcem innego podmiotu posiadającego doświadczenie w zakresie doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych jako inwestor? Czy wymogi formalne w zakresie kryterium merytorycznego pn. „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych” w tej sytuacji zostałyby spełnione?

Zgodnie opisem kryterium merytorycznego punktowego nr 1. pn. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych badaniu podlega, czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu 8 lat zrealizował jako inwestor inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. Punktacja ww. kryterium będzie uzależniona od wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę (w tym udziałowców) inwestycji w odniesieniu do maksymalnej kwoty dofinansowania określonej dla obszaru na który aplikuje. W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest, aby jeden podmiot spełniał wymóg zrealizowania inwestycji z obszaru budowy sieci telekomunikacyjnych. Jeżeli jeden wnioskodawca składa aplikacje konkursowe na kilka różnych obszarów, wartość zrealizowanych inwestycji bada się w odniesieniu do wszystkich obszarów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca, który jest udziałowcem innego podmiotu, posiadającego doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, nie może wskazać doświadczenia ww. podmiotu z uwagi na niespełnienie wymogów ww. kryterium.

Czy w sytuacji kiedy w spółce jest mniejszościowy udziałowiec (ma poniżej 10% udziałów) jego doświadczenie, rozumiane jako wartość zrealizowanych inwestycji związanych z budową sieci, jest liczone w całości czy proporcjonalnie do udziałów?

 Zgodnie z kryterium nr 1 pn. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji sieci telekomunikacyjnych badaniu podlega, czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizował jako inwestor inwestycje z zakresu budowy/przebudowy/rozbudowy sieci telekomunikacyjnychW opisie kryterium nie uwzględniono kwestii wielkości udziałów w spółce.

06.12.2016 r.

Czy został lub zostanie udostępniony wzór promesy kredytowej lub wytyczne co do jej treści ?

Nie został i nie zostanie udostępniony wzór promesy kredytowej. Każdy bank posiada własny wzór dokumentów.

21.11.2016 r.

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego nr 7 pn. Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu w przypadku, gdy:
 • wartość 60 % udziału własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa;
 • w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny;
 • wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;
obligatoryjne jest przedstawienie zabezpieczenia udziału własnego zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.
Czy takim zabezpieczeniem może być promesa kredytowa? Jakie warunki musi spełnić taka promesa?

W przypadku gdy wartość 60% udziału własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa lub w sprawozdaniu finansowym wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny lub wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, obligatoryjne jest przedstawienie na etapie składania wniosku o dofinansowanie zabezpieczenia udziału własnego w postaci bezwarunkowej promesy kredytowej.  Promesa bezwarunkowa powinna zostać wystawiona przez bank na okres minimum 6 miesięcy po przeprowadzeniu weryfikacji potencjału ekonomicznego wnioskodawcy, skutkującej pozytywną oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy. Co do zasady, bank po zweryfikowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa ma zagwarantować możliwość udzielenia kredytu na finansowanie części inwestycji we wskazanym okresie czasu. Promesa powinna być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 60% udziału własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa. Jeżeli wnioskodawca w ramach działania 1.1 ubiega się o dofinansowanie dla kilku projektów,  promesa musi być wystawiona na kwotę, która zabezpieczy realizację wszystkich projektów dla których wnioskodawca złożył wnioski o dofinansowanie.

Ponadto z uwagi na liczne błędy interpretacyjne, CPPC przypomina, że zgodnie z Wytycznymi zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za wkład własny należy uznać środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).

Zgodnie z zapisami kryterium formalnego nr 10 pn. Dzięki realizacji projektu zostanie objęta zasięgiem sieci NGA:
 • minimalna liczba gospodarstw domowych;
 • wszystkie szpitale publiczne wskazane w liście dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt.
Czy zasięgiem sieci NGA o przepustowości min. 100 Mb/s należy objąć szpitale publiczne?

Zgodnie z opublikowaną w dniu 2016-10-14 Listą obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia na danym obszarze brak jest wyróżnienia punktów adresowych dedykowanych szpitalom publicznym z uwagi na fakt, że szpitale publiczne nie są objęte zakresem ogłoszonego konkursu. Z uwagi na powyższe, do dokumentacji konkursowej nie załączono dodatkowej listy punktów adresowych narzucającej wnioskodawcom obowiązek objęcia zasięgiem planowanej sieci NGA wszystkich szpitali publicznych istniejących na danym obszarze konkursowym.


Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1


22.12.2016 r.

Czy dofinansowaniu podlegać będzie budowa lub rozbudowa węzła znajdującego się poza granicami obszaru, rozumianego jako gminy i powiaty przypisane do danego obszaru interwencji w punkcie 3 Wniosku dofinansowanie “Miejsce realizacji projektu” ?
Przykład: Operator zamierza wykorzystać technologię LTE do objęcia zasięgiem PA znajdujących się na obszarze, na który składa wniosek. Ze względów technicznych (np. ukształtowanie terenu) optymalne posadowienie masztu znajduje w gminie nie należącej do obszaru (tzn. gminy na której planuje się maszt nie ma na liście dostępnej w punkcie 3 Wniosku o dofinansowanie lub na listach PA możliwych do objęcia zasięgiem). Czy koszt rozbudowy lub posadowienia masztu zostanie dofinansowany w takiej sytuacji?

Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia w ramach działania 1.1 POPC, wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego, przy czym zasięgiem sieci powinny być objęte podmioty (punkty adresowe i placówki oświatowe) wskazane dla wybranego obszaru w dokumentacji konkursowej.
W związku z powyższym w celu zrealizowania głównego celu projektu jakim jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na wybranym obszarze konkursowym, dopuszczalne jest wykorzystanie węzła, zlokalizowanego poza danym obszarem (ale na terytorium RP) pod warunkiem, iż jest to rozwiązanie najbardziej opłacalne finansowo bądź najkorzystniejsze z technicznego punktu widzenia inwestycji i zostanie wiarygodnie uzasadnione w dokumentacji aplikacyjnej.

02.12.2016 r.

Jakie usługi mogą być świadczone w oparciu o sieci dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz czy istnieje możliwość komercyjnej rozbudowy tych sieci w kontekście zachowania zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej?
 1. Do sieci współfinansowanych ze środków PO PC (rozumianych ściśle jako sieci projektowe, na które udzielono dofinansowanie i które obejmują określony w projekcie zakres gospodarstw domowych) podłączane są wyłącznie białe punkty adresowe i tylko do tych punktów adresowych świadczone są usługi regulowane dokumentacją konkursów organizowanych w ramach PO PC. Dotyczy to zarówno beneficjentów PO PC, jak i przedsiębiorców, którzy uzyskają dostęp hurtowy do tych sieci w celu oferowania usług detalicznych do gospodarstw domowych objętych zasięgiem tych sieci. Zarówno beneficjentów, jak i operatorów korzystających, wiążą minimalne parametry usług określone w wymaganiach technicznych dla sieci PO PC.
 1. Nie jest ograniczana możliwość dalszej rozbudowy sieci, wybudowanej z dofinansowywaniem ze środków POPC, na zasadach komercyjnych, wyłącznie ze środków własnych na obszary białe, nie wskazane uprzednio w projekcie, szare lub czarne. Obostrzenia co do obszaru docelowego inwestycji dotyczą wyłącznie inwestycji współfinansowanych i tylko w tym zakresie są „regulowane” systemowo.
 1. Sytuacje komercyjnej rozbudowy sieci PO PC z pozycji beneficjenta i operatora korzystającego są w istocie tym samym, tj. dotyczą stanu „pozaprojektowego”. Należy zauważyć, że o ile beneficjent nie wskazuje w projekcie obszarów, na których zamierza inwestować (równolegle lub w przyszłości) bez dofinansowania, to analiza przychodowa projektu na potrzeby obliczenia luki finansowej powinna uwzględniać – w stopniu właściwym – prognozowane przychody z dostępu hurtowego, który beneficjent jest obowiązany oferować.
 1. Usługi świadczone na „rozbudowanej” infrastrukturze nie muszą spełniać wymagań dla sieci PO PC, a także mogą być świadczone w obszarach szarych i czarnych.

Powyższe wnioski zostały oparte na zapisach Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, które w przypisie 96 wskazują na konieczność ograniczenia działalności wyłącznie do obszarów docelowych w przypadku, kiedy to organ publiczny decyduje się na budowę/rozbudowę sieci i zarządzania nią. W sytuacji kiedy stosowana jest konkurencyjna procedura wyboru, wytyczne nie wskazują na takie ograniczenie. Takie podejście zdaje się potwierdzać także opinia Komisji Europejskiej, zgodnie z którą rozwijanie sieci na obszary szare i czarne, z udziałem dofinansowania udzielonego na obszary białe, nie jest dopuszczalne na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Nie wskazano natomiast na zakaz rozwijania sieci ze środków prywatnych.

Jakie wydatki mogą być rozliczane ryczałtowo i jakie są obowiązujące stawki bądź kwoty ryczałtowe dla działania 1.1.?

W ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” nie wskazano katalogu wydatków, które mogą być rozliczane ryczałtowo.

21.11.2016 r.

Które dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące kwestii kwalifikowalności wydatków w ramach działania 1.1?

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju wydatków kwalifikujących się do dofinansowania  przedstawione są w:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu);
 • Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu);
 • Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO PC na lata 2014-2020;
 • Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r., w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466 ze zm.).

Inne


09.02.2017 r.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do podpisania wniosku o dofinansowanie i pozostałych dokumentów, należy przedstawić pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie przedłożone pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wnioskodawcę do podpisania wniosku o dofinansowanie musi być potwierdzone notarialnie.

Proszę o informację czy dopuszczalna jest zmiana formy prawnej wnioskodawcy w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej wnioskodawca, który zamierza ubiegać się  w ramach ww. Działania funkcjonuje jako spółka cywilna (S.C.). Jednocześnie prowadzone są prace związane z przekształceniem S.C. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową (Sp. z o.o. sp.k.), która zachowa ciągłość prawną dotychczasowej S.C. W związku z powyższym wnioskodawca na etapie składania wniosku będzie aplikował o dofinansowanie pod formą prawną S.C., natomiast podczas oceny wniosku nastąpi przekształcenie i w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, wnioskodawca będzie funkcjonował jako Sp. z o.o. sp.k. Tym samym proszę o informację czy dopuszczalna jest opisana powyżej zmiana formy prawnej wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 POPC podczas oceny wniosku oraz czy są z tym związane ewentualne dodatkowe wymogi lub warunki.

Na etapie oceny formalnej i merytorycznej przedłożony projekt będzie oceniany na podstawie przekazanej dokumentacji aplikacyjnej wraz z integralnymi załącznikami. W przypadku powzięcia informacji o przekształceniu spółki należy niezwłoczne powiadomić CPPC składając oficjalne pismo w przedmiotowej kwestii wraz z kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentacji potwierdzającej zmianę formy prawnej. W przypadku ewentualnego wyboru projektu do dofinansowania CPPC zmiana formy prawnej zostanie uwzględniona w zawartej umowie o dofinansowanie projektu. Należy nadmienić, iż w przypadku, gdyby przekształcony podmiot prawny przestał spełniać kryteria formalne i merytoryczne, CPPC może skierować projekt do powtórnej oceny formalnej / merytorycznej, a w przypadku uzyskania jego negatywnej oceny odstąpić od podpisania umowy o dofinasowanie.

20.01.2017 r.

Czy  profil e-puap, który podajemy w aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie musi być zaufany? Mamy w tej chwili założony profil firmowy, który został utworzony z profilu prywatnego zwykłego (bez statusu zaufanego).

W aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie należy podać adres aktywnej skrzynki odbiorczej na platformie ePUAP (brak konieczność posiadania profilu zaufanego). Posiadanie konta na platformie ePUAP jest niezbędne do utrzymania bezpośredniego kontaktu z wnioskodawcą i będzie wykorzystane zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie (jeśli konieczne będzie uzupełnienie wniosku ze względu na stwierdzenie braków w dokumentacji), jak i w ramach późniejszych kontaktów z wnioskodawcą. Adres ePUAP występuje w formacie: /login/skrytka lub /login/domyslna, w zależności od terminu założenia konta na platformie ePUAP.

12.01.2017 r.

Czy w ramach II naboru dla działania 1.1 wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP?

 W związku z dokonaną w dniu 13 grudnia 2016 r., aktualizacją dokumentacji konkursowej, podstawową formą złożenia wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami jest dedykowana aplikacja umieszczona pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych z aplikacją internetową, o której mowa powyżej, wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane w za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/2nab11). W przypadku pojawienia się ewentualnych problemów technicznych, CPPC niezwłocznie wystosuje komunikat w przedmiotowej kwestii. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do końca dnia 3 lutego 2017 r.,  jednakże nie zaleca się  odkładać złożenia wniosku na ostatnie minuty trwania naboru, gdyż może to spowodować trudności w terminowym złożeniu wniosku.

Czy beneficjent, który nie podpisał jeszcze umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia o wyborze generalnego wykonawcy na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl? Jak wynika z pkt 6.5.2 ppkt 10 i 11 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie beneficjent może upublicznić zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej i przesłać je co najmniej do 3 wykonawców?

 Zgodnie z przytoczonymi Wytycznymi beneficjenci zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień realizowanych w ramach podejmowanych inwestycji dofinansowanych ze środków UE winni są do upublicznienia zapytania ofertowego polegającego na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy, potwierdzonego odpowiednim komunikatem Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.

Do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności uprawnieni są jedynie beneficjenci (tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie). Do zarejestrowania się w Bazie koniecznym jest posiadanie numeru projektu. W trakcie procesu rejestracji dane dotyczące beneficjenta będą weryfikowane w oparciu o informacje zawarte w systemie SL 2014-2020. W konsekwencji rejestracja w Bazie nie będzie możliwa, jeżeli informacji dotyczących projektu nie będzie w systemie SL 2014-2020.

Zgodnie z przytoczonymi Wytycznymi (punkt 6.5.2 ppkt.11 Zasada konkurencyjności) w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot  rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowaniezobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile taką lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wybór generalnego wykonawcy w projekcie i zawarcie umowy, spełnia przesłanki rozpoczęcia realizacji projektu określone w art. 2 pkt 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

21.11.2016 r.

Kiedy będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach działania 1.1?

Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. Na stronie internetowej CPPC w zakładce PO Polska Cyfrowa Harmonogram naborów również znajdują się informacje w kwestii planowanych konkursów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
z siedzibą przy ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji.
Maksymalna kwota dofinansowania:   zgodnie z obszarem interwencji
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 1.1 nie może przekroczyć 10 mln EUR (w/g kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania lub maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu na danym obszarze została wskazana w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 grudnia 2015 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 31 stycznia 2016r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 stycznia 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 31.12.2015 r. ostateczną aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 14 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 14 lutego 2016 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

 1. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab11popc);
 2. Formularz wniosku, który będzie aktywny najpóźniej od dnia rozpoczęcia naboru, będzie dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem strony cppc.gov.pl;
 3. W przypadku awarii platformy ePUAP lub wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w terminie trwania konkursu, CPPC może przedłużyć termin na składanie wniosków o dofinansowanie w celu umożliwienia złożenia wniosku w formie elektronicznej. W takim przypadku na stronie CPPC zostanie zamieszczony odpowiedni komunikat z podaniem nowego terminu zakończenia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Archiwalne dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu 30.09.2015
Regulamin konkursu 30.10.2015
Regulamin konkursu 04.12.2015
Regulamin konkursu 13.01.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.09.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 03.11.2015
  zał. 3 – Wzór studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści 30.09.2015
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA[1] 30.09.2015
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA[1] 02.11.2015
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 14.12.2015
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 14.12.2015
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 20.12.2015
zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 04.01.2016
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 28.01.2016
  zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP 30.09.2015
  zał. 8 – Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ 30.09.2015
  zał. 9 – Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 30.09.2015
  zał. 11 – Wzór oświadczenia dotyczącego wymagań dla sieci NGA – POPC 30.09.2015
  zał. 12 – Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC 30.09.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.09.2015
4. Wzór umowy o dofinansowanie 30.09.2015
  Wzór umowy o dofinansowanie 22.08.2016
  Wzór umowy o dofinansowanie 29.08.2016
  zał. 5 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu 30.09.2015
  zał. 6 – Wzór harmonogramu projektu wyznaczający Kamienie milowe 30.09.2015
  zał. 7 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 8 – Wzór harmonogramu płatności 30.09.2015
  zał. 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 30.09.2015
  zał. 10 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 11 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał. 13 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 14 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał. 15 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał.16 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC 30.09.2015
6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 30.09.2015
  zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 30.09.2015
  zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 30.09.2015
  zał. 1c – Wzór oświadczenia o poufności 30.09.2015
  zał. 2a – Wzór Karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b – Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 30.09.2015
  zał. 2c – Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 30.09.2015
  zał. 3 – Wzór Protokołu z Konkursu 30.09.2015
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
8. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) 30.09.2015
10. Lista placówek edukacyjnych do objęcia wsparciem i lista placówek zdrowia 30.09.2015
11. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 30.09.2015
  Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 30.10.2015
  Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 08.12.2015
12. Wymagania dla sieci NGA – POPC 30.09.2015
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.09.2015
14. Dane o lokalizacji węzłów światłowodowych regionalnych sieci szerokopasmowych
Dane mają charakter informacyjny.
Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty).
30.10.2015

Wykaz zmian z 30.10.2015

Wykaz zmian z 02.11.2015

Wykaz zmian z 03.11.2015

Wykaz zmian z 06.11.2015

Wykaz zmian z 22-08-2016

Wykaz zmian z 29-08-2016

Wykaz zmian z 15-09-2016

Kontakt
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[1] W momencie ogłoszenia konkursu na stronie internetowej CPPC zamieszczona zostaje wersja beta formularza odnosząca się do planowania i kalkulacji kosztów w ramach przyjętej technologii realizacji projektu. W późniejszym terminie udostępniony zostanie formularz zawierający pełną funkcjonalność narzędzia.

POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU  – I oś priorytetowa POPC.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a także odległy od celów przyjętych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

W ramach I osi priorytetowej POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Jednocześnie promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów. W celu realizacji EAC może zostać wprowadzone wymaganie, by infrastruktura umożliwiała osiągnięcie parametrów min. 100 Mb/s.

Beneficjentami w ramach I osi POPC mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

Wybór projektów do dofinansowania jest prowadzony w trybie konkursowym. Harmonogram naborów jest dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla I osi POPC wynosi 1 020 222 652 EUR.

 

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach I i II naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniach 27 listopada oraz 5 grudnia b.r., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie prezentacja narzędzia umożliwiającego monitorowanie projektów realizowanych w ramach działania 1.1 POPC. Dodatkowo omówiona zostanie procedura udzielania zamówień publicznych oraz zagadnienia związane realizacją projektów w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie jak również kwestie związane z kontrolą na miejscu realizacji projektów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów


29.05.2017

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi warunków wymagań technicznych – „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” oraz kwestii stosowania ich w projektach realizowanych w ramach działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza beneficjentów realizujących projekty w ramach 1 konkursu działania 1.1. POPC na 1-dniowe warsztaty, które odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca 2017 r., w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.


Szkolenie dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż w dniu 2 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie dedykowane dla beneficjentów realizujących umowy o dofinansowanie  w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.”

Prezentacja-CPPC-kontrola-1.1-POPC-z-dnia-01.12.2016-poprawiona-wersja-z-PZP-statystka.pdf

Prezentacja-Realizacja-Projektów_FINALNA-WERSJA.pdf


Całodniowe Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POPC!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP oraz załączników.

Terminy szkoleń:

18 listopada: Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45:
Przykładowe prezentacje:
–  Szkolenie_POPC_ws._luki_finansowej.pdf
–  Kryteria-prezentacja_na_szkolenia_18.11.2015_Toruń.pdf
–  Prezentacja_dla_działania_1.1_POPC_18.11.2015_Toruń.pdf
–  Wymagania_dla_Sieci_NGA-POPC.pdf
Wstępna agenda szkolenia znajduje się tutaj.

24 listopada: Katowice, Angelo Hotel Katowice, ul. Sokolska 24
–  Formularz_kalkulacji_kosztów.pdf
–  1.1.-Studium-Wykonalności.pdf
Wstępna agenda szkolenia znajduje się tutaj.

30 listopada: Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski, Pl. Zawiszy 1
Wstępna agenda szkolenia znajduje się tutaj.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając swoje imię, nazwisko, nazwę firmy i wskazując wybrany termin szkolenia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem w Warszawie, które odbędzie się w dniu 30 listopada br., przyjmujemy tylko jedną osobę z danej firmy, aby móc przeszkolić jak największą liczbę przedstawicieli różnych firm. Pozostałe zgłaszające się osoby są wpisywane na listę rezerwową i jeśli zwolnią się miejsca, będą dopisywane do listy głównej.


W dniach 10 i 12 listopada 2015r. odbyły się warsztaty dla potencjalnych beneficjentów w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Warsztaty dotyczyły m.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP.

Prezentacja dot. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza na ePUAP znajduje się tutaj.

Warsztaty odbyły się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23 w Warszawie, sala 36, w dniach 10 listopada 2015r. (pierwsza grupa) oraz 12 listopada 2015r. (druga grupa), w godzinach 10:00 – 14:00.

Dofinansowanie oraz kwalifikowalność wydatków

 1. Interpretacja kryterium formalnego „Złożenie przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania maksymalnie 25 mln PLN w ramach danego naboru”.

Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 3 pkt. 8) możliwość złożenia wniosków o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 25 mln PLN we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach jednego konkursu odnosi się do wniosków złożonych przez jednego Wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane.

 1. Po dokonaniu wstępnych wyliczeń jakie zostały przeprowadzone dla budowy sieci na obszarze „X” Wnioskodawca jest w stanie przeprowadzić inwestycję w kwocie np.: 5 000 000,00 PLN, co daje dofinansowanie 3 250 000,00 przy przykładowych 65 % wsparcia. Maksymalne dofinansowanie jakie może zostać udzielone wynosi np.: 3 600 000 PLN. Czy jeśli przy kosztach kwalifikowanych w odniesieniu do których dofinansowanie będzie niższe niż wskazane 3 600 000,00 istnieje możliwość zwiększenia poziomu intensywności wsparcia? Przy takim stopniu intensywności wsparcia jakie zostało wyznaczone, koszt inwestycji jest nieopłacalny dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC” wnioskowana kwota dofinansowania nie może wykraczać poza maksymalną wartość dofinansowania określoną dla danego obszaru interwencji oraz nie może przekraczać maksymalnej intensywności wsparcia. Maksymalne kwoty dofinansowania oraz intensywności wsparcia zostały tak opracowane, aby uzyskać jak najwyższą efektywność ekonomiczną inwestycji w odniesieniu nakładów do rezultatu.

 1. Maksymalny procent dofinansowania jakie może zostać udzielone w ramach pierwszego konkursu w 1 osi POPC waha się między 55 a 69 % wsparcia. W jaki sposób uzyskać maksymalny stopień wsparcia, tj.: 80% dla województwa mazowieckiego oraz 85 % dla pozostałych województw?

Maksymalna intensywność wsparcia dla regionów słabo rozwiniętych wynosi 85%, dla regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego) – 80%. Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, wysokość wsparcia ustala się w drodze weryfikacji potrzeb mającej na celu ograniczenie wsparcia do niezbędnego minimum, umożliwiającego realizację projektu na danym obszarze – tym samym może ona być niższa od maksymalnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wykraczać poza maksymalną wartość dofinansowania określoną dla danego obszaru interwencji oraz nie może przekraczać maksymalnej intensywności wsparcia.

 1. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych mogą zostać uwzględnione wydatki dotyczące bezpośredniego podłączenia abonenta na terenie jego nieruchomości czy jedynie do granicy posiadłości?

Katalog kosztów kwalifikowanych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz 1466) oraz w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki bezpośrednio związane z podłączeniem odbiorców końcowych nie są kwalifikowane.

 1. Czy komponenty budżetowe wyszczególnione w tabeli z załącznika nr 4 (Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA) muszą być literalnie stosowane w dokumentacji aplikacyjnej oraz czy tylko takie koszty można uwzględniać przy tworzeniu budżetu projektu?

Grupy i kategorie kosztów wskazane w Formularzu kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 wrzesnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz 1466) oraz w Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i nie ma możliwości ich edycji/zmiany

 1. Czy wymagane jest udokumentowanie posiadania środków finansowych, które stanowić będą wkład własny Wnioskodawcy?

W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie będzie oceniane, czy Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu. Na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz bilansu za ostatni rok obrachunkowy (lub innych dokumentów określonych w dokumentacji konkursowej, w zależności od formy prowadzonej działalności), będzie badane, czy wartość 50% wkładu własnego na realizację nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku obligatoryjne jest wykazanie zabezpieczenia wkładu własnego w określonej formie. Wykaz zabezpieczeń, które będą mogły być stosowane jako potwierdzenie wkładu własnego zostanie podany na stronie internetowej www.cppc.gov.pl. Uprzejmie prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji.

 1. Czy można zlecić wykonanie budowy sieci generalnemu wykonawcy i rozliczać wykonanie poszczególnych etapów? Innymi słowy czy istnieje możliwość przedstawienia do rozliczenia dokumentów księgowych za wykonanie danego etapu/odcinka sieci czy też trzeba przedstawiać oddzielnie najdrobniejsze koszty typu spliter, skrzynka itp.?

Wydatki wykazywane w związku z realizacją projektu muszą wynikać z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) oraz w Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki muszą być możliwe do identyfikacji i przyporządkowania do kategorii kosztów wskazanych w „Formularzu kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA”. Dodatkowo, odbiór danego towaru/usługi będzie musiał być potwierdzony protokołem odbioru, z którego w sposób jasny będzie musiał wynikać zakres odebranych towarów/usług. Tym samym, brak jest możliwości tworzenia indywidualnych, ogólnikowo sformułowanych kategorii kosztów.

Powyższe nie wyklucza zlecenia realizacji projektu generalnemu wykonawcy.

 1. W jaki sposób należy rozliczać koszty najmu i na jaki okres należy przyjąć opłaty np. za zajęcie pasa drogowego, najem słupów, najem powierzchni kolokacyjnych, dzierżawy miejsca pod węzłami własnymi ? Czy powyższe wydatki są kwalifikowalne tylko przez okres realizacji projektu, od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku końcowego czy również opłaty te są kwalifikowalne w okresie trwałości projektu ?

Opłaty te mogą być kwalifikowalne jedynie w okresie realizacji projektu., tj. od dnia rozpoczynającego oraz kończącego okres kwalifikowalności.

 1. Z dokumentacji wynika, że przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie kwalifikowalne mogą być koszty związane z: „przygotowanie projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, do wysokości 20 tysięcy złotych; wsparcie nie obejmuje wydatków związanych z wypełnieniem formularza wniosku;” Czy w związku z tym zapisem kwalifikowalne będą mogły być wydatki związane z przygotowaniem Studium Wykonalności wraz z koncepcją techniczną i częścią ekonomiczno-finansową studium wykonalności do wysokości 20 tys. zł kosztów kwalifikowlanych?

Koszty te są kwalifikowalne, o ile są związane z przygotowaniem projektu i są niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

 1. Jaki poziom dofinansowania obejmują wydatki w ramach pomocy de minimis? Czy wskaźnik procentowy dofinansowania jest taki sam, jak ten podany w liście obszarów objętych wsparciem np.: 60%? czy 85% zgodnie z rozporządzeniem?

Poziom dofinansowania wydatków ponoszonych w ramach pomocy de minimis jest taki, jaki został podany dla danego obszaru, do wysokości limitów określonych dla poszczególnych kategorii kosztów.

 1. Czy koniecznym jest ubieganie się o całą kwotę dofinansowania przeznaczoną na dany obszar interwencji?

Wskazana wartość dofinansowania jest maksymalną wartością wsparcia możliwą do uzyskania na danym obszarze. Wnioskodawca może ubiegać się o mniejsze dofinansowanie, niż maksymalne ustalone na dany obszar.

 1. Czy jest ustanowiona minimalna wartość dla całego projektu indywidualnego?

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie określono minimalnej wartości projektu.

 1. Czy „Wydatki kwalifikujące się do wsparcia jako pomoc de minimis udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz określone w rozporządzeniu pomocowym dla I osi jako” ma zastosowanie dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na ich wielkość (czyli w szczególności dla przedsiębiorców dużych)?

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi POPC wskazany został w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) oraz w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i odnosi się do podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia.
W ramach ogłoszonego konkursu wniosków o dofinansowanie dot. działania 1.1 POPC uprawnieni do aplikowania o wsparcie są przedsiębiorcy telekomunikacyjni, wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). W dokumentacji konkursowej brak jest ograniczenia co do wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC.

 1. Czy w przypadku wykonania przyłącza do placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia na obszarze interwencji z wykorzystaniem radiolinii zakup urządzeń radiowych instalowanych w przyłączanym budynku (a więc już na działce klienta) będzie wydatkiem kwalifikowanym?

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi POPC wskazany został w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) oraz w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i odnosi się do podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia.
W Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazano, jak należy rozumieć objęcie gospodarstwa domowego zasięgiem sieci.

 1. Czy realizacja projektów może odbywać się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”?

W dokumentacji konkursowej nie podano ograniczenia odnoszącego się do formuły realizacji projektów w ramach działania 1.1 POPC. Należy jednak mieć na uwadze, aby wybór ewentualnego generalnego wykonawcy odbył się z uwzględnieniem zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencyjności.

 1. W katalogu kosztów kwalifikowanych znajdują się opłaty za zajęcie pasa drogowego, które są rozliczane rocznie. Na jakiej podstawie takie wydatki będą rozliczane za lata po zrealizowaniu projektu, a w czasie jego trwałości? Kiedy takie koszty będą zrefundowane?

Zgodnie z dokumentem „Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” kwalifikowalne są opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, co w okresie trwałości raczej nie będzie mieć miejsca. Jednocześnie wyjaśniamy, iż koszty obejmujące okres trwałości są kwalifikowane proporcjonalnie do okresu realizacji projektu, co oznacza, że nie są kwalifikowalne i nie podlegają refundacji wydatki odnoszące się do okresu trwałości i późniejszych.

 1. Czy jeśli magistrala będzie przechodziła przez działki prywatne, a nie drogi gminne czy powiatowe, czy również wtedy będzie kosztem kwalifikowanym?

W dokumentacji konkursowej nie zostały określone ograniczenia odnoszące się do terenu, przez który przechodzi sieć. Należy pamiętać, że Beneficjent na etapie realizacji będzie musiał posiadać wszystkie niezbędne zgody, pozwolenia i decyzje.

Kwalifikowalność podmiotów ubiegających się o dofinansowanie

 1. Czy w ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty należące do Partnerstwa Publiczno-Prywatnego łączącego współpracę przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego z jednostkami samorządu terytorialnego?

Zgodnie z §3 pkt.1 Regulaminu konkursu uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ogłoszonym konkursie w ramach działania 1.1. POPC są przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). w I konkursie dla I osi POPC nie przewiduje się możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 1. Czy wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka celowa, której co najmniej jeden udziałowiec posiada wymagane w konkursie doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych?

Co do zasady – tak. Warunkiem niezbędnym jest, aby wnioskodawca miał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisanego do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

 1. Jaka jest definicja podmiotu dominującego w kontekście potrzeby udokumentowania doświadczenia inwestycyjnego? Jaki minimalny udział w nowo utworzonej spółce powinien mieć podmiot, który posiada wymagane w ogłoszonym konkursie doświadczenie?

Definicja podmiotu dominującego wskazana została w ustawie z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037).

 1. Czy duże przedsiębiorstwa mają możliwość aplikowania o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu w 1 osi POPC?

W dokumentacji konkursowej brak jest odniesienia do wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC. Warunkiem niezbędnym jest, aby wnioskodawca posiadał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisanego do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 3 pkt. 8) łączna wartość  dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego Wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane w ramach jednego konkursu nie może przekroczyć kwoty  25 mln PLN. A co w sytuacji przekroczenia wartości 25 mln zł?

Zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC”, w przypadku przekroczenia wartości 25 mln, dofinansowania wnioskodawcy będzie przysługiwało (na etapie oceny formalnej) prawo wyboru wniosku, z którego rezygnuje.

 1. Czy istnieje możliwość, aby po uzyskaniu dotacji w ramach konkursu 1.1 POPC została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa po to, aby pozyskać inwestora kapitałowego? W związku z powyższym projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami oraz wszelkie wskaźniki produktu i rezultatu zostaną osiągnięte.

Przedstawione informacje są zbyt ogólnikowe, aby można było udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednakże zwracamy uwagę, że całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu ponosi podmiot, składający wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony i na podstawie którego została z nim zawarta umowa o dofinansowanie. Kwestie zmian w projekcie są rozpatrywane indywidualnie w trakcie realizacji, w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie.

 1. Wnioskodawcami wskazanymi w § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Czy w ramach ogłoszonego dnia 30 września 2015 r. naboru wniosków podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie wsparcia są JST czy będzie to możliwe dopiero w następnych naborach?

Uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w trwającym konkursie w ramach działania 1.1. POPC są przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Zgodnie z POPC, JST mogą ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze. W chwili obecnej nie zostały podjęte decyzje odnośnie do dopuszczenia JST do udziału w kolejnych konkursach.

 1. Jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca (ale nie JST działająca jako przedsiębiorca telekomunikacyjny), to czy koniecznym jest wypełnianie wszystkich zakładek formularza kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA (zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie)? Które zakładki dotyczą MSP, a które JST?

Film instruktażowy dot. wypełniania formularza kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA został zamieszczony na stronie internetowej www.cppc.gov.pl w zakładce Programy – PO Polska Cyfrowa – POPC 1 oś – „Pytania i odpowiedzi”.

 1. Czy w celu określenia statusu MŚP, Wnioskodawca powinien zbadać i wykazać powiązania członków wchodzących w skład rady nadzorczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?

Definicja MŚP zawarta została w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wnioskodawca na etapie aplikowania powinien mieć świadomość istniejących powiązań swojego przedsiębiorstwa, dlatego też on decyduje o zakresie koniecznej analizy.

 1. Czy pojęcie podmiot powiązany z Wnioskodawcą, o którym mowa w § 3 ust 8 Regulaminu jest tożsame ze zdefiniowanym w Regulaminie pojęciem „Wnioskodawca powiązany”?

Pojęcie podmiotu powiązanego z wnioskodawcą oraz wnioskodawcy powiązanego odnoszą się do tego samego rodzaju zależności między podmiotami.

 1. Czy do definicji „Wnioskodawcy powiązanego” należy odnosić definicję „spółki powiązanej” z art. 4 § 1 pkt 5 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.?

Zgodnie z regulaminem konkursu, powiązania między podmiotami badane będą w oparciu o definicje zawarte w ustawie kodeks spółek handlowych, jak również z uwzględnieniem zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

 1. Czy wkład własny realizacji projektu, wnoszony przez wspólników spółki cywilnej może być traktowany tożsamo z wkładem własnym wnoszonym przez wspólników w spółkach kapitałowych?

Jeżeli spółka na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub samodzielnie wybrała pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania, wówczas powinna przedłożyć bilans za poprzedni rok obrachunkowy.

Jeżeli spółka na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub samodzielnie nie wybrała pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania, wówczas powinna przedłożyć:

-deklarację PIT-36 wspólników + załącznik PIT/B, Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub

– deklarację PIT-36L wspólników + załącznik PIT/B, – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub

– deklarację PIT-28, + załącznik PIT-28/B, Informacja o przychodach podatnika
z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Przedsiębiorca powinien przedłożyć także ewidencję środków trwałych wraz
z protokołem przekazania środków trwałych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Proszę o wskazanie, co jest rozumiane, jako wkład własny, który powinien podlegać zabezpieczeniu ze strony Wnioskodawcy:
 • całość kosztów kwalifikowalnych projektu?
 • wkład własny rozumiany jako koszty kwalifikowalne projektu minus dotacja?
 • wkład własny rozumiany jako koszty całkowite projektu minus dotacja?
 • koszty całkowite projektu?

Wkład własny wnioskodawcy rozumiany jest jako suma wkładu własnego w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych (różnica między kosztami kwalifikowanymi a wysokością dofinansowania ) oraz kosztów niekwalifikowanych.

 1. Na jakim etapie należy złożyć promesę kredytową? Czy to jest etap aplikacyjny (załącznik do wniosku o dofinansowanie)? Czy też na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie?

Promesę kredytową należy złożyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy firma, która obecnie realizuje projekt, na podstawie dotacji, ale jeszcze go nie ukończyła, gdyż ma opóźnienia, może składać wniosek o nową dotację w ramach obecnego naboru.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia w ramach działania POPC 1.1 to przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). W ramach oceny zgodnie z jednym z kryteriów badane jest czy: „Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu”.
Oceniający zwróci uwagę i zweryfikują na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz bilansu za ostatni rok obrachunkowy (lub innych dokumentów określonych w dokumentacji konkursowej, w zależności od formy prowadzonej działalności), czy wartość 50% wkładu własnego na realizację nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku obligatoryjne jest wykazanie zabezpieczenia wkładu własnego w formie określonej w dokumentacji konkursowej.
W przypadku wnioskodawcy, który złożył kilka projektów w ramach danego naboru lub naborów wcześniejszych, potencjał ekonomiczny zabezpiecza realizację wszystkich złożonych projektów.
W przypadku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami wnioskodawcy nie wskazują tego samego potencjału przy realizacji różnych projektów.
Prowadzenie kilku odrębnych projektów nie zabrania/uniemożliwia złożenia podmiotowi wniosku o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC. Jednakże należy mieć na uwadze powyższe czyli, że ocenie podlega potencjał wnioskodawcy tak ekonomiczny jak i możliwości organizacyjne (o czym mowa poniżej).
Zgodnie z innym kryterium: „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych”.
Badane będzie czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizował jako inwestor projekty/inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych (finansowane ze środków UE lub skarbu państwa lub inwestycje prywatne) o łącznej wartości min. 2 mln PLN.
Wartość inwestycji prywatnych badana będzie na podstawie oświadczenia.
Wzór oświadczenia zostanie przygotowany i będzie załącznikiem do dokumentacji konkursowej. W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest aby podmiot dominujący spełniał wymóg realizowania inwestycji z obszaru budowy sieci telekomunikacyjnych.

 1. Czy kolejność zgłoszeń dla danego obszaru interwencji ma jakieś znaczenie dla oceny i wyboru wniosku, w przypadku gdy na dany obszar złożonych zostanie więcej niż jeden wniosek?

Przy ocenie wniosków o dofinansowanie nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń dla danego obszaru interwencji. Dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskały największą liczbę punktów podczas oceny nie zaś te, które wpłynęły jako pierwsze.

 1. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego może być partnerem w więcej niż jednym projekcie?

W ramach pierwszego konkursu dla działania POPC 1.1 nie przewidziano partnerstw i wszelkich pochodnych w tym również partnerstw publiczno prywatnych. JST nie mogą brać udziału w konkursie jako wnioskodawca ani jako partner. Nie przewiduje się również partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami.

 1. Czy wkład własny jest uzależniony od wykorzystywanej technologii (czy np. 65% dofinansowania może być w określonych sytuacjach zwiększone do 100%)?

Obszary jak również maksymalne wsparcie są zdefiniowane w dokumencie „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie zamieszczonego na stronie internetowej CPPC. Wsparcie nie jest uzależnione od przyjętych rozwiązań technologicznych.

 1. Czy zabezpieczeniem wkładu własnego może być przyrzeczenie pożyczki udzielone na podstawie kodeksu cywilnego przez osobę fizyczna lub osobę prawną?

CPPC uprzejmie informuje, iż w związku z wymaganiami kryterium formalnego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, w przypadku, gdy wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa, jako zabezpieczenie wkładu własnego należy przedstawić promesę kredytową. Promesa musi być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Jednocześnie przypominamy, że jeżeli wnioskodawca składa kilka projektów w ramach danego konkursu lub w konkursach wcześniejszych, potencjał ekonomiczny musi zabezpiecza realizację wszystkich złożonych projektów. Promesa kredytowa jest jedynym akceptowalnym dokumentem zabezpieczającym wkład własny wnioskodawcy w przypadku braku kapitału własnego w wymaganej wysokości.

 1. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą wyliczenia statusu MŚP. Czy do zatrudnienia wliczamy pracowników wynajętych od Agencji Pracy Tymczasowej?
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. oraz nowymi wzorami oświadczeń MŚP „Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:
  a) pracowników;
  b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego;
  c) właścicieli – kierowników;
  d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.
  Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.”
  Niestety w ww. dokumentach nie ma wzmianki dotyczącej pracowników wynajętych. Proszę o pomoc w powyższej kwestii.

Kwestię dotyczące pracowników tymczasowych ustalone zostały w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 09 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, wraz ze zm.).
Praca tymczasowa stanowi szczególny rodzaj związany ze stosunkiem pracy. W takim obrębie występują trzy pomioty czyli agencja pracy tymczasowej będąca faktycznym pracodawcą, pracownik tymczasowy jak również pracodawca użytkownik będący pomiotem na rzecz, którego świadczona jest praca.
Należy podkreślić, iż pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez wspomnianą agencję pracy tymczasowej nie zaś przez samego pracodawcę końcowego (pracodawcę użytkownika zgodnie z powyższą nomenklaturą) w celu wykonywania tejże pracy tymczasowej na rzecz oraz pod kierunkiem pracodawcy użytkownika.
W związku z powyższym do statusu MŚP nie wlicza się pracowników wynajętych od Agencji Pracy Tymczasowej.

 1. Planowane jest przekształcenie dwóch firm telekomunikacyjnych (działalność gospodarcza) w spółkę cywilną. Pytanie czy nowa spółka automatycznie utrzyma status przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego i związku z tym spełnione zostanie kryterium formalne nr.7.

Uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w trwającym konkursie w ramach działania 1.1. POPC są przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Kwestie uzyskania wpisu do ww. rejestru określone zostały prze ww. ustawę i regulatora jakim jest UKE.

 1. Proszę o odpowiedź na pytanie – czy obliczenie luki finansowej jest obowiązkowe dla każdego projektu?

Tak, jest obowiązkowe dla każdego projektu.

 1. Czy wypełnianie załącznika nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP jest obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców? Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny ubiegający się w wsparcie w ramach działania 1.1. POPC posiada status „dużego przedsiębiorcy”, to czy również musi wypełniać załącznik nr 7?

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC do wniosku należy załączyć niezbędne załączniki – zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. W związku z powyższym każdy wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia wszystkich niezbędnych załączników. W przypadku dużego przedsiębiorstwa w załączniku należy dodać „Nie dotyczy”.

 

Obszary wsparcia

 1. Jakie są możliwe obszary możliwe do objęcia wsparciem?Wsparcie w ramach I osi POPC na realizację projektów polegających na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego możliwe jest tylko i wyłącznie na obszarach interwencji wskazanych w dokumentacji konkursowej.
  „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”zawiera pliki, w których podane zostały konkretne adresy, które należy objąć zasięgiem ww. sieci w związku z realizacją projektu na danym obszarze. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków działania 1.1 POPC na realizację inwestycji na obszarach innych, niż wskazane w dokumentacji konkursowej.
 1. Jaka była metodologia wyznaczania obszarów interwencji dla działania 1.1. POPC?Wyznaczanie obszarów interwencji do I konkursu w ramach POPC
  Na proces wyznaczania obszarów interwencji do I konkursu w ramach POPC składało się wiele następujących po sobie czynności:
  Punktem wejściowym była inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych jak również proces konsultacji społecznych białych plam NGA.
  Następnie, po standaryzacji danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej określono tzw. „białe plamy NGA”. Należy podkreślić, że proces dotyczył pojedynczych punktów adresowych.
  Do „białych plam NGA” zaliczono lokalizacje, w których:
 • nie wykazano zasięgów światłowodowych w technologiach dostępowych;
 • nie wykazano zasięgów miedzianych parowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s);
 • nie wykazano zasięgów kabli miedzianych współosiowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s);
 • nie wykazano usług radiowych w technologiach dostępowych, dla których przepustowość na użytkownika końcowego stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi minimum 30 Mb/s.

Ponadto do „białych plam NGA” zaliczono budynki, co do których nie było wiarygodnych planów inwestycyjnych w ramach konsultacji społecznych oraz miejscowości, w których nie są realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
W kolejnym kroku nastąpił proces wyznaczania optymalnego przebiegu sieci – tzw. „trasowanie”. Źródłem danych w przedmiotowym procesie jest istniejąca siatka dróg, informacje o lokalizacji istniejących węzłów światłowodowych oraz węzłów, które powstały/powstają w ramach realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych, jak również lokalizacje wszystkich zidentyfikowanych „białych plam NGA”.
Proces trasowania to automatyczne generowanie brakujących węzłów, których lokalizacja na wstępie jest nieokreślona, a także generowanie trasy sieci pomiędzy węzłami planowanymi a zdefiniowanymi punktami adresowymi, węzłami planowanymi a węzłami istniejącymi i punktami adresowymi.
W wyniku procesu „trasowania” uzyskano przebieg sieci telekomunikacyjnej do „białych plam NGA”, wraz z lokalizacją brakujących węzłów.
W ten sposób powstały tzw. obszary inwestycyjne wraz z informacją o długości brakującej sieci i liczbie brakujących węzłów.
Następnie dane te zostały wykorzystane do obliczenia kosztów budowy sieci dla powstałych obszarów inwestycyjnych.
Wyznaczono szacowane koszty budowy i wybrane koszty utrzymania infrastruktury dla następujących technologii transmisyjnych:

 • sieć światłowodowa GPON napowietrzna,
 • sieć światłowodowa ETH P2P napowietrzna,
 • sieć światłowodowa GPON w kanalizacji,
 • sieć światłowodowa ETH P2P w kanalizacji,
 • sieć VDSL2 napowietrzna,
 • sieć bezprzewodowa LTE.

Kolejnym etapem było szacowanie popytu na usługi dostępowe w określonych obszarach.
Wzięto pod uwagę m.in. takie czynniki wpływające na wysokość przychodów możliwych do uzyskania na tym obszarze, takie jak:

 • rodzaje usług sprzedawanych w danym obszarze – usługi głosowe, transmisja internetowa, dostawa treści, w szczególności telewizji;
 • penetracja poszczególnymi typami usług – wyznaczana osobno dla każdego typu usługi;
 • cena sprzedaży, z uwzględnieniem sprzedaży pakietów usług.

Na podstawie danych dotyczących penetracji i popytu dla każdego obszaru inwestycyjnego przeprowadzono dokładną analizę opłacalności inwestycji. Dla każdego obszaru inwestycyjnego obliczono wskaźnik NPV (wartości bieżącej netto), uwzględniający oczekiwane przepływy środków pieniężnych (przychody, nakłady inwestycyjne, wartość rezydualną projektu, koszty operacyjnej itp.). Wartość wskaźnika NPV można interpretować jako nadwyżkę zaktualizowanych przychodów netto inwestora/operatora nad poniesionymi nakładami początkowymi, lub wzrost zamożności inwestora wynikający z realizacji inwestycji z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie. Ujemny NPV można interpretować zaś jako tzw. lukę inwestycyjną.
W wyniku omówionych procesów uzyskano kilkanaście tysięcy obszarów inwestycyjnych.
W kolejnym etapie obszary te podlegały grupowaniu, w większe obszary – potencjalne obszary konkursowe. Z uwagi na wysokość alokacji do I konkursu wyznaczono 230 obszarów.

 1. Miejscowość, która kwalifikuje się do objęcia wsparciem i na jej terenie można byłoby przeprowadzić inwestycję budowy sieci szerokopasmowego Internetu, nie została uwzględniona w obszarach interwencji w ramach pierwszego konkursu. Czy dana miejscowość zostanie objęta dofinansowaniem w ramach kolejnego konkursu z działania 1.1. POPC?

W chwili obecnej brak jest możliwości wskazania, jakie obszary będą mogły zostać objęte wsparciem w kolejnych konkursach wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1. POPC.

 1. Czy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien objąć cały obszar interwencji wskazany przez CPPC?

W związku z realizacją projektu należy objąć zasięgiem wszystkie punkty adresowe wskazane dla danego obszaru interwencji. Brak jest możliwości realizacji projektu obejmującego część obszaru interwencji.

 1. Czy Operator budując sieć FTTH w ramach POPC może podłączyć do niej inne punkty adresowe, nie będące na liście adresów kwalifikujących się do objęcia wsparciem POPC?

W związku z realizacją projektu należy obligatoryjnie objąć zasięgiem sieci NGA minimalną, wskazaną dla danego obszaru liczbę gospodarstw domowych wybranych z „Liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”.

Możliwe jest objęcie zasięgiem sieci NGA dodatkowych, poza wymaganym minimum, gospodarstw domowych, wybranych również z ww. „Liczby gospodarstw …”.

 1. Czy Operator mając wybudowaną już sieć FTTH na obszarze POPC może podłączyć do niej gospodarstwa domowe Kwalifikujące się do wsparcie przez POPC? Innymi słowy czy można wykorzystać wybudowaną infrastrukturę do realizacji projektu w Ramach POPC?

W ramach działania 1.1 POPC wsparcie może być udzielone na projekty polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie do standardów sieci NGA (zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego). Gospodarstwa domowe należy objąć zasięgiem wybudowanej sieci. Operator może podłączać użytkowników do powstałej infrastruktury internetu szerokopasmowego, jednakże koszty związane z przyłączeniem nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach I osi POPC.

Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek przekazywać informacje o wybudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Obszary, na których „operator ma wybudowaną już sieć FTTH” nie powinny się znajdować na Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze.

 1. W dokumentacji konkursowej jest wspomniane, że jeden Wnioskodawca może wybrać jeden obszar. Czy to oznacza, że w przypadku obszaru mazowieckiego można wybrać tylko 1 z 26 obszarów?

Możliwość złożenia przez wnioskodawcę jednego wniosku na jeden obszar interwencji oznacza, że nie jest dopuszczalne ubieganie się o wsparcie poprzez złożenie więcej niż jednego wniosku na dany obszar (nie można złożyć kilku różnych wniosków odnoszących się do jednego obszaru interwencji). Województwo nie jest obszarem interwencji w znaczeniu działania 1.1. Obszary są zdefiniowane w dokumencie „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie zamieszczonego na stronie internetowej CPPC.

 1. Czy zasięgiem budowanej powinno być objęte 100% lokalizacji adresów ujętych w obszarze interwencji aby projekt otrzymał dofinansowanie oraz należy objąć 100% placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarze interwencji?

Obowiązują uwarunkowania określone indywidualnie dla poszczególnych obszarów. W każdym przypadku podana jest „Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” oraz „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” i „Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji”. W ramach projektu obejmującego dany obszar interwencji musi być objęta zasięgiem co najmniej minimalna liczba punktów adresowych określonych dla obszaru. W przypadku niespełnienia tego warunku, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.

 1. W przedstawionym zestawieniu obszarów interwencji nie ma wskazanego w ogóle powiatu „X”. Czym to jest spowodowane i czy są szanse, że powiat „X” zostanie uwzględniony w perspektywie budowy sieci NGA?

Prosimy o zapoznanie się z metodologią wyznaczania obszarów interwencji w działaniu 1.1. POPC, której opis znajduje się na stronie internetowej www.cppc.gov.pl w zakładce Programy – PO Polska Cyfrowa – POPC 1 oś – „Pytania i odpowiedzi”.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest uruchamianie następnych konkursów, które mogą być jednak ogłaszane na innych zasadach.

 1. W jaki sposób będą obliczane wskaźniki, jeśli Wnioskodawca umożliwi dostęp do Internetu szerokopasmowego większej ilości gospodarstw domowych, niż tym które występują na liście zgodnie z opisem powiatów i obszarów interwencji w miejscowości „X?. Pytanie wynika z tego, że w spisie ludności w danych miejscowościach znajduje się większa liczba adresów, które powinny zostać objęte działaniem więc czy wskaźnik będzie dotyczył ilości adresów wskazanych w dokumentacji, czy zostanie uznany da większej liczby gospodarstw domowych?

Gospodarstwa domowe, które obligatoryjnie należy objąć zasięgiem sieci wybudowanej/przebudowanej/rozbudowanej w ramach projektu realizowanego w ramach działania 1.1. POPC wskazane zostały na liście obszarów możliwych do objęcia wsparciem w postaci konkretnych punktów adresowych i liczby gospodarstw dla danego punktu z podaniem ich współrzędnych geograficznych. Ewentualne dodatkowe (inne, niż wskazane jako obligatoryjne) gospodarstwa domowe objęte zasięgiem sieci NGA będzie należało przedstawić w sposób analogiczny do opisanego wyżej. Sposób promowania zwiększenia liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci został określony w odpowiednim kryterium merytorycznym punktowym.

 1. Czy jeżeli w miejscowości X znajduje się np.: 200 gospodarstw wzdłuż głównej ulicy to wystarczy przeciągnąć światłowód po jednej stronie i podać we wskaźnikach, że te 200 gospodarstw jest w zasięgu internetu NGA, czy też trzeba wykonać przyłącze do każdego domu indywidualnie tzn. powiesić kabel światłowodowy na domu?

W ramach działania 1.1 POPC wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie do standardów sieci NGA (zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego). Gospodarstwa domowe należy objąć zasięgiem wybudowanej sieci. W p. 11 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazano, jak należy rozumieć objęcie gospodarstwa domowego zasięgiem sieci.

 1. Czy jeżeli powiat jest podzielony na kilka obszarów obszary interwencji, a każdy z nich liczy następnie kilka miejscowości, to Wnioskodawca powinien podłączyć każdą z nich? Jeśli tak to istnieje ryzyko braku chętnych do udziału w konkursie, gdyż w wielu przypadkach może okazać się technicznie niemożliwe wykonanie całości projektu. Jeżeli natomiast nie trzeba podłączyć wszystkich miejscowości to jeśli na dany obszar złoży dwóch operatorów, a ich miejscowości realizacji projektu będą częściowo się pokrywały to który z nich powinien ustąpić?

W związku z realizacją projektu należy obligatoryjnie objąć zasięgiem sieci NGA minimalną, wskazaną dla danego obszaru liczbę gospodarstw domowych wybranych z „Liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”. Na realizację inwestycji na danym obszarze interwencji dofinansowanie może otrzymać tylko jeden wnioskodawca.

 1. Dla obszaru interwencji X maksymalną intensywność wsparcia określono na poziomie np.: 65%, przy czym zgodnie z mapą pomocy regionalnej, maksymalny poziom wsparcia na tym obszarze przysługujący mikro i małym przedsiębiorcom wynosi 55%. Komu zatem przysługuje zwiększenie intensywności wsparcia do poziomu 65%? Jakie warunki musi w tym względzie spełnić podmiot wnioskujący?

Pomoc publiczna udzielana w ramach działania 1.1. nie jest Regionalną pomocą inwestycyjną, ale Pomocą na infrastrukturę szerokopasmową, zatem mapa pomocy regionalnej w tym konkursie nie obowiązuje. Maksymalna intensywność wsparcia (oraz maksymalna kwota dofinansowania) zostały wyznaczone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. Dla każdego obszaru interwencji została indywidualnie określona maksymalna intensywność wsparcia (oraz maksymalna kwota dofinansowania).

 1. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie którą, jaką ilość z danego obszaru we wniosku muszę objąć, aby wniosek nie został odrzucony z powodu nie objęcia odpowiedniej liczby gospodarstw. W tabeli zamieszczonej na stronie CPPC z listą obszarów są dwie kolumny z punktami adresowymi (jak poniżej):
Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji

Proszę o informacje która kolumna to minimum w projekcie?

Informujemy, że w związku z realizacją projektu na danym obszarze interwencji należy objąć zasięgiem sieci NGA gospodarstwa domowe w ilości wskazanej w kolumnie „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”.

 1. Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące okres realizacji projektu.

Od jakiej daty (jakiego faktu) jest liczony 24 miesięczny okres realizacji projektu? W dokumentacji konkursowej są podane sprzeczne informacje – proszę porównać „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie” z „Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych …” który stanowi część dokumentu „Szczegółowy opis osi priorytetowych POPC …”

Okres realizacji projektu wskazuje wnioskodawca, mając na uwadze, iż liczony jest on od momentu rozpoczęcia prac (w rozumieniu art. 2, pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) i nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Zgodnie z informacją podaną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie „Okres realizacji projektu – liczony jest od momentu rozpoczęcia prac w rozumieniu art.2 pkt. 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i nie może przekroczyć 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy.” W §8 Regulaminu konkursu wskazano, iż „Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2016 r.” Na podstawie powyższych zapisów wnioskodawca jest w stanie przygotować założenia dla projektu.

 1. W kwestii doprecyzowania prac projektowych proszę o jednoznaczną informację w zakresie: Czy gospodarstwo ocenione jako „objęte zasięgiem” to także gospodarstwo które jest gotowe do podłączenia (przygotowany zapas kabla) i dla którego wykonany został projekt (z wszystkimi pozwoleniami w ramach projektu, przykładowo mamy już zgodę na przyłącze od właścicieli gruntów przyległych przez które trzeba przejść i projekt techniczny wykonania np. napowietrznie po infrastrukturze PGE lub innej, lub własnej).

Jeżeli gospodarstwo domowe objęte dostępem do sieci spełnia założenia czyli np.:
W przypadku zabudowy jednorodzinnej:
– przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
– zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu.
Można go traktować jako objęte zasięgiem.

 1. W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w programie 1.1 POPC, proszę o wyjaśnienie czy w przypadku wybudowania sieci na obszarze np. 7 z 9 miejscowości na danym jednym obszarze interwencji i osiągnięciu zapewnienia minimalnej ilość gospodarstw, konieczne jest budowanie sieci we wszystkich miejscowościach? Czy budowa sieci wystarczy w tylu miejscowościach w ilu osiągnie się minimum wymaganej ilości gospodarstw? Dodam, że w tych 2 miejscowościach nie ma placówek oświatowych i służby zdrowia. W jaki sposób określone jest „zapewnienie”?
  W jakiej odległości może znajdować się gospodarstwo domowe od wybudowanej sieci, w ramach tzw. „zapewnienia”?
  Czy przy założeniu, że część infrastruktury będzie dzierżawiona od podmiotów zewnętrznych (firmy, instytucje, sieci regionalne), należy w projekcie budowlano – wykonawczym wskazać tą dzierżawioną część sieci?

Ad. 1. W związku z realizacją projektu należy objąć zasięgiem wszystkie punkty adresowe wskazane dla danego obszaru interwencji. Brak jest możliwości realizacji projektu obejmującego część obszaru interwencji.
Obowiązują uwarunkowania określone indywidualnie dla poszczególnych obszarów. W każdym przypadku podana jest „Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” oraz „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” i „Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji”. W ramach projektu obejmującego dany obszar interwencji musi być objęta zasięgiem co najmniej minimalna liczba punktów adresowych określonych dla obszaru. W przypadku niespełnienia tego warunku, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.
Jeżeli powyższy wymóg zostanie spełniony przez zbudowanie infrastruktury z pominięciem niektórych miejscowości na danym obszarze, kryterium będzie uznane za spełnione. Należy jednakże pamiętać, iż zasięgiem muszą zostać objęte wszystkie szkoły publiczne oraz wszystkie podmioty lecznicze wskazane dla konkretnego obszaru interwencji, niezależnie od ich położenia w ramach tego obszaru.

Ad. 2.
1. W przypadku zabudowy jednorodzinnej gospodarstwo domowe należy traktować, jako objęte dostępem do sieci, jeżeli:
– przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
– zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu.
2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej gospodarstwo domowe należy traktować, jako objęte dostępem do sieci jeżeli:
– przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się to gospodarstwo domowe.
3. W przypadku sieci bezprzewodowej:
– jeżeli jego podłączenie do sieci wymaga jedynie instalacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Jeżeli konieczne jest wyposażenie każdego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w osobną antenę to taka antena stanowi integralną część tego urządzenia.
Nie należy wliczać gospodarstw, w przypadku budowy na danym terenie sieci szkieletowej czy dystrybucyjnej, ponieważ sieć tego typu nie zapewnia bezpośrednio możliwości korzystania z Internetu. Dodatkowo mogłoby to spowodować kilkukrotne zliczanie tych samych gospodarstw domowych, w przypadku budowy na danym terenie więcej niż jednej warstwy sieci.
Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie.
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikami powiązanymi którymi są:
• Liczba utworzonych węzłów dostępowych
• Długość sieci szerokopasmowej
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci Internet o przepustowości, co najmniej 100 Mb/s

Ad. 3.
Zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020:
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na kategorie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 52 ust. 2 lit. a, b i d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. W szczególności są to wydatki poniesione na pokrycie:
• kosztów najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych.
Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
• IRU jest kwalifikowalne do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
• Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach kategorii „Koszty najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej” nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 1. Wiele podmiotów zamierza wnioskować na te same obszary / obszary pokrywające się ze sobą – jak Państwo rozwiążą ten problem, bo jak rozumiem, może dojść do sytuacji, gdy dwa projekty przeznaczone do dofinansowania będą obejmować obszary mające części wspólne?

Zgodnie z zasadami konkursu wnioski o dofinansowanie mogą być składana na ściśle określone obszary interwencji. Nie ma możliwości złożenia wniosku na część obszaru lub obejmującego kilka obszarów. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” jest dostępna na stronie internetowej CPPC w ogłoszeniu o konkursie dla działania 1.1. POPC. Dofinansowanie na danym obszarze może uzyskać tylko jeden projekt. Postępowanie w przypadku projektów, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach obszaru, opisuje §9 ust. 4 Regulaminu konkursu.

 1. Czy na obszarze realizacji projektu obligatoryjnie trzeba objąć zasięgiem sieci wszystkie wskazane na liście placówki służby zdrowia lub placówki edukacyjne? Czy może istnieje minimalna ilość takich placówek jakie należy objąć zasięgiem sieci?

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze zawiera obligatoryjną liczbę placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na danym obszarze interwencji w kolumnie „Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji”.
Należy pamiętać, iż zasięgiem muszą zostać objęte wszystkie szkoły publiczne oraz wszystkie podmioty lecznicze wskazane dla konkretnego obszaru interwencji, niezależnie od ich położenia w ramach tego obszaru.

 1. W zadaniu w ramach dotacji każdy z wyznaczonych obszarów musi być pokryty siecią w stopniu minimum. Poszczególne miejscowości są jednak z jakiegoś powodu podzielone na różne obszary. Czy jeśli zostanie spełniony warunek minimum dla danego obszaru (np. 1) jest możliwe również uznanie do kosztów kwalifikowanych podłączenie innych miejsc z tej samej miejscowości, które jednak są wymienione w liście z obszaru nr 2?

Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków działania 1.1 POPC na realizację inwestycji na obszarach innych, niż wskazane w dokumentacji konkursowej pod konkretnymi obszarami wsparcia. Przypominamy również, iż na jeden obszar wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, a jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego obszaru interwencji.

 1. Zgodnie wytycznymi konkursowymi w celu spełnienia wskaźnika rezultatu pn. „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” dla zabudowy jednorodzinnej, gospodarstwo domowe należy traktować, jako objęte dostępem do sieci, jeżeli:
  – przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
  – zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu.
  W związku z powyższym czy wskaźnik rezultatu zostanie spełniony jeśli zostanie spełniony jeden z wyszczególnionych od myślnika warunków, czy do spełnienia tego warunku konieczne jest spełnienie obu warunków?

Oba wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione.

Rozwiązania technologiczne 
 

 1. Czy Beneficjent, który zakończył realizację projektu w ramach POIG 8.4, może złożyć w ramach bieżącego naboru 1.1. POPC wniosek, którego obszar częściowo pokrywa się projektem realizowanym w ramach POIG 8.4 ?

Czy sieć wybudowana w ramach POIG 8.4 może zostać zmodernizowana w ramach bieżącego naboru 1.1. POPC ?

Czy istnieje możliwość wykorzystania części sieci lub węzła internetowego wykonanej/-ego w ramach POIG 8.4 i dokupienia dodatkowego sprzętu np. OLT w ramach 1.1. POPC ?

Dopuszczalność takiego rozwiązania należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście spełnienia założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zachowania zasady trwałości projektów zrealizowanych z udziałem środków UE oraz zasadami realizacji odpowiednich Programów operacyjnych. Ponadto bardzo prosimy o przesłanie informacji o numerze obszaru który terytorialnie pokrywa się z obszarem sieci zrealizowanej z Działania 8.4 POIG.

 1. Czy dopuszczalne jest budowanie sieci w topologii mieszanej – sieci podwieszane i częściowo sieci doziemne?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, dopuszczalny jest wybór kilku technologii.

 1. Czy w ramach dostępu hurtowego: czy OSD rzeczywiście nie ma obowiązku świadczyć usługi VULA gdy spełnione są łącznie warunki wymienione w 2.1.1. ppkt 7 ‘Wymagań dla Sieci NGA –POPC’?

Tak. Obowiązek świadczenia usługi VULA jest warunkowy. OSD jest zobowiązany do świadczenia tej usługi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w dokumencie „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” (pkt 2.1.1 ppkt 7 oraz pkt 2.3.5 ppkt 1).

 1. Zgodnie z definicją podaną w dokumencie „Przepustowość [b/s] – stały parametr toru lub kanału telekomunikacyjnego określający maksymalną ilość danych [b] jaka może być przesłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu [s].” Jak powinien być traktowany tor/kanał telekomunikacyjny? Czy wymaganie jest spełnione, kiedy tor/kanał telekomunikacyjny współdzielony przez kilka CPE charakteryzuje się takim parametrem tzn. przepustowością odpowiednio 30Mbps/10Mbps? Czy na CPE mierzona będzie przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego, czy przepływność, czyli chwilowe natężenie strumienia danych do/od tego CPE?

Przepustowość danego toru/kanału telekomunikacyjnego musi zapewnić każdemu CPE, korzystającemu w danym momencie z tego toru/kanału telekomunikacyjnego, przepustowość powyżej 30 Mb/s do abonenta (downlink) i 10 Mb/s od abonenta (uplink) przez 99,5 % RDU. Przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego powinna być dostosowana do jego statystycznego obciążenia, a więc będzie zależała od ilości CPE korzystających z tego toru/kanału telekomunikacyjnego i przepływności faktycznie generowanej przez te CPE.

W przypadku współdzielenia toru/kanału telekomunikacyjnego jego przepustowość sumaryczna dla wszystkich CPE będzie wartością stałą. Jednak pomiar będzie dotyczył przepustowości dostępnej dla konkretnego CPE. Wartość tego parametru będzie więc uzależniona od obciążenia łącza w danym momencie.

Zgodnie z pkt 1.1.2 ppkt 3 Wymagań dla Sieci NGA-POPC: „[…] Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie.

 1. Czy nadmiarowość opisywana w Wytycznych będzie rozpatrywana na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie) czy przed przystąpieniem do realizacji budowy sieci na etapie projektowania (czyli w trakcie realizacji projektu o dofinansowane)? Zgodnie z tekstem Wytycznych z czerwca 2015 r. należy ten aspekt uwzględniać przed przystąpieniem do realizacji budowy sieci na etapie projektowania. Jednakże w wytycznych dla sieci NGA-POPC z sierpnia 2015r., które umieszczone są w obecnej dokumentacji do projektu 1.1 POPC, nie ma takiej informacji. Proszę o wyjaśnienie ww. kwestii oraz wskazanie, gdzie znajdują się aktualne zapisy dotyczące tego zagadnienia.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca telekomunikacyjny oświadcza, że przyznane mu środki zostaną wykorzystane do budowy sieci zgodnie z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC”, w tym zgodnie z wymaganiami w zakresie nadmiarowości sieci, które zostały określone w sposób konkretny w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien postępować zgodnie z jego treścią. Poza nadmiarowością określoną w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC” beneficjent nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków potencjalnych operatorów korzystających, dotyczących zapotrzebowania na dodatkową infrastrukturę lub zmiany projektu sieci.
Aktualna treść dokumentu „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” została opublikowana wraz z kompletną dokumentacją konkursową na stronie internetowej cppc.gov.pl w dniu 30 września 2015 r.

 1. Jakie kroki OSD powinien podjąć żeby zostało uznane, że „uwzględnił możliwość wykorzystania podbudowy słupowej”? W jakich przypadkach gdy istnieje na danym terenie podbudowa słupowa można budować doziemną kanalizację kablową? Czy wystarczającym kryterium rezygnacji z podbudowy słupowej może być np. brak uzyskanych w odpowiednim czasie zapewnień/umów ze strony odpowiedzialnego zakładu energetycznego o możliwości wykorzystania infrastruktury?

Zaniechanie wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej może wynikać z przyczyn obiektywnych. Takie przypadki są rozpatrywane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. W oderwaniu
od konkretnego stanu faktycznego można jedynie wskazać przykładowe obiektywne przyczyny: zły stan podbudowy słupowej, utrudniony dostęp do podbudowy słupowej itp. W przypadku braku przyczyn obiektywnych, OSD powinien co najmniej zwrócić się z wnioskiem o dostęp do istniejącej podbudowy słupowej, pozostawiając operatorowi takiej infrastruktury odpowiedni termin na weryfikację techniczną i odpowiedź. Odmowa, brak odpowiedzi w odpowiednim terminie lub niekorzystne warunki współpracy uzasadniają zaniechanie wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej.

 1. W dokumencie „Wymagania dla sieci NGA-POPC” punkt 1.4.11 określono wymagania nadmiarowości włókien światłowodowych od budynku do najbliższego „punktu łączenia”, natomiast w słowniku pojęć nie występuje „punkt łączenia”. Czy przez punkt łączenia należy rozumieć najbliższy punkt, w którym kabel abonencki łączony jest z innym kablem np. o większej krotności czyli zgodnie z słownikiem „punkt elastyczności”, czy może chodzi np. o „punkt agregacji”?

Wymagania dla Sieci NGA-POPC” określają nadmiarowość włókien światłowodowych dla całej sieci rozróżniając poszczególne jej odcinki na Segment magistralny, Segment rozdzielczy i Segment abonencki. Wymaganie, o którym mowa w pytaniu, dotyczy całego odcinka sieci zdefiniowanego w dokumencie jako Segment abonencki, a zatem „punkt łączenia” należy rozumieć jako koniec Segmentu abonenckiego, czyli zgodnie z definicją tego odcinka sieci jest to „Punkt dostępowy” (również zdefiniowany w dokumencie).

 1. Czy OSD rzeczywiście nie ma obowiązku świadczyć usługi VULA gdy spełnione są łącznie warunki wymienione w 2.1.1. ppkt 7 ‘Wymagań dla Sieci NGA –POPC’?

Tak. Obowiązek świadczenia usługi VULA jest warunkowy. OSD jest zobowiązany do świadczenia tej usługi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w dokumencie „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” (pkt 2.1.1 ppkt 7 oraz pkt 2.3.5 ppkt 1).

 1. Wymagania minimalne dla usług dostępu do Internetu w sieciach POPC

Pkt 1) Sieć POPC musi spełniać wymagania techniczne umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu 30 Mb/s o parametrach:
a) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w dół od węzła dostępowego do CPE – 30 Mb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w górę od CPE do węzła dostępowego – 10 Mb/s.
Pytanie: Zgodnie z definicją podaną w dokumencie „Przepustowość [b/s] – stały parametr toru lub kanału telekomunikacyjnego określający maksymalną ilość danych [b] jaka może być przesłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu [s].” Jak powinien być traktowany tor/kanał telekomunikacyjny? Czy wymaganie jest spełnione, kiedy tor/kanał telekomunikacyjny współdzielony przez kilka CPE charakteryzuje się takim parametrem tzn. przepustowością odpowiednio 30Mbps/10Mbps? Czy na CPE mierzona będzie przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego, czy przepływność, czyli chwilowe natężenie strumienia danych do/od tego CPE?

Przepustowość danego toru/kanału telekomunikacyjnego musi zapewnić każdemu CPE, korzystającemu w danym momencie z tego toru/kanału telekomunikacyjnego, przepustowość powyżej 30 Mb/s do abonenta (downlink) i 10 Mb/s od abonenta (uplink) przez 99,5 % RDU. Przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego powinna być dostosowana do jego statystycznego obciążenia, a więc będzie zależała od ilości CPE korzystających z tego toru/kanału telekomunikacyjnego i przepływności faktycznie generowanej przez te CPE.
W przypadku współdzielenia toru/kanału telekomunikacyjnego jego przepustowość sumaryczna dla wszystkich CPE będzie wartością stałą. Jednak pomiar będzie dotyczył przepustowości dostępnej dla konkretnego CPE. Wartość tego parametru będzie więc uzależniona od obciążenia łącza w danym momencie.
Zgodnie z pkt 1.1.2 ppkt 3 Wymagań dla Sieci NGA-POPC: „[…] Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość
w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie.”

Pkt 2) Sposób planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania Sieci POPC musi zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości w dół do CPE i w górę od CPE wskazane powyżej dla każdego CPE przez minimum 99,5% RDU.
Pytanie: Jaka część gospodarstw domowych będzie wyposażona w CPE? Czy w modelu kosztowo-przychodowym na etapie obliczania luki inwestycyjnej (NPV) dla danego obszaru zakładano, że 100% gospodarstw domowych będzie wyposażona w CPE i skorzysta z usługi dostępu do Internetu 30/10 Mbps? Jeżeli nie 100% to, jaką część założono przy obliczaniu max. poziomu dofinansowania?
Model przychodowy nie zakładał uzyskania 100% penetracji. Był to model pesymistyczny, oparty na założeniu, że motorem inicjującym zakup usług jest fakt zameldowania młodych ludzi w wieku szkolnym (dane z PESEL), kondycji finansowej ludności mierzonej wskaźnikiem siły nabywczej, chęci zakupu usługi mierzonej wskaźnikiem telekomunikacyjnym i założeniem, że pewna część rynku zadowoli się usługa mobilna oraz faktycznej penetracji usługami podstawowymi.
Pkt 3) Mając na celu ograniczenie zakłócenia konkurencji na rynku sieci podstawowych przy wykorzystaniu infrastruktury sfinansowanej w ramach POPC, w Sieci POPC OSD nie może oferować usług dostępu do Internetu o przepustowościach mniejszych niż wskazanych w ppkt 1 powyżej.
Pytanie: Sieć POPC ma spełniać wymagania jakościowe dla podanych w dokumencie usług: VoIP, Interaktywne Video, video jakości HD, streaming audio/video, transakcje interaktywne, dostęp do baz danych w modelu Abonent–Serwer, zgodnie z MEF 23.1. Maksymalny wartość parametru Bit rate w dokumencie referencyjnym wynosi 18,1 Mbps (Video HD MPEG-2), pozostałe usługi mają mniejsze wymagania na bit rate. Czy ograniczeniem konkurencji będzie oferowanie przez OSD usług o wymaganiach mniejszych niż 30Mbps, a które wskazano w wymaganiach jakościowych? Czy OK w przeciwieństwie do OSD może oferować usługi dostępu do Internetu o przepustowościach mniejszych niż wskazane w dokumencie?
OSD jest zobowiązany do świadczenia usługi dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 30 Mb/s bez względu na to z jakich usług będą korzystać abonenci. Wymagania dla Sieci NGA-POPC powołują się na dokument MEF 23.1 jedynie w zakresie parametrów takich jak opóźnienie, zmienność opóźnienia i utrata pakietów, a nie przepustowości.
Zgodnie z pkt 2.1.1 ppkt 1 Wymagań dla Sieci NGA-POPC:
„[…] Na mocy art. 27 Ustawy obowiązki wynikające z Wymagań spoczywają również na podmiocie, który nabył prawa do takiej infrastruktury lub sieci oraz na jego podmiotach zależnych i podmiotach zależnych OSD”.
Powyższe oznacza, że operator korzystający z sieci OSD nie może oferować abonentom będącym w zasięgu tej sieci usługi dostępu do Internetu o przepustowościach mniejszych niż wskazane w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”.

 1. Wymagania na przepustowość na segmencie od CPE do węzła dostępowego

Pkt 1) W Sieci POPC gwarantowana przepustowość łącza lub kanału dla każdego przyłączonego urządzenia CPE nie może być niższa niż:
a) 30 Mb/s w dół od węzła dostępowego Sieci POPC do urządzenia CPE,
b) 10 Mb/s w górę od urządzenia CPE do węzła dostępowego Sieci POPC.
Pytanie: Czy ilekroć w dokumencie jest mowa o CPE, mowa jest o „przyłączonym urządzeniu CPE”, czyli gospodarstwie domowym, które zdecyduje się zakupić usługę?

Tak, wszelkie wymagania dotyczące CPE zawarte w dokumencie dotyczą tzw. HC (homes connected – abonentów / lokali, które zostały przyłączone do Sieci POPC), a nie dotyczą abonentów / lokali będących w zasięgu Sieci POPC bez bezpośredniego przyłącza. W praktyce oznacza to, że wymagania związane z CPE dotyczą lokali z przyłączonym urządzeniem CPE.

Czy jeżeli kanał jest współdzielony przez kilka przyłączonych CPE i spełnia (jako kanał) wymaganie gwarantowanej „przepustowości” może być traktowany jako spełniający wymagania gwarantowanej „przepustowości” do poszczególnych CPE, np. jeżeli w danej chwili czasowej nie korzystają z zasobów kanału wszystkie CPE jednocześnie, a te CPE, które korzystają, mają możliwość osiągnięcie przepływności na poziomie 30/10 Mbps?

Zgodnie z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC”: „[…] Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość
w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie”. Oznacza to, że w każdym momencie każde CPE przyłączone do Sieci POPC musi mieć możliwość skorzystania z usług o parametrach i w jakości wskazanej w pkt. 1.1.1 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”. Jeżeli parametry współdzielonego kanału pozwalają wszystkim CPE z niego korzystających
na zachowanie jakości usług dostępu do Internetu wskazanych w pkt. 1.1.1 (biorąc pod uwagę statystyczny profil korzystania z usług przez każdego z abonentów) wówczas należy traktować dany kanał jako spełniający „Wymagania dla Sieci NGA-POPC”.

Pkt 2) Powyższe wymagania na przepustowość w dół i w górę muszą być spełnione niezależnie od siebie dla wszystkich CPE podłączonych do węzła dostępowego sieci POPC jednocześnie przez 99,5% RDU wskazanego w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań. Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie.
Pytanie: Czy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości w dowolnym momencie przez dedykowany kanał dla tego CPE? Czy kanał może być współdzielony przez CPE, ale sieć POPC musi być tak zaplanowana, aby „przyłączone urządzenia CPE” miały gwarancję bliską 100% (99,5% RDU), że uzyskają przepływność (nie przepustowość) 30/10 Mbps? Czy to kanał, z którego korzystają CPE ma spełniać wymagania na przepustowość 30/10 Mbps w dowolnym momencie?

Sieć POPC powinna być zaplanowana w ten sposób aby współdzielony przez użytkowników kanał był wystarczający aby wszystkie przyłączone urządzenia CPE miały zapewnioną jakość usług wskazaną
w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”.

W punkcie 1.2 ppkt 4 jest podana wartość RDU na poziomie 99% jako „gwarantowany parametr jakościowy dla usług detalicznych OSD”. Czy wymaganie spełnienia 99,5% RDU, należy odnieść do 99% RDU z punktu 1.2 ppkt 4 poprzez wymnożenie 99,5% przez 99%?

Tak, zgodnie z pkt. 1.1.1 ppkt. 3 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”: „Sposób planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania Sieci POPC musi zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości w dół do CPE i w górę od CPE wskazane powyżej dla każdego CPE przez minimum 99,5% RDU wskazanego
w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań”. Oznacza to, że wskaźnik 99,5% dotyczy rocznej dostępności usługi określonej jako 99% roku. Innymi słowy parametry jakościowe wskazane w powyższym cytacie powinny być zachowane przez ok. 98,51% roku.

Pkt 3) W CPE oraz na odcinku od CPE do węzła dostępowego i węźle dostępowym nie można stosować rozwiązań niegwarantujących osiągania przez wszystkie CPE wyznaczonego minimum przepustowości, mierzonego pomiędzy interfejsem abonenckim ETH w CPE a węzłem dostępowym. Powyższe wymagania mają zastosowanie dla wszystkich technologii, topologii i rozwiązań w ramach Sieci POPC.
Pytanie: Czy należy/można zakładać, że nie wszystkie gospodarstwa domowe będą miały „podłączone CPE”?

Tak, żaden zapis „Wymagań dla Sieci NGA-POPC” nie nakłada obowiązku podłączenia CPE w każdym gospodarstwie domowym.

 1. 1.1.3 Wymagania na gwarancję przepustowości na segmencie od węzła dostępowego do punktu styku z Internetem IX

Pkt 2) Na odcinku od węzła dostępowego do punktu wymiany ruchu IX OSD może stosować overbooking z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie żadnego z elementów w którymkolwiek z kierunków nie może być wyższe niż 80% w 5 z 9 kolejnych tygodni, licząc wartość obciążenia w dowolnym z kierunków dla godziny największego obciążenia w tygodniu (GNR tygodniowe), po zastosowaniu metody 95 percentyla (przypis 3) czyli odrzuceniu 5% próbek o najwyższym obciążeniu rejestrowanych nie rzadziej niż co 5 minut.
Pytanie: Zgodnie z definicją GNR, to „nieprzerwany jednogodzinny przedział czasu w okresie doby”. Jak dokładnie wygląda metodologia obliczania obciążenia elementu?
Czy możemy założyć, że wygląda to w następujący sposób?
Krok 1. Wybór największych 5 wartości BDBH (Busy Day Busy Hour) z każdego z 9 kolejnych tygodni.
Krok 2. Analiza próbek (np. 5 minutowych) dla wybranych 5 godzin GNR i odrzucenie 5% próbek o najwyższych wartościach dla tych 5 godzin -> zakładając że próbki są 5 minutowe, będzie ich 60, czyli 5% to 3 próbki.
Krok 3. Wyliczenie średniej z pozostałych 57 próbek z ww. 5 godzin?

Powyżej wskazana propozycja procedury może być wykorzystana do weryfikacji spełnienia wymagań na gwarancję przepustowości na segmencie od węzła dostępowego do punktu styku z Internetem IX zgodnie z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC”.

 1. 1.2 Wymagania jakościowe dla usług w Sieci POPC

Pkt 4) W ramach gwarantowanych parametrów jakościowych dla usług detalicznych OSD zapewnia następujące parametry:
a) CUA (24 godziny, 8 godzin dla awarii priorytetowej)
b) RDU (99%)
Pytanie: Wymaganie 99% w okresie roku jest możliwe do osiągnięcie przy łącznej sumie czasu wszystkich awarii w całej sieci POPC w ciągu całego roku na poziomie 87 godzin. Czy określając poziom RDU uwzględniono jakiekolwiek statystyki braku dostawy energii elektrycznej w Polsce? Czy rekomendowane stosowanie podbudowy słupowej, która często ulega awariom (zerwania linii spowodowane wichurami, powalonymi drzewami od śniegu) nie koliduje z tak wysoką wartością RDU? Czy czasy niedostępności energii elektrycznej wynikające z planowych prac dostawców energii będą odliczane od RDU?

Zgodnie z pkt. 2.1.3 ppkt. 5 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”: „Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Umowy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest działaniem Siły wyższej.” W związku z powyższym, zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależnym od OSD, którym nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności nie mają wpływu na czas niedostępności usługi brany pod uwagę przy wyznaczeniu wskaźnika RDU.

 1. 1.3.2 Standardy, technologie i rozwiązania wykluczone z zastosowania w Sieciach POPC

Pkt 1) W Sieci POPC nie będą stosowane technologie wchodzące w skład Podstawowych sieci
a) asymetryczne cyfrowe łącza abonenckie (do standardu ADSL2+ włącznie),
b) niezaawansowane sieci kablowe (w standardzie xDOCSIS 2.0 i starsze),
c) sieci ruchome trzeciej generacji (UMTS i starsze),
d) systemy satelitarne (niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego).
Pytanie: W poprzedniej perspektywie założono wykorzystanie systemów satelitarnych do spełnienie wymagań w trudno dostępnych obszarach. W POPC podczas: wyboru i definicji obszarów, określania wymagań na minimalną ilość gospodarstw do objęcia zasięgiem zakładane jest pominięcie gospodarstw w obszarach o mniejszej gęstości zabudowy lub/i gdzie spełnienie tych wymagań przy pomocy linii kablowych/światłowodowych byłoby kosztowne. W jaki sposób zostanie spełniony cel EAC i NPS „zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku”?

Pytanie nie dotyczy „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, tylko założeń całej dokumentacji konkursowej. POPC nie jest jedynym działaniem przyczyniającym się do spełnienia celów EAC i NPS.

Pkt 3) Z Sieci POPC wyklucza się sieci oparte na rozwiązaniach niegwarantujących świadczenia usług o wyższych parametrach, w porównaniu z usługami świadczonymi w Podstawowych sieciach szerokopasmowych i wymaganych w POPC. Wyklucza się stosowanie rozwiązań technologicznych, niegwarantujących minimalnej przepustowości pomiędzy CPE a węzłem dostępowym, w tym m.in.:
a) rozwiązania zakładające overbooking na odcinku pomiędzy węzłem aktywnym a CPE Abonenta w stopniu niewystarczającym do zagwarantowania osiągania minimalnej gwarantowanej przepustowości wymaganej dla Sieci POPC,
b) rozwiązania zakładające brak możliwości uzyskania minimalnej gwarantowanej przepustowości przez każde uprzednio przyłączone CPE wraz ze zmianą liczby przyłączonych CPE lub zmianą profilu użytkowania przez pozostałe, dotychczas przyłączone CPE, w okresie trwałości projektu m.in. poprzez:
i) wzrost efektywnego wykorzystania pasma w dół od węzła dostępowego Sieci POPC do urządzenia CPE lub w górę od urządzenia CPE do węzła dostępowego sieci POPC w GNR,
ii) wzrost wolumenu przesłanych danych w dół lub w górę.
Pytanie: Czy stosowanie overbookingu jest wykluczone, czy dozwolone, ale jeżeli overbooking jest stosowany parametry muszą być tak dobrane, aby gwarantować „podłączonym CPE” osiąganie wymaganych przepustowości?

Stosowanie overbookingu jest dozwolone pod warunkiem, że sposób wymiarowania sieci pozwoli
na spełnienie wymogów jakościowych wskazanych w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC” dla wszystkich podłączonych CPE.

 1. 1.4.7 Wymagania dla zasilania w energię elektryczną

Pkt 1) Dla lokalizacji, w których znajdują się Urządzenia telekomunikacyjne aktywne OSD należy zapewnić zasilanie elektryczne o mocy wystarczającej dla zasilenia własnych urządzeń Sieci POPC oraz wymaganej rezerwy dla urządzeń OK. Przy budowie przyłącza energetycznego należy zapewnić, aby jego projekt i wykonanie umożliwiało ewentualne zwiększenie zapotrzebowania na moc elektryczną w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez OK, bez konieczności przebudowy przyłącza, a jedynie poprzez ewentualną zmianę zabezpieczeń prądowych przy uzyskaniu pozytywnych nowych warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Pytanie: Jakie minimalne rezerwy na potrzeby OK należy zakładać? Czy OSD ma w tym zakresie pełną dowolność?

Konkretne minimalne rezerwy dla urządzeń potencjalnych OK nie zostały określone. Zgodnie
z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC” zrealizowane przyłącze energetyczne powinno umożliwić zapewnienie odpowiednich zasobów bez potrzeby konieczności przebudowy przyłącza.

Pkt 2) Dla lokalizacji, w których znajdują się Urządzenia telekomunikacyjne aktywne OSD, z wyłączeniem lokalizacji, w których znajdują się wyłącznie CPE, wymagane jest zapewnienie przez OSD podtrzymania akumulatorowego dla urządzeń własnych OSD zakupionych w ramach projektu POPC.
Pytanie: Jakie minimalne wymagania na podtrzymanie akumulatorowe OSD powinien przyjąć np. jaki czas podtrzymania? Czy OSD ma w tym zakresie pełną dowolność?

Konkretny minimalny czas podtrzymania akumulatorowego nie został określony. Zgodnie
z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC” w tym zakresie OSD ma dowolność w wybraniu dostępnych
na rynku rozwiązań zapewniających podtrzymanie akumulatorowe na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej biorąc pod uwagę własne doświadczenie w zakresie długości i częstotliwości takich zdarzeń na danym terenie.

 1. 1.5 Wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych węzłów dostępowych

Pkt 1) W przypadku budowy nowych Wież lub Masztów w ramach Sieci POPC, OSD zobowiązany jest uwzględnić zasadne zapotrzebowania OK (przypis 9) w zakresie Kolokacji, lecz nie mniej niż dla zestawu anten dla trzech sektorów wraz z RRU używanych przez OSD, oraz nie mniej niż dla obciążenia 150 kg na wysokości przewidzianym dla montażu zestawu i na powierzchnię anten 3*2m*0,4m. Ponadto OSD zobowiązany jest do umożliwienia posadowienia w pobliżu Masztu lub Wieży dodatkowych Szaf zewnętrznych OK i ich połączenia oraz udostępnienia zasilania zmiennoprądowego 230V.
Pkt 2) OSD nie jest zobowiązany do zapewnienia Kolokacji dla OK w lokalizacjach dachowych i na budowlach nienależących do OSD.
‘* przypis 9 – OK może zgłosić zapotrzebowanie na kolokację na Maszcie lub Wieży podając wagę oraz powierzchnię boczną urządzeń.
Pytanie: Na etapie przygotowania wniosku oraz na etapie budowy nie będzie znany ew. OK. Czy w przypadku zgłoszenia w przyszłości zapotrzebowania OK większego niż podane minimum (3 sektory anteny+RRU, 150kg, 3*2m*0,4m) OSD może odmówić kolokacji? Na jakie ilości szaf zewnętrznych OSD powinien przygotować miejsce w pobliżu Masztu/Wieży? Czy OSD ma w tym zakresie pełną dowolność?

OSD zobowiązany jest do uwzględnienia zasadnego zapotrzebowania konkretnego OK w zakresie kolokacji na etapie budowy wież lub masztów. Jeżeli na tym etapie nie zgłosi się żaden OK., OSD jest zobowiązany do zapewnienia minimalnej nadmiarowości nośności określonej w pkt. 1.5 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”.

 1. Czy wskazane w tych plikach koordynaty GPS – „białe plamy” są dokładne, czy tylko orientacyjne, a liczy się adres danego punktu (spotkałem się z kilkoma przypadkami, że koordynaty wskazują na środek lasu, gdzie nie ma żadnych zabudowań).

Dane geolokalizacyjne pochodzą z rejestru Głównego Geodety Kraju i zgodnie z procedurą powinny to być koordynaty środka budynku, a według rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (dalej: „rozporządzenie EMUiA”) -współrzędne wejścia do budynku.
Dla adresów nie znalezionych w rejestrze państwowym, UKE dokonał geolokalizacji korzystając ze wszelkich możliwych źródeł, danych typu open street , bazy komercyjne itp.
Może się zdarzyć, że incydentalna lokalizacja adresów została umiejscowiona np. w środku miejscowości lub w innym miejscu. Jeśli zostanie taki adres zlokalizowany przez beneficjenta należy go umiejscowić w jego faktycznym położeniu.
Może się zdarzyć również, że w procesie inwestycyjnym czy już na etapie projektu pojawi się zupełnie nowy adres. Fakt jego zaliczenia w poczet wymagalnych adresów będzie uzgadniany z CPPC.

Poniżej podaję wymagania dot. lokalizacji punktu adresowego na podstawie rozporządzenia EMUiA:

Pozycja punktu reprezentującego lokalizację numeru porządkowego:
1) Dla budynków istniejących lub w budowie punkt stanowi środek ściany budynku zwróconej do ulicy, z którą jest związany ten numer porządkowy.
2) W przypadku budynków prognozowanych – wyznaczony przez przybliżony środek ciężkości budynku.
3) W przypadku budynków, o których mowa w § 5 ust. 7 rozporządzenia EMUiA, punktem jest przybliżony środek wejścia do budynku.

§ 5 ust. 7 rozporządzenia EMUiA ma następujące brzmienie: W przypadku budynków, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy budynek położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, budynkom tym może być nadawanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do budynku.

 1. W wymaganiach sieci NGA, p. 1.1.3 określono wymagania co do przepustowości od węzła dostępowego do punktu wymiany ruchu z Internetem. Jak rozumiem istotne jest tutaj aktualne wysycenie łącza, czyli jeżeli przykładowo w sieci podłączymy 1000 abonentów o min. przepustowości 30Mbit/s każdy, ale ruch generowany z Internetu przez tą grupę abonentów liczony w 95 percentylu wynosił będzie 500Mbit to od IX do punktu dostępowego mogę zastosować 1 łącze światłowodowe o przepustowości 1000Mbit/s gdyż nie przekraczam w tym wypadku 80% wysycenia łącza. W przypadku przekroczenia tego progu (80%) np po kilku miesiącach funkcjonowania sieci w okresie trwałości projektu będę musiał na własny koszt odpowiednio rozbudować to łącze np do 2x1000Mbit/s tak by nie przekaczać 80% wysycenia liczonego w 95 percentylu. Oczywiście zakładam że przewidujemy możliwość późniejszej rozbudowy łącza już na etapie projektu – np odpowiednia nadmiarowość włókien. Proszę o informację czy moje rozumowanie jest właściwe lub o podanie właściwej przepustowości jaką powinienem przeznaczyć pomiędzy IX a węzłem dostępowym dla 1000 abonentów przy przepustowości min. 30Mbit/s na CPE.

Wymagania na gwarancję przepustowości na segmencie od węzła dostępowego do punktu styku
z Internetem IX przekładają się na wymóg zapewnienie dostępności i jakości usług dla każdego podłączonego w danej chwili CPE. W związku z tym na początku funkcjonowania sieci POPC kiedy liczba podłączonych abonentów i generowany wolumen ruchu jest stosunkowo niewielki, łącze pomiędzy węzłem dostępowym a punktem wymiany ruchu nie musi być zwymiarowane pod zakładany docelowy poziom penetracji usług. Wraz ze wzrostem wolumenu ruchu w sieci, jeżeli zaistnieje ryzyko przekroczenia maksymalnego poziomu obciążenia łącza wskazanego w pkt. 1.1.3 ppkt. 2, zasoby transmisyjne OSD powinny zostać odpowiednio rozszerzone. Należy również pamiętać, że zgodnie z pkt. 1.3.2 ppkt. 3 wykluczone są rozwiązania zakładające brak możliwości uzyskania minimalnej gwarantowanej przepustowości przez każde uprzednio przyłączone CPE wraz
ze zmianą liczby przyłączonych CPE lub zmianą profilu użytkowania przez pozostałe, dotychczas przyłączone CPE, w okresie trwałości projektu m.in. poprzez wzrost wolumenu przesyłanych danych w dół lub w górę. W związku z tym jeżeli łącze pomiędzy węzłem dostępowym a punktem wymiany ruchu nie jest zwymiarowane pod zakładany ruch docelowy w sieci, wymagane jest aby wraz
ze wzrostem liczby abonentów i generowanego ruchu przepustowość takiego łącza była odpowiednio rozszerzana, np. w sposób wskazany w treści pytania.

 1. Czy punkt np. mufa ze stałymi spawami (w gruncie lub na podbudowie słupowej) może być traktowana jako „Punkt Dostępowy” czyli miejsce podziału sieci Abonencka/Rozdzielcza? Taka mufa nie pozwala na przełączanie kabli, wszystkie włókna sieci abonenckiej są wspawane na włókna kabli o większej krotności. Ewentualna zmiana (przełączenie) wymaga przespawania włókien, inaczej niż w przypadku szafy, przełącznicy światłowodowej, mufo przełącznicy gdzie przełączanie realizujemy przy pomocy patchcordów. W takim wypadku moim zdaniem taki punkt jest zgodnie z definicją punktem elastyczności, ale nie jest „punktem dostępowym”. Jeżeli projektowana sieć w danej miejscowości zawiera tylko tego typu mufy to pierwszym punktem dostępowym od strony CPE będzie szafa z przełącznicą optyczną umożliwiającą przełączanie włókien (patchcordy). Tym samym cała sieć od CPE do tej szafy będzie segmentem Abonenckim a tym samym należy na nim stosować wymagania jak dla segmentu Abonenckiego. Proszę o potwierdzenie czy moje rozumowanie jest właściwe, czy może taką mufę należy traktować jednak jako „punkt dostępowy” dzielący siec na segment Abonencki i Rozdzielczy?

Zgodnie z definicją punkt dostępowy jest to urządzenie pasywne umożliwiające przełączenie włókien lub par przewodów metalowych z Segmentu abonenckiego na kable rozdzielcze np. skrzynka, mufo przełącznica, słupek, Szafa. Punkt Dostępowy jest jednym z Punktów Elastyczności. Należy pamiętać, że Wymagania dla Sieci NGA – POPC określają również wymagania dla połączeń światłowodów.
W pkt. 1.4.10 wskazano, że wymagane jest stosowanie połączeń rozłączalnych SC/APC , co najmniej w następujących PDU Sieci POPC: w sieciach P2MP – strona stacyjna pierwszego splittera od strony CPE, w sieciach P2P i P2MP – pierwszy punkt przełączania włókien od strony CPE oraz węzeł aktywny oraz w sieciach dostępu radiowego – węzeł dostępu radiowego. W wyżej wskazanych miejscach nie jest dozwolone stosowanie stałych (spawanych) połączeń światłowodów. W przypadku muf znajdujących się w innych miejscach sieci dozwolone jest stosowanie połączeń spawanych z zastrzeżeniem, że miejsca takie są również punktem elastyczności np. na potrzeby dostępu do kanalizacji kablowej OSD.

 1. W punkcie 1.1.2 określono wymagania dotyczące min. przepustowości od urządzenia końcowego CPE, do węzła dostępowego sieci POPC. Pojęcie „węzeł dostępowy” stosowane jest wielokrotnie, jednak brakuje jego jednoznacznej definicji w słowniku. Proszę o określenie czy jako węzeł dostępowy należy rozumieć pierwszy punkt sieci w którym umieszczamy urządzenia aktywne? Byłby to również punkt dostępu do usługi (PDU) dla OK w trybie BSA.

Przez pojęcie węzeł dostępowy należy rozumieć pierwszy punkt sieci od strony CPE gdzie umieszczone jest urządzenie aktywne. Przykładowo jako węzeł dostępowy będzie uznany OLT. Węzeł dostępowy może być jednocześnie PDU BSA, ale nie musi ponieważ PDU BSA może zostać zrealizowane jako węzeł wyniesiony na wyższym segmencie sieci, np. w warstwie agregacyjnej. Szczegółowe wymagania dla PDU BSA w tym wymagania dla jego lokalizacji i funkcjonalności zostały określone w pkt. 1.3.4.

 1. Proszę o informację dotyczącą wymagań minimalnej przepustowości 30Mbit/s i 100Mbit/s w odniesieniu do technologii GPON:

GPON gwarantuje przepustowość maksymalną na pojedynczym włóknie światłowodowym 2500Mbit/s, włókno to jest rozdzielane na pojedynczych klientów poprzez splittery optyczne, przy czym można stosować różny podział np: przy zastosowaniu 2 poziomów spliterów /8 uzyskujemy podział /64. Nie oznacza to że dostępne 2500Mbit/s jest dzielone równo pomiędzy klientów czyli 2500/64=39Mbit/s na klienta, pasmo jest przydzielane dynamicznie, klienci bez problemów uzyskują wyższe przepustowości gdyż nie wszyscy w tym samym momencie korzystają z pełnego pasma – tzw. overbooking. Na obecnych naszych sieciach stosujemy split /64, klienci bez problemu stosując overbooking osiągają przepustowości maksymalne w taryfach do 300Mbit/s Moje pytanie brzmi następująco:

Czy aby sieć abonencka mogła być zakwalifikowana jako spełniająca wymagania 100Mbit musi mieć split nie większy nić 16 czyli 2500/16=156Mbit/s na klienta czy może sieci o większym splicie np: 32 czyli 2500/32=78Mbit mogą być zakwalifikowane jako 100Mbit/s ? Podobnie sieć spełniająca wymaganie 30Mbit/s, czy musi posiadać split nie większy niż 64 czyli 2500/64=39Mbit/s na klienta?

Moje pytanie jest podyktowane optymalizacją kosztów budowy sieci POPC, uważamy że stosowanie małych splitów na sieciach typu GPON spowoduje znaczny wzrost kosztów budowy spowodowany wygórowanymi wymaganiami POPC.

Zgodnie z pkt. 1.1.1 ppkt. 3 Sposób planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania Sieci POPC musi zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości w dół do CPE i w górę od CPE wskazane powyżej dla każdego CPE przez minimum 99,5% RDU. Oznacza to, że wymagania jakościowe dla usług i sieci POPC są sprawdzane pod kątem możliwości uzyskiwania przepływności przez poszczególne podłączone CPE przez określony czas w roku. Sposób wymiarowania sieci powinien brać pod uwagę przewidywany profil użytkowania usług przez abonentów. Jasnym jest, że niezwykle rzadko występują sytuacje kiedy wszyscy użytkownicy korzystają z pełnej dostępnej przepustowości łącza w związku z czym pewien poziom overbookingu również na odcinku pomiędzy węzłem dostępowym a CPE może być przez OSD stosowany. Dlatego też jeżeli z doświadczenia OSD w zakresie średnich profilów użytkowania sieci przez użytkowników końcowych wynika, iż wyższy split w praktyce zagwarantuje spełnienie wymogów jakościowych dla usług dostępu szerokopasmowego przez okres wskazany w pkt. 1.1.1 ppkt. 3, to może go zastosować przy projektowaniu swojej sieci.

 1. Tabela – Lista mierzalnych wskaźników dla całego Projektu Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone gospodarstwa w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 30 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 30 Mb/s w DL? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie.”

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 3 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s/. Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone gospodarstwa w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 100 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 100 Mb/s w DL? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie.”

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 4 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Długość sieci szerokopasmowej, km. Pytanie: W jaki sposób powinna być obliczana długość sieci szerokopasmowej w przypadku rozwiązań mobilnych np. LTE? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „W zakresie wskaźników dotyczących sieci dostępowej, długość sieci jest liczona od węzła dostępowej sieci telekomunikacyjnej aż do miejsca, w którym znajduje się ostatni element tej infrastruktury zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi dla wskaźnika „dodatkowe gospodarstwo domowe” tj. nie dalej niż:

– w przypadku zabudowy jednorodzinnej – do granicy ewidencyjnej działki, na której znajduje się dane gospodarstwo domowe,

– w przypadku zabudowy wielorodzinnej – do budynku, w którym znajduje się dane gospodarstwo domowe

Definicja Długości sieci szerokopasmowej została wyjaśniona w pkt 5 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach.

Metoda pomiaru: Należy mierzyć łączną długość sieci szerokopasmowej rozumianą jako długość traktu każdej warstwy linii kablowej (doziemnej/ napowietrznej), za podstawę przyjęte będą pomiary wynikające z rzutów poziomych kanalizacji / mikrokanalizacji lub podbudowy słupowej (w zależności od przyjętej technologii).

W związku z powyższym jednoznacznie należy wskazać, iż wskaźnik „Długość sieci szerokopasmowej” rozumiany jest jako długość traktu każdej warstwy linii kablowej, nie uwzględnia się więc w tym przypadku warstw transmisji radiowych.

 1. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s. Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone gospodarstwa w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 30 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 30 Mb/s w DL? Czy wynik nie będzie różnicą pomiędzy ilością gospodarstw objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i co najmniej 100 Mb/s? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie”.

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 6 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Dodatkowe jednostki publiczne objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s

Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone jednostki publiczne w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 100 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 100 Mb/s w DL? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „UWAGA: Zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący kryteriami wyboru projektów dla działania 1.1 POPC, Projekt musi objąć swym zasięgiem wszystkie szkoły, podmioty lecznicze prowadzące szpital w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki, w których podmioty publiczne posiadają co najmniej 51% akcji/udziałów wskazane w załączonej liście w miejscowościach, lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie Projekt. Z uwagi na powyższe, w ramach analizy finansowej należy w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazać, jaką część budżetu Projektu stanowić będą wydatki związane z objęciem zasięgiem ww. szkół i podmiotów leczniczych.”

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 7 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 
Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Inne elementy powiązane:

– Zasięgi na punktach adresowych (ZAS) – Punkty adresowe wraz z informacją o deklarowanej gwarantowanej przepustowości dla klientów

– Punkty Styku (PS)

– Interfejsy (INT)

– Sektory Radiowe (SR).

Pytanie: Przy jakich założeniach, dla każdego punktu adresowego ma być podana wartość deklarowanej gwarantowanej przepustowości w ramach danych nt. zasięgów (ZAS)? Czy w danym puncie ma być zapewniony zasięg kanału telekomunikacyjnego o wymaganych parametrach 30/10 Mbps, 100/30 Mbps?

Wymagania dla Sieci NGA-POPC nie określają wymagań dla gospodarstw domowych w zasięgu,
a jedynie parametry usług świadczonych w podłączonych gospodarstwach domowych. Wymagania dla dodatkowych gospodarstw domowych w zasięgu określono w pkt 3 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach.

Instrukcja-wypełniania-wniosku-1.1-POPC_03-11-20152.pdf

 1. Czy dla Sektorów Radiowych (SR) na etapie składania wniosku niezbędne są parametry poszczególnych sektorów np. azymuty, które w późniejszym etapie mogą ule zmianie?

Wymagania dla Sieci NGA – POPC nie określają takich wymogów. Konieczność zweryfikowania pod kątem pozostałych wymagań wynikających z dokumentacji konkursowej.

 1. Pole do wypełnienia wniosku o dofinansowanie nr 5 pt. „Technologia”

Pole typu checkbox

FTTH P2P

FTTH P2M

HFC

VDSL2

Ethernet + WiFi

Fiber + WiFi

LTE

Inna: <tekst> 100 znaków

Pytanie: Jak należy rozumieć „Fiber – WiFi” (minus, myślnik) w porównaniu do „Ethernet + WiFi” (plus)?

Ujednolicono dokumentację projektową w zakresie uspójnienia nazewnictwa (wzór wniosku o dofinansowanie projektu z 06-11-2015r.)

Technologia Fiber + Wifi dotyczy rozwiązań, w których zastosowano radiowy węzeł dostępowy w technologii WiFi, do którego doprowadzony jest backhaul światłowodowy.
W przypadku technologii Ethernet + WiFi zakładamy, że również zastosowany jest radiowy węzeł dostępowy w technologii WiFi, do którego doprowadzony jest backhaul UTP z transmisją Ethernet.

 1. Operator OSD zamierza budować sieć w segmencie abonenckim, od punktu dostępowego do granicy posesji wykorzystując mikrokanalizację. Sieć rozdzielcza i magistralna budowana będzie w rurociągu z rur RHDPE 40. Zgodnie z pkt. 1.4 Wymagań dla sieci NGA-POPC dla segmentu rozdzielczego zapewnienie nadmiarowości może być realizowane ALTERNATYWNIE poprzez zastosowanie:
  a) Mikrokanalizacji,
  b) jednej rury HDPE 40mm lub 50mm w przypadku stosowania kabli doziemnych bez osłony dla przyłączy,
  c) dwóch lub więcej rur HDPE 40mm i 50 mm w przypadku wykorzystania jednej rury przez segment abonencki.
  Analogiczny problem występuje w segmencie magistralnym i wyszczególnionych metod zapewnienia nadmiarowości. Tak więc planowana do budowy struktura nie odpowiada żadnemu z w/w alternatywnych metod zapewnienia nadmiarowości, ale z punktu widzenia technicznego nadmiarowość dla OK jest zapewniona. Czy rozwiązanie techniczne.planowane do budowy przez OSD będzie uznane za zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Tak, rozwiązanie techniczne przedstawione powyżej, przy założeniu że dotyczy realizacji współbieżnej kanalizacji kablowej segmentu rozdzielczego i segmentu abonenckiego w postaci odpowiednio rury HDPE 40 i mikrokanalizacji, traktować należy jako spełniające wytyczne wskazane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Jakkolwiek zaproponowane rozwiązanie nie jest wprost przewidziane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC” to w związku z tym, iż określone wytyczne stanowią wymagania minimalne co do sieci POPC, zaproponowane rozwiązanie (w tym przypadku mikrokanalizacja w porównaniu do minimalnego wymagania kabla doziemnego) należy traktować jako spełniające wytyczne określone w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Przy projektowaniu kanalizacji kablowej na segmencie rozdzielczym należy również pamiętać o zapewnieniu nadmiarowości zasobów zdefiniowanej w pkt. 1.4.2 ppkt. 3 „Wymagań dla sieci NGA-POPC”.

 1. Czy w segmencie rozdzielczym, na terenach niezabudowanym, gdzie zachodzi łączenie fragmentów sieci pomiędzy grupami budynków lub miejscowościami stosowanie terminu linii kablowych a nie sieci szerokopasmowych jest dopuszczalne. Ma to zdecydowane konsekwencje w zakresie wymagań formalno – prawnych. Zakłada się projektowanie sieci na obszarze zabudowanym oraz linii kablowych dla połączeń tych skupisk zabudowy (tak aby połączyć szafę z punktami dostępowymi). Czy takie rozwiązanie, gdzie dla fragmentu infrastruktury projekt będzie wykonany dla sieci szerokopasmowej a dla innego fragmentu projekt będzie jedynie dla linii kablowej zostanie zaakceptowane jako zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Wskazać w tym przypadku należy, iż „Wymagania dla sieci NGA-POPC” powinny być spełnione niezależnie nie od terenu (zabudowany/niezabudowany) na jakim realizowane są sieci POPC.
W wytycznych posłużono się terminem „linia kablowa”, a nie „sieć szerokopasmowa” ze względu na konieczność zachowania precyzyjnego charakteru dokumentu. Termin „linia kablowa” należy rozumieć jako kabel lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych wraz z osprzętem, natomiast termin „sieć szerokopasmowa” dotyczy wszystkich elementów składających się na szerokopasmową sieć telekomunikacyjną, w tym linie kablowe.

 1. We wstępie do Wymagań dla sieci NGA-POPC w czwartym akapicie występuje określenie „kanał”. W dalszej części opracowania brak jest definicji tego urządzenia. Czy przez kanał należy rozumieć kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację?

Zgodnie z zapisem Wstępu do „Wytycznych dla sieci NGA-POPC”: „Skuteczny dostęp hurtowy powinien być przyznawany na co najmniej siedem lat, zaś prawo dostępu do kanałów, podbudowy słupowej, wież i masztów nie jest ograniczone w czasie.”
Tak, „kanał” w tym przypadku należy rozumieć jako kanalizację kablową czyli: kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację. Jednocześnie zgodnie z „Wymaganiami dla sieci NGA-POPC: „Kanalizacja Kablowa – zespół podziemnych rur i studni, zasobników, komór i szafek kablowych oraz złączy i innych urządzeń telekomunikacyjnych służących do układania kabli telekomunikacyjnych”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  § 4. 1. ‚Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
  Prosimy o potwierdzenie, że użyte w tym miejscu pojęcie gwarantowana przepustowość będzie w każdym wypadku oceniane zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie pt. Wymagania dla sieci NGA – POPC. Pytanie dotyczy również § 4 ust. 6.

Tak, pojęcie gwarantowanej przepustowości powinno być rozumiane zgodnie z zapisami „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, w szczególności z pkt. 1.1 „Wymagania minimalne na przepustowość w Sieci POPC”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  § 4 ust. 8 pkt 6 – zobowiązał się do zapewnienia hurtowego dostępu na równych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizycznego uwolnienia pętli, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  Prosimy o potwierdzenie, że określone w tym miejscu warunki będą oceniane w każdym wypadku zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie pt. Wymagania dla sieci NGA – POPC. Pytanie dotyczy również § 4 ust. 6.

Tak, wymagane warunki hurtowego dostępu do Sieci POPC powinny być rozumiane zgodnie z zapisami „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, w szczególności z częścią 2 tego dokumentu „Zasady dostępu hurtowego”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  W przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu i nie jest ograniczone w czasie.
  Prosimy o wskazanie zdarzenia, w wyniku którego będzie następowało udostępnienie wybudowanego elementu sieci np. protokół odbioru. W jaki sposób OK, w trakcie realizacji projektu przez OSD, uzyska informację o udostępnieniu poszczególnych elementów sieci? Czy OSD powinien dysponować ofertą hurtową w zakresie wybudowanej infrastruktury pasywnej jeszcze w trakcie realizacji projektu? Prosimy o szczegółową interpretację wymagania z uwzględnieniem aspektu informowania OK o udostępnionej infrastrukturze i ofercie dostępu hurtowego.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia, udostępnienie pasywnych zasobów sieci POPC powinno nastąpić niezwłocznie po wybudowaniu tej infrastruktury, tj. w momencie kiedy nastąpiły wszelkie wymagane odbiory techniczne wybudowanej infrastruktury potwierdzone protokołami odbioru i kiedy dostęp do takiej infrastruktury jest technicznie możliwy i nie zagraża integralności pozostałych odcinków Sieci POPC. Możliwości dostępu hurtowego oraz dostępność i zakres informacji zawartych w ofercie hurtowej w zakresie ww. infrastruktury powinny być również zgodne z postanowieniami „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, w tym w szczególności z pkt. 2.1.6. „Informacje ogólne”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  W przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu i nie jest ograniczone w czasie.
  Prosimy o wyjaśnienie zwrotu „nie jest ograniczone w czasie”. Wyjaśnienia wymagają możliwe do zaistnienia sytuacje, kiedy objęta tym obowiązkiem infrastruktura (po okresie trwałości) zostałaby zlikwidowana, również z przyczyn nieleżących po stronie beneficjenta (np. przebudowa drogi, brak przedłużenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi, wygaśnięcie służebności przesyłu itp.), uległaby zniszczeniu lub utraciłaby techniczną przydatność z uwagi na upływ czasu. Prosimy o potwierdzenie, że m.in. w takich przypadkach wskazany brak ograniczenia w czasie, będzie jednak faktycznie ograniczony czasem życia danej infrastruktury?

Dostęp do infrastruktury pasywnej Sieci POPC nie jest ograniczony w czasie, przez co należy rozumieć że dostęp hurtowy do tych zasobów powinien być zapewniony na rzecz operatorów korzystających przez cały okres żywotności poszczególnych elementów infrastruktury (kiedy jest to technicznie i fizycznie możliwe). W momencie kiedy z przyczyn niezależnych od operatora sieci dostępowej dana infrastruktura pasywna zostaje zlikwidowana, ustaje obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego do tej infrastruktury. Przez cały okres kiedy infrastruktura jest użytkowana przez OSD lub OK należy uznać, że w przypadku występowania wolnych zasobów dostęp powinien być w dalszym ciągu zapewniany na rzecz potencjalnych innych operatorów korzystających.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  5. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy kanalizacji kablowej stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, pod warunkiem zapewnienia zasobów umożliwiających umieszczenie sieci telekomunikacyjnych przez innych operatorów telekomunikacyjnych.
  ‚Prosimy o potwierdzenie, że określone w tym miejscu obowiązki w zakresie zapewnienia nadmiarowości kanalizacji będą w każdym wypadku oceniane zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie pt. Wymagania dla sieci NGA – POPC.

Tak, obowiązki w zakresie zapewnienia nadmiarowości kanalizacji kablowej powinny być zgodne z określonymi w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”, w szczególności z zapisami zawartymi w pkt. 1.4 „Wymagania dla sposobu wykonania nadmiarowości infrastruktury w Sieci POPC”.

 1. W przypadku powzięcia przez IOK informacji o infrastrukturze NGA, która nie została uwzględniona na etapie wyznaczania obszarów interwencji, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie na danym obszarze.
  Pytanie: Czy UKE uwzględniło wszystkie plany inwestycyjne zgłaszane przez podmioty na etapie inwentaryzacji 2014? Czy w przypadku realizacji inwestycji nie zgłoszonych lub nie przyjętych przez UKE, które zostaną wykazane podczas kolejnej inwentaryzacji sieci (np. na koniec 2015 roku) może ulec lista punktów wymaganych do pokrycia lub jakieś obszary w całości mogą zostać wycofane z konkursu?

UKE uwzględnił wszystkie zatwierdzone (wiarygodne) plany inwestycyjne zgłaszane przez podmioty podczas konsultacji społecznych, prowadzonych przez MAiC. UKE nie przeprowadzał w tym roku inwentaryzacji planów inwestycyjnych.

 1. Operator OSD zamierza budować sieć w segmencie abonenckim, od punktu dostępowego do granicy posesji wykorzystując mikrokanalizację. Sieć rozdzielcza i magistralna budowana będzie w rurociągu z rur RHDPE 40.Zgodnie z pkt. 1.4 Wymagań dla sieci NGA-POPC dla segmentu rozdzielczego zapewnienie nadmiarowości może być realizowane ALTERNATYWNIE poprzez zastosowanie:
  a) Mikrokanalizacji,
  b) jednej rury HDPE 40mm lub 50mm w przypadku stosowania kabli doziemnych bez osłony dla przyłączy,
  c) dwóch lub więcej rur HDPE 40mm i 50 mm w przypadku wykorzystania jednej rury przez segment abonencki. Analogiczny problem występuje w segmencie magistralnym i wyszczególnionych metod zapewnienia nadmiarowości.Tak więc planowana do budowy struktura nie odpowiada żadnemu z w/w alternatywnych metod zapewnienia nadmiarowości, ale z punktu widzenia technicznego nadmiarowość dla OK jest zapewniona. Czy rozwiązanie techniczne. planowane do budowy przez OSD będzie uznane za zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Tak, rozwiązanie techniczne przedstawione powyżej, przy założeniu że dotyczy realizacji współbieżnej kanalizacji kablowej segmentu rozdzielczego i segmentu abonenckiego w postaci odpowiednio rury HDPE 40 i mikrokanalizacji, traktować należy jako spełniające wytyczne wskazane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Jakkolwiek zaproponowane rozwiązanie nie jest wprost przewidziane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC” to w związku z tym, iż określone wytyczne stanowią wymagania minimalne co do sieci POPC, zaproponowane rozwiązanie (w tym przypadku mikrokanalizacja w porównaniu do minimalnego wymagania kabla doziemnego) należy traktować jako spełniające wytyczne określone w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Przy projektowaniu kanalizacji kablowej na segmencie rozdzielczym należy również pamiętać o zapewnieniu nadmiarowości zasobów zdefiniowanej w pkt. 1.4.2 ppkt. 3 „Wymagań dla sieci NGA-POPC”.

 1. Czy w segmencie rozdzielczym, na terenach niezabudowanym, gdzie zachodzi łączenie fragmentów sieci pomiędzy grupami budynków lub miejscowościami stosowanie terminu linii kablowych a nie sieci szerokopasmowych jest dopuszczalne. Ma to zdecydowane konsekwencje w zakresie wymagań formalno – prawnych. Zakłada się projektowanie sieci na obszarze zabudowanym oraz linii kablowych dla połączeń tych skupisk zabudowy (tak aby połączyć szafę z punktami dostępowymi). Czy takie rozwiązanie, gdzie dla fragmentu infrastruktury projekt będzie wykonany dla sieci szerokopasmowej a dla innego fragmentu projekt będzie jedynie dla linii kablowej zostanie zaakceptowane jako zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Wskazać w tym przypadku należy, iż „Wymagania dla sieci NGA-POPC” powinny być spełnione niezależnie nie od terenu (zabudowany/niezabudowany) na jakim realizowane są sieci POPC.
W wytycznych posłużono się terminem „linia kablowa”, a nie „sieć szerokopasmowa” ze względu na konieczność zachowania precyzyjnego charakteru dokumentu. Termin „linia kablowa” należy rozumieć jako kabel lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych wraz z osprzętem, natomiast termin „sieć szerokopasmowa” dotyczy wszystkich elementów składających się na szerokopasmową sieć telekomunikacyjną, w tym linie kablowe.

 1. We wstępie do Wymagań dla sieci NGA-POPC w czwartym akapicie występuje określenie „kanał”. W dalszej części opracowania brak jest definicji tego urządzenia. Czy przez kanał należy rozumieć kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację?

Zgodnie z zapisem Wstępu do „Wytycznych dla sieci NGA-POPC”: „Skuteczny dostęp hurtowy powinien być przyznawany na co najmniej siedem lat, zaś prawo dostępu do kanałów, podbudowy słupowej, wież i masztów nie jest ograniczone w czasie.”
Tak, „kanał” w tym przypadku należy rozumieć jako kanalizację kablową czyli: kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację. Jednocześnie zgodnie z „Wymaganiami dla sieci NGA-POPC: „Kanalizacja Kablowa – zespół podziemnych rur i studni, zasobników, komór i szafek kablowych oraz złączy i innych urządzeń telekomunikacyjnych służących do układania kabli telekomunikacyjnych”.

 1. Czy urządzenia OLT powinny być wyposażone w liczbę portów odpowiadającą całkowitej liczbie HP aby wszystkie zadeklarowane HP były zaliczone? Realnie nie ma przecież szans na podłączenie wszystkich HP do sieci – nawet deklarując objęcie zasięgiem 100% PA w danej wsi nie zdarza się, aby 100% podpisało umowy abonenckie – zazwyczaj jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu %.
  Ponadto prosze o wskazanie, co dzieje się w specyficznych sytuacjach – gdy np dany obszar zawiera PA będące
  a) pustymi działkami
  b) pod jednym PA znajduje się wiele „białych plam” (kropek)

„Wymagania dla sieci NGA-POPC” nie określają wymaganej liczby portów na urządzeniu OLT.
Wskazujemy jednocześnie na obowiązek zachowania wymogów dotyczących punktów elastyczności (pojemność pola komutacyjnego) w sieci POPC pkt 1.4.6 „Wymagań dla sieci NGA-POPC”.

 1. Czy w celu zapewnienia dostępu do sieci światłowodowej dla mieszkańców zgodnie z określonymi punktami adresowymi dosyły dla odcinków dostępowych sieci światłowodowej można zrealizować za pomocą radiolinii pracujących w pasmach chronionych lub niechronionych ? Chodzi o to aby nie budować kosztownych połączeń kablowych magistralnych pomiędzy miejscowościami, które są znacznie oddalone od siebie. Architektura naszej sieci zakładała by budowę sieci dostępowych na terenie miejscowości, które obejmą zasięgiem wskazane punkty adresowe, w kolejnej warstwie połączenia dystrybucyjne kablowe były by budowane pomiędzy najbliżej siebie zlokalizowanymi miejscowościami – odległości ok. 2 km. A do pozostałych miejscowości, gdzie budowa odcinka magistralnego dystrybucyjnego lub szkieletowego za pomocą połączeń kablowych światłowodowych przekraczała by długość 5-10 i więcej km, sygnał telekomunikacyjny w warstwie szkieletowej był by dostarczany za pomocą połączeń radiowych – radiolinie w pasmach chronionych lub niechronionych. Czy dopuszczalne jest zastosowanie takiego rozwiązania ? Chcemy ograniczyć budowę połączeń kablowych magistralnych przez obszary niezaludnione (puste przebiegi) gdzie budowa połączeń kablowych wygeneruje duże koszty realizacji i późniejszego utrzymania sieci.

Odpowiedź:
Wymagania dla Sieci NGA-POPC” co do zasady nie wykluczają stosowania radiolinii na dosyłowych segmentach sieci realizowanych w ramach POPC. Przy projektowaniu sieci należy jednak pamiętać, że zgodnie z pkt. 1.3.2 ppkt. 3 Wymagań „Wyklucza się stosowanie rozwiązań technologicznych, niegwarantujących minimalnej przepustowości pomiędzy CPE a węzłem dostępowym”. W związku z powyższym przy planowaniu uruchomienia radiolinii na segmencie dosyłowym sieci należy wziąć pod uwagę obowiązek zrealizowania minimalnych wymagań na przepustowość w Sieci POPC określony w pkt. 1.1 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”. Co więcej, zgodnie z pkt. 1.3.2 ppkt. 4 Wymagań „Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym.

Inne

 1. Jak otworzyć dane dotyczące obszarów interwencji?

Obszary interwencji w ramach I osi POPC zostały podane w postaci plików shape. Pliki shape to pliki grafiki wektorowej stosowane do prezentacji danych geoprzestrzennych. Aby je odczytać, należy użyć odpowiedniego oprogramowania – np. darmowego, otwartego oprogramowania QGIS (należy pamiętać o korzystaniu z programu zgodnie z licencją).

 1. Jak wypełnić formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA?

Poniżej instrukcja w formie filmów:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLooIiDQQfMSEB2Z0PafVVYcEPn7BLWZKf

 1. Czy będzie udostępniona wersja edytowalna (.word) wniosku o dofinansowanie?

Nie przewidujemy udostępnienia wniosku o dofinansowanie w formacie word, ponieważ dopiero w wersji zamieszczonej na ePUAP będą zaszyte odpowiednie funkcjonalności, walidacje i słowniki. Należy zauważyć, że wersja pdf formularza wniosku udostępniona na stronie internetowej CPPC w żaden sposób nie wpływa na możliwość opracowywania jego roboczej wersji.

 1. Czy Operator może wykorzystać wybudowaną infrastrukturę dofinansowaną ze środków europejskich do realizacji Projektu POPC?

Dopuszczalność takiego rozwiązania należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście zachowania zasady trwałości projektów zrealizowanych z udziałem środków UE oraz zasadami realizacji odpowiednich Programów operacyjnych.

 1. Czy będą organizowane, a jeśli tak to czy znane są już najbliższe terminy szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków pod POPC?

Szkolenia są w fazie planowania. Uprzejmie proszę o śledzenie strony internetowej www.cppc.gov.pl, na której są zamieszczane bieżące informacje dotyczące konkursu.

 1. Czy będą uznawane odstępstwa od założeń w zakresie zmiany trasy na etapie projektu budowlanego i zmiany lokalizacji zakładanych węzłów i szaf kablowych, przy zachowaniu zakładanego zakresu rzeczowego – długości sieci, ilości  elementów pasywnych i aktywnych sieci?

Koncepcja techniczna budowy sieci, jak również budżet projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie podlegają ocenie i mają bezpośredni wpływ na ewentualną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić możliwie rzetelną analizę obszaru pod tym kątem. Kwestie zmian na etapie realizacji projektu są uregulowane w umowie o dofinansowanie.

 1. W załączonej dokumentacji konkursowej odnośnie naborów wniosków POPC 1.1  jako grupę docelową wskazano „gospodarstwa domowe”.
  Poprzez „gospodarstwo domowe” rozumie się budynek jednorodzinny. Co w przypadku budynków wielorodzinnych/wielomieszkaniowych potocznie zwanych „blokami”. Czy poprzez określenie „gospodarstwo domowe” w odniesieniu do „bloku” należy rozumieć jeden budynek, czy każde mieszkanie w tym bloku to osobne gospodarstwo domowe?

Gospodarstwa domowe, które obligatoryjnie należy objąć zasięgiem sieci wybudowanej/przebudowanej/rozbudowanej w ramach projektu realizowanego w ramach działania 1.1. POPC wskazane zostały na liście obszarów możliwych do objęcia wsparciem w postaci konkretnych punktów adresowych i liczby gospodarstw dla danego punktu (z podaniem współrzędnych geograficznych).

 1. Która wersja programu QGIS otwiera pliki z mapami? Jakie rozszerzenie do tego programu mają pliki z mapami spakowane w ZIP razem z obszarami interwencji ? Czy są to pliki z rozszerzeniem cpg, dbf, prj, shx ?

IOK nie narzuca programu ani wersji programu, którego należy użyć do odczytania informacji o obszarach objętych konkursem. Aby zobaczyć kompletną mapę obszaru należy wczytać wszystkie pliki z folderu zip, które zawierają uzupełniające się informacje (warstwy), składające się na kompletny obraz obszaru interwencji.

 1. Chcemy wybrać wykonawcę w ramach wsparcia w przygotowaniu studium wykonalności. Czy w ramach wyboru wykonawców obowiązuje organizacja przetargów na zasadzie zapytań ofertowych czy wystarczające jest rozpoznanie cenowe? Gdzie znajdują się informacje dotyczące aktualnie obowiązującej procedury?

Zasady dotyczące zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności są opisane w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 1. Czy ‚Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu’ oraz ‚Harmonogram projektu wyznaczający kamienie milowe’ są załącznikami obligatoryjnymi do wniosku o dofinansowanie, czy dopiero do Umowy o dofinansowanie?

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram kamieni milowych będą załącznikami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie. Spełnienie kryterium merytorycznego nr 4 „Harmonogram zadań projektu…” oceniane będzie w oparciu o dane przedstawione w pkt. 25 i 26 wniosku o dofinansowanie.

 1. ‘Oświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych’ – w którym miejscu znajduje się wzór niniejszego tego oświadczenia? Czy takie oświadczenie będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?

Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji dot. budowy sieci telekomunikacyjnych badane będzie na podstawie informacji zawartych w pkt. 21 wniosku o dofinansowanie.

 1. Z nieznanych mi powodów nie mogę używać pliku Formularz_v0.9_BETA.xlsm zamieszczonego na stronie konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – link. Jakie parametry muszą posiadać oprogramowania, aby móc je prawidłowo otworzyć?

Zgodnie z instrukcją zawartą w pliku „Formularz_POPC_opis.pdf” aby skorzystać z Formularza konieczne jest posiadanie aplikacji MS Excel 2010 lub nowszej zainstalowanej na Windows 7 lub nowszym na komputerze z 3GB pamięci operacyjnej lub więcej. Uprzejmie proszę o sprawdzenie, czy Pana aplikacje spełniają wskazane warunki. Jednocześnie sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi formularza zawartą w ww. pliku.

 1. Podczas Warsztatów KIKE – POPC przedstawiono informację, że 10% gmin zadeklarowało pobieranie opłat za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości nie przekraczającej 20 pln/m2. Gdzie znajduje się lista gmin, które złożyły deklarację pobierania opłat w powyższej kwocie?

Najbardziej aktualny wykaz gmin znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, link poniżej: https://mac.gov.pl/aktualnosci/preferencyjne-stawki-za-zajecie-pasa-drogowego-dla-infrastruktury-telekomunikacyjnej-w-1

 1. Jeżeli Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik do Umowy o dofinansowanie, to jak należy traktować wykaz załączników do studium wykonalności, gdzie w pozycji 1 znajduje się „Harmonogram rzeczowo-finansowy w ujęciu kwartalnym”? Czy Harmonogram stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie jest tożsamy z Harmonogramem składanym jako załącznik do studium wykonalności? Czy Harmonogram będący załącznikiem do studium można opracować na wzorze Harmonogramu stanowiącego załącznik do Umowy o dofinansowanie?

Harmonogramy nie są tożsame, ale muszą być ze sobą spójne. Obowiązkiem wnioskodawcy jest przygotowanie Harmonogramu stanowiącego załącznik do studium wykonalności w wybranym przez siebie formacie, w ujęciu kwartalnym, zgodnie z określeniem podanym w studium wykonalności. Harmonogram rzeczowo-finansowy do Umowy o dofinansowanie będzie przygotowany zgodnie ze wzorem załączonym do dokumentacji konkursowej.

 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien oszacować kiedy zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, aby prawidłowo wyliczyć 24-mies. okres realizacji projektu?

Zgodnie z informacją podaną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie „Okres realizacji projektu – liczony jest od momentu rozpoczęcia prac w rozumieniu art.2 pkt. 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i nie może przekroczyć 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy.” W §8 Regulaminu konkursu wskazano, iż „Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2016 r.” Na podstawie powyższych zapisów wnioskodawca jest w stanie przygotować założenia dla projektu.

 1. Czy istnieje zamknięty katalog parametrów, na podstawie których oceniana będzie efektywność ekonomiczna projektu?

Nie przewiduje się wdrożenia podręcznika oceny efektywności projektu z zakresami dopuszczalnych wartości parametrów. Ocena będzie dokonywana indywidualnie w odniesieniu do konkretnego projektu.

 1. Czy w ramach projektu można podłączać dodatkowe adresy spoza listy w ramach wydatków niekwalifikowanych?

W ramach działania 1.1 POPC wsparcie może być udzielone na projekty polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci do standardów sieci NGA (zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego). W związku z realizacją projektu należy obligatoryjnie objąć zasięgiem sieci NGA minimalną, wskazaną dla danego obszaru liczbę gospodarstw domowych wybranych z „Liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”. Operator może podłączać użytkowników do powstałej infrastruktury Internetu szerokopasmowego, jednakże koszty związane z przyłączeniem nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach I osi POPC.

 1. Pytanie dotyczy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dotyczącej punktu „Logiczna kontynuacja projektów realizowanych w ramach NSRO 2007-2013” oraz „Projekty realizowane ze środków UE w latach 2007-2013, 2014-2020 oraz finansowane z budżetu Państwa i inwestycje prywatne”.

Z uwagi na przyjęty w POPC model, w którym to administracja publiczna wyznacza ściśle obszary realizacji projektu, jego przedmiot, minimalne wartości wskaźników, a także maksymalny poziom dofinansowania, nie powinno należeć do obowiązków beneficjenta wykazywanie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 20 i 21. To nie od niego zależy bowiem, czy projekt jest związany z innymi poprzednimi projektami, albo się nie dubluje. Skoro kluczowe ramy projektów są narzucone w samej dokumentacji to należałoby uznać, że organy administracji zadbały o logiczną kontynuację NSRO 2007-2013 oraz brak dublowania się inwestycji. Pola powinny być zablokowane do edycji podobnie jak pole 19 tj. uzasadnienie strategiczne realizacji projektu. Ponadto wypełnianie tych pól wydaje się bezprzedmiotowe z punktu widzenia braku odnoszących się do nich kryteriów oceny projektu.

Wymienione pola mają charakter informacyjny i każdy wnioskodawca ma obowiązek je wypełnić.

 1. Pytanie dotyczy Wzoru studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści pole Partnerzy. Czy pole nie jest zbędne. Zgodnie z wzorem WoD nie ma możliwości realizacji projektów partnerskich. Dotyczy również instrukcji wypełniania SW.

Jeżeli pole nie dotyczy konkursu lub projektu, nie należy go wypełniać.

 1. Regulamin konkursu. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił wszystkie kryteria, a w wyniku powtórnej oceny uzyskał najwyższą punktację i na danym obszarze nie została podpisana umowa o dofinansowanie z innym wnioskodawcą oraz jest dostępna alokacja.

Zrozumiałym jest dążenie do ograniczenia blokowania realizacji projektów przez niezasadne protesty, jednak zastosowanie opisanego w regulaminie rozwiązania w przypadku zastosowanego w naborze mechanizmu konkurencji w ramach obszarów oraz między obszarami, może powodować faktyczną bezprzedmiotowość środka odwoławczego jakim jest protest. Nawet mimo potwierdzenia w trybie odwoławczym błędnej oceny projektu, skutkującej brakiem przyznania dofinansowania, beneficjent nie będzie miał możliwości zrealizowania założonego projektu (wobec którego poniósł koszty przygotowania), co faktycznie pozbawia sensu procedurę odwoławczą. Prosimy o odniesienie się do tego typu sytuacji. Czy możliwe będzie rozwiązanie przez CPPC umowy z beneficjentem, który niesłusznie otrzymał dofinansowanie i przyznanie go temu, który w wyniku procedury odwoławczej otrzymał wyższą ocenę? Istotnym problemem w tym przypadku będzie sytuacja, w której beneficjent pierwotnie, niesłusznie wybrany rozpocznie rzeczową realizację infrastruktury?

Nie ma możliwości rozwiązania w takim przypadku umowy zawartej z innym wnioskodawcą. Jasny zapis w tym zakresie został umieszczony w dokumentacji konkursowej i każdy wnioskodawca składający protest będzie miał świadomość, że taka sytuacja może wystąpić.

 1. Regulamin konkursu. W przypadku powzięcia przez IOK informacji o infrastrukturze NGA, która nie została uwzględniona na etapie wyznaczania obszarów interwencji, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie na danym obszarze.

W słowniczku należy dookreślić pojęcie „infrastruktura NGA” w celu uniknięcia prób blokowania podpisania umowy. Możliwe do rozważenia jest dookreślenie sposobu potwierdzenia faktycznego zlokalizowania infrastruktury i możliwości świadczenia na niej usług wymaganych od sieci POPC. Niedopuszczalne powinno być blokowanie podpisywania umów z uwagi na planowaną lub dopiero rozpoczętą inwestycję w zakresie sieci NGA.

W powyższych przypadkach będą stosowane kryteria jakie zostały zastosowane na potrzeby wyznaczenia obszarów interwencji. Kwestia powyższa będzie rozstrzygana indywidualnie dla każdego zaistniałego przypadku.

 1. Regulamin konkursu. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały wybrane do dofinansowania, zostają pisemnie poinformowani o negatywnym wyniku oceny.

Wydaje się, że niewybranie projektu do dofinansowania z powodu braku dostępnej alokacji jest w istotny sposób inną przesłanka negatywnej oceny projektu. Projekt może być pozytywnie oceniony, ale niewybrany do dofinansowania z uwagi na brak alokacji.

Zgodnie z Art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020:

„2. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

3) W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu

do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.”.

 1. Regulamin konkursu. W przypadku projektów, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach obszaru, kolejnymi elementami decydującymi o rankingu projektów w ramach obszaru są:
  a. Planowany zasięg sieci (wyżej umieszcza się projekt o większym planowanym zasięgu sieci);
  b. Planowany zasięg sieci o przepustowości pow. 100 Mb/s. (wyżej umieszcza się projekt o większym planowanym zasięgu sieci);
  c. Kwota dofinansowania (wyżej umieszcza się projekt z niższą wnioskowaną kwotą dofinansowania).

Zgodnie z opisem punkty a-c będą stosowane kolejno, a nie łącznie. Decyzję o wysokości alokacji na konkurs oraz o jej ewentualnym zwiększeniu podejmuje Instytucja Zarządzająca.

 1. Jaki jest tryb finansowania projektu (zaliczka, czy refundacja)?

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie dofinansowanie może zostać udzielone w formie zaliczki oraz refundacji na zasadach opisanych w ww. umowie.

 1. Na szkoleniu była informacja że nie trzeba dołączać map do studium wykonalności a w Załączniku do wniosku o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC. Studium Wykonalności – wzór jest napisane:
  Załączniki:
  1.Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu kwartalnym.
  2.Mapy ilustrujące rozmieszczenie planowanej inwestycji (w przypadku sieci radiowej rozmieszczenie masztów wraz z ich zasięgiem) [załączone mapy powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].
  3.Mapy z orientacyjnym z zasięgiem sieci dostępowej oraz szkieletowej dystrybucyjnej w przypadku jej budowy/przebudowy/modernizacji. Należy wskazać orientacyjne miejsca rozmieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności punktów styku sieci z operatorami zewnętrznymi i głównych węzłów sieci, w tym szkieletowych i dystrybucyjnych, w przypadku ich realizacji [załączone dokumenty powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].Proszę o wyjaśnienie sprzecznych informacji czy mapy są wymaganym załącznikiem do studium wykonalności?

Obowiązkowymi załącznikami do Studium Wykonalności są:
1.Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu kwartalnym
2.Mapy ilustrujące rozmieszczenie planowanej inwestycji (w przypadku sieci radiowej rozmieszczenie masztów wraz z ich zasięgiem) [załączone mapy powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].
3.Mapy z orientacyjnym z zasięgiem sieci dostępowej oraz szkieletowej dystrybucyjnej w przypadku jej budowy/przebudowy/modernizacji. Należy wskazać orientacyjne miejsca rozmieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności punktów styku sieci z operatorami zewnętrznymi i głównych węzłów sieci, w tym szkieletowych i dystrybucyjnych, w przypadku ich realizacji [załączone dokumenty powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].

Podczas szkolenia została przekazana informacja, iż SL2014 ograniczony jest pojemnościowo i może przyjąć wyłączeni 3 paczki po 20 MB każda.
Nie przekazano informacji, iż nie ma obowiązku zamieszczania map.
W chwili obecnej obowiązują załączniki wymienione powyżej, które będą weryfikowane podczas oceny.

 1. Proszę o podanie listy wskaźników obligatoryjnych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 1.1.
  1. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zapisano, iż „projekt realizuje obligatoryjny wskaźnik, tj. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”. (strona 14)
  Źródło: images/uploads/Instrukcja-wype%C5%82niania-wniosku-1.1-POPC_03-11-20152.pdf Tymczasem we wzorze wniosku o dofinansowanie w polu „wartość docelowa” dla tego wskaźnika nie ma żadnej adnotacji, tak jakby ten wskaźnik nie był jednak obligatoryjny. (strona 8)
  Źródło: Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_1.1_06-11-2015.pdf
  strona2. Kolejna wątpliwość: dla wskaźnika „długość sieci szerokopasmowej” we wzorze wniosku, w polu „wartość docelowa” zapisano: wartość nie może wynosić 0. (strona 8)
  Źródło: Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_1.1_06-11-2015.pdf
  stronaJednak w instrukcji wypełniania wniosku nie zawarto informacji iż jest to wskaźnik obligatoryjny.
  Źródło: images/uploads/Instrukcja-wype%C5%82niania-wniosku-1.1-POPC_03-11-20152.pdf3. Kolejna wątpliwość: według komunikatu dotyczącego wskaźników, opublikowanego na stronie:


  Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” jest wskaźnikiem agregującym wskaźniki:
  • „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”
  • „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”
  W związku z tym, czy dwa powyższe wskaźniki są obligatoryjne?

Ad. 1, Ad. 2
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: W formularzu wniosku zdefiniowana została lista wskaźników kluczowych oraz specyficznych dla programu, adekwatnych dla działania 1.1 Wskaźniki właściwe dla działania 1.1 POPC prezentowane są we wniosku o dofinansowanie w układzie tabelarycznym. Dla wskaźników zdefiniowanych we wniosku, wartość bazowa wynosi „0,00”. Wartość docelowa wskaźników powinna odnosić się do wartości, którą Wnioskodawca planuje zrealizować wyłącznie w wyniku realizacji projektu. Należy wypełnić wartości docelowe dla wszystkich wskaźników, odpowiadających zakresowi projektu, w tym w szczególności dla wskaźnika obligatoryjnego. W przypadku braku realizacji danego wskaźnika, należy wprowadzić wartość docelową „0,00” (z wyjątkiem wskaźników obligatoryjnych, których wartość docelowa nie może wynosić „0,00”).
We wniosku o dofinansowanie zostały zawarte wszystkie wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu. Oznacza to, że obligatoryjnie należy uzupełnić wszystkie pola. Jeżeli wnioskodawca nie realizuje jakiegoś ze wskaźnika ponieważ np. jego projekt dotyczy technologii której wskaźnik nie obejmuje to należy wpisać wartość 0,00.
Przy wskaźniku „Długość sieci szerokopasmowe” znajduje się adnotacja Wartość nie może wynosić „0” z wyjątkiem projektów dotyczących tworzenia wyłącznie sieci radiowe. Innymi słowy w przypadku gdy projekt realizowany będzie w technologii radiowej i nie będzie przewidziana budowa sieci światłowodowej należy wpisać wartość 0,00.

Ad. 3 Analogicznie do powyższego jak również komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej CPPC w którym zawarty został przykład:
Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” jest wskaźnikiem agregującym wskaźniki:
• „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”
• „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”
Oznacza to, że jeżeli wnioskodawca np. nie przewiduje osiągnięcia wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s” we wniosku o dofinansowanie wpisuje 0,00.

 1. Wniosek o dofinansowanie utworzony w ePuap ma domyślą nazwę „Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – Wniosek o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC.xml”. Każdy kolejny utworzony wniosek ma tę samą nazwę.
  W związku z tym proszę o odpowiedź, czy można zmienić ww. nazwę wniosku np. poprzez dodanie do tytułu danego wniosku – numeru obszaru, jakiego ten wniosek dotyczy?

ePUAP w opcjach zakładki „zaawansowane” umożliwia dokonanie zmiany nazwy pliku.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaprasza do zapoznania się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco.
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że dokumenty są dostępne w zakładce PO Polska Cyfrowa – Dokumenty do pobrania.

Prezentacja dotycząca przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz instrukcja w zakresie przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach działania 1.1 POPC.

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom zaprasza do zapoznania się z prezentacją dotyczącą przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz instrukcją w zakresie przygotowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Celem przygotowanego materiału jest przedstawienie poszczególnych etapów podpisywania dokumentów do Umowy o dofinansowania

 1. Instrukcja przygotowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 2. Podpisywanie umowy w ramach działania 1.1. POPC.

CPPC informuje, iż w zakładce nabór wniosków do POPC 1.1 został dodany załącznik nr 8 harmonogram płatności w formie Excel.


Komunikat o zakończeniu oceny formalnej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż Komisja Oceny Projektów w dniu 23 czerwca 2016 r. zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Spośród 287  złożonych wniosków o dofinansowanie do oceny merytorycznej skierowano  220 projektów.
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Komunikat dotyczący sposobu przesyłania poprawek wniosku o dofinansowanie do CPPC za pomocą platformy ePUAP2 w ramach I osi POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1. POPC poprawki dotyczące wniosku o dofinansowanie, można przesyłać za pośrednictwem udostępnionej usługi Korekta wniosku o dofinansowanie 1.1 POPC zamieszczonej na platformie ePUAP2.

Instrukcja wyszukania usługi Korekta wniosku o dofinansowanie 1.1 POPC


Komunikat dotyczący odbioru pism na platformie ePUAP w ramach I osi POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1. POPC wszelka korespondencja kierowana do Wnioskodawców na wskazane skrytki ePUAP, wysyłana jest przy użyciu Urzędowego Poświadczenia Doręczenia – UPD.

Dokument w tym trybie dociera do Klienta/Wnioskodawcy dopiero po podpisaniu profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym oraz odesłaniu UPD do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na platformie ePUAP2 / zakładka „POMOC” / „Instrukcje i podręczniki” / „Załatwianie sprawy” / Rozdział 5 Podpisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPD) i odebranie pism z urzędu.

Fragment udostępnionej na platformie ePUAP2 Instrukcji użytkownika odnoszący się do Urzędowego Poświadczenia Doręczenia.


Komunikat dotyczący sposobu przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie w ramach I osi POPC

W związku pytaniami wnioskodawców odnoszącymi się do sposobu przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie, CPPC przygotowała krótką instrukcję w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC.

Link do krótkiej instrukcji dotyczącej przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie.


Informacja dotycząca złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1 POPC do oceny formalnej zostały zakwalifikowane 287 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 963 mln PLN. Poniżej zestawienie projektów z podziałem na obszary interwencji
Wnioski o dofinansowanie złożone w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1 POPC


W nawiązaniu do ogłoszenia Ministerstwa Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/aktualnosci/minister-cyfryzacji-zleca-audyt-techniczny-platformy-epuap), zwracamy uwagę wnioskodawcom na sygnalizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji możliwość przerw w funkcjonowaniu systemu ePUAP w godzinach wieczornych.


CPPC potwierdza, że nadanie wniosku w polskiej placówce operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej S.A. w dniu 29 lutego 2016 r. zachowuje termin na jego złożenie zgodnie z art. 57 §5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).


Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż wersja 1.05 załącznika nr 4 nie wprowadza żadnych istotnych modyfikacji, ani poprawek krytycznych a jedynie drobne zmiany poprawiające funkcjonalność arkusza. Poprawki wprowadzane są na prośbę Wnioskodawców i mają na celu usprawnienie pracy arkusza. Jeżeli już przygotowaliście Państwo załącznik nr 4 w wersji wcześniejszej np. 1.03 lub 1.04 to nie ma obowiązku stosowania nowej wersji i przenoszenia danych. Dane przygotowane we wcześniejszych wersjach załącznika (oczywiście poprawnie zwalidowane) będą traktowane jako prawidłowe na ocenie formalnej.


Komunikat dotyczący Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie CPPC w zakładce Aktualności PO Polska Cyfrowa w dniu 29 stycznia 2016 roku, uruchamia Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są dwa formularze wniosków:

dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad uruchomieniem kolejnych formularzy wniosków o dofinansowanie.

Link do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC:
http://generator.cppc.gov.pl/

Instrukcja obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC


W odpowiedzi na liczne wątpliwości potencjalnych wnioskodawców Działania 1.1 POPC,  dotyczących zależności danych wprowadzanych do formularza Wniosku o dofinansowanie od danych  obliczonych w Modelu Finansowym (Załącznik do Studium Wykonalności) Centrum Projektów Polska Cyfrowa poniżej prezentuje wyjaśnienie w przedmiotowej kwestii.

Model Finansowy – informacja


W związku z licznymi zgłoszeniami potencjalnych wnioskodawców odnoszącymi się do kryterium formalnego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, CPPC uprzejmie informuje, że jeżeli wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa i jako zabezpieczenie wkładu własnego konieczne jest przedstawienie promesy kredytowejna etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest złożenie odrębnego oświadczenia, że wnioskodawca przedłoży – w przypadku przyznania dofinansowania na projekt – bezwarunkową promesę kredytową na wymaganą wartość przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Promesa będzie wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Jeżeli wnioskodawca uzyska dofinansowanie kilku projektów w ramach danego konkursu, promesa musi być wystawiona na kwotę, która wraz z posiadanym kapitałem własnym przedsiębiorstwa zabezpieczy realizację wszystkich zatwierdzonych projektów.


Komunikat dotyczący kryterium objęcia zasięgiem sieci NGA szkół i podmiotów leczniczych

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców działania 1.1. POPC, w odniesieniu do kryterium objęcia zasięgiem sieci NGA szkół i podmiotów leczniczych które brzmi:
Dzięki realizacji projektu zostanie objęta zasięgiem sieci NGA:
– minimalna liczba gospodarstw domowych;
– wszystkie szkoły publiczne wskazane w załączonej liście w miejscowościach lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie projekt;
– wszystkie podmioty lecznicze prowadzące szpital w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki, w których podmioty publiczne posiadają co najmniej 51% akcji/udziałów wskazane w załączonej liście w miejscowościach lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie projekt.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że wyznaczony w ramach konkursu obszar interwencji może obejmować miejscowości lub tylko części miejscowości. Deklaracja (we wniosku o dofinansowanie) objęcia wsparciem nawet pojedynczego punktu adresowego w danej miejscowości/części miejscowości jest równoznaczna z koniecznością podłączenia wszystkich jednostek publicznych mających siedzibę na terenie tej miejscowości lub części miejscowości , o ile znajdują się na liście załączonej do dokumentacji konkursowej.


Zmiana terminu naboru wniosków 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na  problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 lutego 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Jednocześnie informuje, iż trwają prace nad uruchomieniem generatora wniosków o dofinansowanie, który będzie umożliwiał wypełnienie formularza w formacie xml niezależnie od dostępności platformy ePUAP.


Komunikat w sprawie objęcia zasięgiem placówek edukacyjnych i zdrowia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla programu POPC „Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”, jednostkę publiczną należy traktować jako objętą zasięgiem sieci NGA analogicznie, jak w przypadku zabudowy wielorodzinnej tj. jednostkę publiczną należy traktować , jako objętą dostępem do sieci, jeżeli przyłączenie jej nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się ta jednostka.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 31.12.2015 r. ostateczną aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 14 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 14 lutego 2016 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.


Komunikat dotyczący aktualizacji listy obszarów interwencji

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w związku ze zgłaszanymi błędami w Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał aktualizacji Listy i usunął błędy. Zaktualizowaną listę należy traktować jako wyłączną podstawę do opracowania wniosku o dofinansowanie. Nie planuje się dalszych zmian wykazu.

Jednocześnie CPPC zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisem §9 pkt 10 Regulaminu konkursu „W przypadku powzięcia przez IOK informacji o infrastrukturze NGA, która nie została uwzględniona na etapie wyznaczania obszarów interwencji, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie na danym obszarze.” W związku z powyższym, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia opisanej sytuacji, CPPC zwraca się do potencjalnych wnioskodawców o dołożenie wszelkich starań, aby w procesie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dokonać szczegółowej diagnozy stanu faktycznego istniejącego na danym obszarze.


Komunikat o dostępności danych dotyczących infrastruktury podlaskiego komponentu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

CPPC uprzejmie informuje, iż udostępnione zostały dane o przebiegach i lokalizacji infrastruktury podlaskiego komponentu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.
Informacje umieszczone są na stronie internetowej http://www.sspw.wrotapodlasia.pl/pl/do-pobrania.html, w zakładce Przebiegi i lokalizacje wybudowanej infrastruktury SSPW.


W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż zmianie uległa „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” – zmodyfikowano listę punktów adresowych poprzez wyeliminowanie zidentyfikowanych tzw. duplikatów.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 31 stycznia 2016r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 stycznia 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.


W związku z wątpliwościami i pytaniami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców działania 1.1. POPC, Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach uszczegółowienia informacji zawartych w dokumentacji konkursowej przedstawia następujące wyjaśnienia.

Wprowadzona zostaje możliwość zamiany na etapie realizacji projektu części Punktów Adresowych (HP) zadeklarowanych przez beneficjenta w momencie składania wniosku o dofinansowanie do objęcia zasięgiem sieci NGA wybudowanej w ramach projektu, na inne wskazane na tym samym obszarze w „Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”. Wymiana będzie możliwa do wysokości 15% liczby HP deklarowanej do objęcia zasięgiem, bez konieczności uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej. O dokonaniu takiej zmiany należy poinformować IP wskazując, które punkty adresowe zostały wymienione. Informacja taka nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie. Zmiana powyżej 15% liczby HP wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku punktów adresowych, które pojawiły się na obszarze interwencji, a nie istniały w momencie wyznaczania danego obszaru i nie występują w „Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”, dopuszcza się objęcie ich zasięgiem realizowanej przez Beneficjenta inwestycji, jednak nie będzie możliwości zaliczenia ich do wskaźnika HP objętych zasięgiem sieci wybudowanej w związku z realizacją projektu. Koszty związane z objęciem zasięgiem takich nowopowstałych punktów adresowych będą w całości niekwalifikowalne.


Uszczegóławia się opis kryteriów merytorycznych nr 2 i 4:

Kryterium numer 2 – Wskaźniki produktu i rezultatu są: adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia oraz odzwierciedlają założone cele projektu.

Doprecyzowanie opisu kryterium:
W związku z tym, że w działaniu 1.1. POPC może być realizowany jeden typ projektów, wskaźniki dla działania zostały odgórnie narzucone i z założenia są adekwatne i odzwierciedlają założone cele takich projektów.
Wnioskodawca musi wykazać, że założone przez niego wartości wskaźników są realne do osiągnięcia tj. zaprojektowana przez niego infrastruktura sieci NGA umożliwi osiągnięcie wskaźnika o wartości zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.
Np. jeżeli zaplanowana infrastruktura będzie obejmować tylko część obszaru interwencji, a wnioskodawca zadeklaruje objęcie zasięgiem wszystkich punktów adresowych wskazanych dla obszaru, wówczas ekspert oceniający może zdecydować, iż przy wybranej przez wnioskodawcę technologii i określonym przebiegu sieci spełnienie tego warunku jest niemożliwe. W takim przypadku wskaźnik będzie uznany za nierealny do osiągnięcia.

Kryterium numer 4 – Harmonogram zadań projektu i kamieni milowych oraz zakres finansowy jest: przejrzysty, wykonalny/możliwy do przeprowadzenia, uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur konkurencyjnego wyboru i wpływ czynników zewnętrznych.

Doprecyzowanie opisu kryterium:
Wymóg przejrzystości harmonogramu zadań oznacza, że musi on być sporządzony w sposób niebudzący wątpliwości co do ujętych w nim pozycji. Opisy muszą być czytelne i jednoznacznie wskazywać, jakie działania obejmują oraz muszą być spójne z pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie i załącznikami.
Np. nie ma możliwości wpisania w harmonogramie określenia zadania, pod którym nie wiadomo, co się kryje np. budowa sieci, etap I, itp. Harmonogram musi umożliwić ekspertowi oceniającemu ocenę logiki zaplanowanego projektu.

 


W związku ze zidentyfikowaniem występowania na niektórych obszarach podwójnych bądź potrójnych Punktów Adresowych przypisanych do tego samego adresu w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” (https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/) , w celu zapewnienia spójności oceny, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podjęto następujące działania.

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał weryfikacji obszarów konkursowych w ww. zakresie, w wyniku której stwierdzono, iż kwestia „dublowania się PA” wynika z niedoskonałości baz adresowych, na których opierano się przy wyznaczaniu obszarów do interwencji. Aby zidentyfikować jak największą liczbę faktycznie istniejących adresów, Urząd Komunikacji Elektronicznej korzystał z wielu źródeł danych adresowych. Danymi, które służyły jako referencyjne źródło dla danych z SIIS były bazy państwowych rejestrów centralnych, to jest: bazy NOBC i REGON, prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, baza PESEL, w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, baza PRG, prowadzona przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku baz NOBC oraz PRG ten sam adres posiadał różny zapis, co wynikało w głównej mierze z różnej aktualności zbiorów danych (NOBC jest bazą bardziej aktualną). Zidentyfikowano przypadki, dla których zapisy tych samych adresów w bazach NOBC i PRG wskazywały różne miejscowości, w których dany adres się znajdował. Równocześnie współrzędne przyporządkowane dla Punktu Adresowego z PRG oraz Punktu Adresowego z NOBC mogły być zbliżone lub pokrywać się. Przykładowo: Garbówek 11 lub Garbów, ul. Garbówek 11, zgeokodowane w tym samym punkcie, jednak współrzędne różnią się nieznacznie.

Z tego powodu wystąpiła sytuacja, że jeden Punkt Adresowy może być zaprezentowany w danym obszarze do interwencji podwójnie.

Nowa lista Punktów Adresowych  w ramach Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze, pozbawiona tzw. dubli zostanie opublikowana na stronie: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/ do dnia 4 grudnia br.

W celu zapewnienia porównywalności oceny, na etapie oceny merytorycznej, z chwilą stwierdzenia  iż wnioskodawca do deklarowanego zasięgu, na danym obszarze wskazał „podwójne punkty adresowe”  – wniosek taki zostanie zwrócony do wnioskodawcy w celu ponownego przeliczenia wraz ze wskazaniem, które Punkty Adresowe zostały ujęte w dokumentacji kilkakrotnie wskutek błędu. Zmiany w zakresie wniosku o dofinansowanie będą mogły dotyczyć tylko i wyłącznie wskazanego zakresu, tak aby każdy oceniany dla danego obszaru Wniosek o Dofinansowanie spełniał takie same kryteria. Wnioskodawca będzie zobowiązany, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do wprowadzenia poprawek. Wnioski, które w wyznaczonym terminie nie zostaną poprawione lub uzupełnione w sposób prawidłowy, będą podlegać odrzuceniu. W przypadku, gdy wprowadzone do wniosku o dofinansowanie poprawki wykraczają poza zakres określony przez CPPC w doręczonym wezwaniu, wniosek o dofinansowanie również podlega odrzuceniu.

CPPC zwraca wszystkim potencjalnym wnioskodawcom szczególną uwagę, w trakcie projektowania sieci oraz przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, na możliwość wystąpienia co najmniej podwójnych punktów adresowych. W przypadku stwierdzenia takiej rozbieżności, dany punkt adresowy zarówno w deklaracji zasięgu, wykazaniu wskaźnika, a także w kalkulacji kosztowo-przychodowej należy wskazać jako pojedynczy.


Lista potencjalnych obszarów wsparcia przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC.

Poniższa lista potencjalnych obszarów wsparcia została przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC. Lista ma charakter wyłącznie informacyjny. Przedstawione obszary nie stanowią obszarów interwencji dla trwającego konkursu. Lista nie będzie również wykorzystana w kolejnych konkursach w ramach I osi POPC. Na potrzeby kolejnych konkursów zostanie przygotowana aktualna lista obszarów w oparciu o zaktualizowane dane.

Lista do pobrania


CPPC uprzejmie informuje, iż w związku z wymaganiami kryterium merytorycznego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, w przypadku, gdy wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa, jako zabezpieczenie wkładu własnego należy przedstawić promesę kredytową.Promesa musi być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli wnioskodawca składa kilka projektów w ramach danego konkursu lub w konkursach wcześniejszych, potencjał ekonomiczny musi zabezpiecza realizację wszystkich złożonych projektów.


Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności


W związku z otrzymaniem licznych pytań dotyczących wypełniania punktu wniosku o dofinansowanie związanego z wskaźnikami informujemy:Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nazwy wskaźników, które zostały ujednolicone (na str. CPPC dokumentacja konkursowa zmiana z dn. 3.11.15 r.).
Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” jest wskaźnikiem agregującym wskaźniki:

„Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”

„Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”

Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” nie agreguje wartości wskaźnika„Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”. Jest to osobny wskaźnik, gdyż dotyczy jednostek publicznych, a nie gospodarstw domowych. Należy zwrócić uwagę, iż poziomy przepustowości zawarte w nazwach wskaźników dotyczących gospodarstw domowych, nie powielają się. Wnioskodawca, określając wartości wskaźników w projekcie, powinien rozpocząć określanie wartości docelowych od podania wartości wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”. Jest to wskaźnik odpowiadający zapisom kryterium merytorycznego nr 3 (punktowego). W tym wskaźniku nie wykazuje się przepustowości na poziomie 100 Mb/s, ale mniejszej niż 100 Mb/s. Następnie, o ile przewiduje zapewnienie zasięgu o przepustowości pow. 100 Mb/s, Wnioskodawca powinien określić wartość docelową wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”.
Suma tych dwóch wskaźników stanowi wartość wskaźnika obligatoryjnego  „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”.
Przykład:
Liczba gospodarstw domowych, dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s wynosi 1000,
Liczba gospodarstw domowych, dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości co najmniej 100 Mb/s wynosi 500,
Wartość wskaźnika obligatoryjnego „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” wyniesie 1500.

POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU  – I oś priorytetowa POPC.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a także odległy od celów przyjętych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

W ramach I osi priorytetowej POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Jednocześnie promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów. W celu realizacji EAC może zostać wprowadzone wymaganie, by infrastruktura umożliwiała osiągnięcie parametrów min. 100 Mb/s.

Beneficjentami w ramach I osi POPC mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony w trybie konkursowym. Harmonogram naborów będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla I osi POPC wynosi 1 020 222 652 EUR.

PYTANIE 1

Czy na etapie oceny Opisu Projektu Informatycznego wymagany jest Protokół z publicznej prezentacji?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z § 1 Uchwały nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru opisu założeń projektu informatycznego: „Określa się wzór opisu założeń projektu informatycznego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.” Ww. wzór w punkcie 14-Załączniki wskazuje na załącznik 1 do Wzoru Opisu Założeń Projektu Informatycznego  – Protokół z prezentacji założeń projektu. Dokument dostępny jest na stronie Komitetu: http://krmc.mc.gov.pl.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z brzmieniem kryterium nr 14 Prezentacja założeń projektu Kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC dn. 25 października 2016, prezentacja założeń projektu powinna być zgodna ze standardem określonym w regulaminie konkursu. Załącznik nr 10 Regulaminu konkursu do naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 pn. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” precyzuje obowiązki wnioskodawcy dotyczące publikacji informacji o prezentacji założeń projektu, sposobu jej przeprowadzenia i dokumentowania.

 

PYTANIE 2

Pojawił się nowy Generator Wniosków o Dofinansowanie do działania 2.1. Czy da się wczytać wniosek.xml wygenerowany przez poprzednią wersję GWD?

ODPOWIEDŹ 2

Generator Wniosków o dofinansowanie do V naboru wniosków dla działania 2.1 POPC został zmodyfikowany i nie jest możliwe wczytanie wniosku z poprzedniej wersji generatora.

 

PYTANIE 3

W poprzednim naborze 2.1 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Chcemy ten wniosek złożyć ponownie. Czy może mieć taką samą nazwę jak poprzednio?

ODPOWIEDŹ 3

Składany w konkursie wniosek może mieć taką samą nazwę jak wniosek złożony już we wcześniejszych naborach.

PYTANIE 4

Czy wg Państwa wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorców w tym szpitale publiczne, ngo) powinno odbyć się na zasadzie zapytania/wyłonienia w drodze konkursu?

ODPOWIEDŹ 4

Dopuszczalną formułą realizacji projektu w ramach działania 2.1 POPC jest realizacja projektu w partnerstwie uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy charakter Projektu wskazuje na możliwość występowania w nim pomocy publicznej w wyniku prowadzenia przez wnioskodawcę lub partnerów działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  unijnym,  występuje konieczność  zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu, dostępny pod adresem: images/uploads/Metodologia-szacowania-warto%C5%9Bci-dofinansowania.pdf ).

W  celu  uprawdopodobnienia  prawidłowości zastosowania mechanizmów określenia kwoty wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć stosowne dokumenty (np. dokumenty finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, strukturę majątku itp.) potwierdzające poprawność wyliczeń.

Sposób wyliczenia dofinansowania oraz analizę zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” należy przeprowadzić zarówno dla wnioskodawcy, jak i partnerów projektu.

Przekazuję, iż informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia przez wnioskodawcę realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 „Partnerzy” „Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POPC dla działania 2.1” (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) dostępnej pod adresem: images/uploads/Instrukcja-do-WOD-V-nab%C3%B3r-do-publ..pdf ):

„Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.” Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania zastosowania formuły partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”. Należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie, w przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nie dowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że partner wnosi do projektu wartość dodaną, tj. przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

W przypadku projektu partnerskiego do wniosku o dofinansowanie należy również załączyć umowę/porozumienie o partnerstwie wraz z dokumentacją związaną z wyborem partnerów (załącznik nr 3 do wniosku).

 

PYTANIE 5

Jak długo ważny jest protokół publicznej prezentacji założeń projektu oraz sama prezentacja publiczna założeń projektu?

ODPOWIEDŹ 5

Zgodnie z brzmieniem kryterium nr 14 Prezentacja założeń projektu Kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC dn. 25 października 2016, prezentacja założeń projektu powinna być zgodna ze standardem określonym w regulaminie konkursu.

Załącznik nr 10 Regulaminu konkursu do naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 pn. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” precyzuje obowiązki wnioskodawcy dotyczące publikacji informacji o prezentacji założeń projektu, sposobu jej przeprowadzenia i dokumentowania.

WW. dokument nie precyzuje „terminu ważności” protokołu prezentacji ani samej prezentacji. Wskazano jedynie w pkt. 2 Instrukcji „Prezentacja publiczna powinna odbyć się w terminie, który umożliwi uwzględnienie ewentualnych wniosków z przeprowadzonej prezentacji we wniosku o dofinansowanie”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH I RUNDY DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zaledwie nieco ponad dwa miesiące (67 dni) zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej.

Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów trzeciego konkursu na 33 obszarach konkursowych, na które nie podpisano umów we wcześniejszych naborach wynosiła 1 908 808 869 złotych. Są to najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym tereny Polski.

Spośród 87 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs wyłoniliśmy do dofinansowania 33 projekty pokrywające 100 % obszarów konkursowych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 1 638 911 299,38 złotych, co stanowi 84,63%alokacji dostępnej dla trzeciego konkursu.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 33 obszarach wynosi 142% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej wartości gospodarstw domowych dla 33 obszarów.

W ramach zwycięskich projektów podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 2 579 punktów adresowych, gdzie funkcjonuje łącznie 3 826 placówek oświatowych.

Warto zaznaczyć, iż w ramach trzech konkursów w ramach Działania 1.1, zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci zostało prawie 2 mln gospodarstw domowych co stanowi ponad 270% celu założonego w Programie Operacyjnym.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących.

pdf228.31 KB10/09/2018, 14:57

Aktualizacja wyników oceny projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu dla działania 1.1 POPC – zmiana w obszarze CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM część B2 oraz KOSZALIŃSKIM.

Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 2018-08-09

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach III konkursu (I rundy) dla działania 1.1 POPC

 

SZCZEGÓŁOWE MAPY OBSZARÓW, NA KTÓRE PRZYZNANO DOFINANSOWANIE


LP. ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU
1 3.3.06.09a BIALSKI część A
2 3.3.06.09b BIALSKI część B
3 3.3.06.10a1 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A1
4 3.3.06.10a2 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A2
5 3.3.06.10b1 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B1
6 3.3.06.10b2 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B2
7 3.3.06.10b3 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B3
8 3.2.24.46 CZĘSTOCHOWSKI
9 3.2.24.48.51 KATOWICKI i TYSKI
10 3.4.32.63 KOSZALIŃSKI
11 3.2.12.20c.24b KRAKOWSKI część C i TARNOWSKI część B
12 3.5.02.02 LEGNICKO-GŁOGOWSKI
13 3.3.06.11a LUBELSKI część A
14 3.3.06.11b1 LUBELSKI część B1
15 3.3.06.11b2 LUBELSKI część B2
16 3.1.14.26 OSTROŁĘCKI
17 3.2.12.23 OŚWIĘCIMSKI
18 3.1.10.17b PIOTRKOWSKI część B
19 3.1.14.70 PŁOCKI
20 3.3.06.12a PUŁAWSKI część A
21 3.3.06.12b PUŁAWSKI część B
22 3.1.14.27a RADOMSKI część A
23 3.1.14.27b RADOMSKI część B
24 3.2.24.49 RYBNICKI
25 3.2.24.50 SOSNOWIECKI
26 3.6.04.68 ŚWIECKI
27 3.3.18.36a TARNOBRZESKI część A
28 3.3.18.36b TARNOBRZESKI część B
29 3.2.12.24a TARNOWSKI część A
30 3.5.02.03a WAŁBRZYSKI część A
31 3.5.02.03b WAŁBRZYSKI część B
32 3.6.04.08a WŁOCŁAWSKI część A
33 3.6.04.08b WŁOCŁAWSKI część B

OGŁOSZENIE O NABORZE


 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych Projektu. W przypadku, gdy obszar konkursowy obejmuje teren województwa mazowieckiego i innego województwa, maksymalny poziom dofinansowania jest ustalony jako średnia z maksymalnych intensywności wsparcia dla tych województw i wynosi 82,5%.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 1 936 515 957,00 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem, 00/100 złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Konkurs jest podzielony na rundy, które obejmują nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Uruchomienie kolejnej rundy konkursu może nastąpić w przypadku niewyłonienia żadnego projektu do dofinansowania na którymkolwiek obszarze konkursowym lub w przypadku niezłożenia, na którykolwiek obszar konkursowy żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzedniej rundzie konkursu. Nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie konkursu może dotyczyć obszarów konkursowych, na których nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu, lub na które nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzedniej rundzie konkursu. Rundy konkursu mogą toczyć się równolegle.W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnej rundy konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Pierwsza runda konkursu będzie trwała od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r.

UWAGAWnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 28.03.2018r.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie konkursu w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 11 maja 2018 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Pierwsza runda konkursu będzie trwała od 11 grudnia 2017 r. do 11 maja 2018 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać do dnia 11 maja 2018 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Dokumenty można pobrać z menu po lewej stronie: Dokumenty do pobrania.

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnienie dodatkowych białych punktów adresowych beneficjentom II konkursu w ramach działania 1.1 POPC

Informujemy, że na obszarach objętych realizacją projektów wyłonionych w II naborze dla działania 1.1 POPC pojawiły się dodatkowe białe punkty adresowe.  Aktualizacja listy wynika m.in. z zakończenia ochrony okresu trwałości dla projektów z technologią radiową realizowanych w ramach działania 8.4 POIG  oraz rozwiązania umów zawartych w wyniku I naboru dla działania 1.1 POPC.

Udostępnione białe punkty adresowe stanowią uzupełnienie listy punktów wskazanych w dokumentacji konkursowej i traktowane są jako dodatkowe punkty adresowe, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane do wykonania minimalnego zobowiązania pokryciowego (lista białych punktów podstawowych pozostaje niezmieniona).  W przypadku chęci wymiany dodatkowych punktów adresowych w ramach dozwolonego limitu,  Beneficjenci w wyniku aktualizacji, mają możliwość wskazania adresów udostępnionych w dniu dzisiejszym.

ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU WOJEWÓDZTWO PLIK DO POBRANIA
3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź ŁÓDZKIE pobierz
3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A ŁÓDZKIE pobierz
3.1.10.18 SIERADZKI ŁÓDZKIE pobierz
3.1.10.19 SKIERNIEWICKI ŁÓDZKIE pobierz
3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA MAZOWIECKIE pobierz
3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE pobierz
3.1.14.71 SIEDLECKI MAZOWIECKIE pobierz
3.2.12.20a.21 KRAKOWSKI część A i Kraków MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.12.20b KRAKOWSKI część B MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.12.69 NOWOTARSKI MAŁOPOLSKIE pobierz
3.2.24.44a BIELSKI część A ŚLĄSKIE pobierz
3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI ŚLĄSKIE pobierz
3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.34 PRZEMYSKI PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.35a RZESZOWSKI część A PODKARPACKIE pobierz
3.3.18.35b RZESZOWSKI część B PODKARPACKIE pobierz
3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI PODLASKIE pobierz
3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI PODLASKIE pobierz
3.3.20.39 SUWALSKI PODLASKIE pobierz
3.3.26.52a KIELECKI część A ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.3.26.52b KIELECKI część B ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
3.4.08.13 GORZOWSKI LUBUSKIE pobierz
3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI LUBUSKIE pobierz
3.4.30.57 KALISKI WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.30.58 KONIŃSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.30.59 LESZCZYŃSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ WIELKOPOLSKIE pobierz
3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE pobierz
3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE pobierz
3.5.16.31 NYSKI OPOLSKIE pobierz
3.5.16.32 OPOLSKI OPOLSKIE pobierz
3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI POMORSKIE pobierz
3.6.22.41 SŁUPSKI POMORSKIE pobierz
3.6.22.42 STAROGARDZKI POMORSKIE pobierz
3.6.22.72 CHOJNICKI POMORSKIE pobierz
3.6.28.54 ELBLĄSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz
3.6.28.55 EŁCKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz
3.6.28.56 OLSZTYŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz

 

Podsumowanie naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC.

Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych. Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 59 obszarach konkursowych co stanowi ponad 74% wszystkich udostępnionych obszarów. W wyniku odstąpienia firmy NETIA S.A od podpisania umów o dofinansowanie, oraz w wyniku rozpatrzenia protestu na obszarze Ciechanowskim, spośród 67 obszarów konkursowych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania projekty na 53 obszarach konkursowych co stanowi ponad 67% wszystkich udostępnionych obszarów. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 982 067 431,26 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi ponad 66% alokacjidostępnej dla drugiego konkursu.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 53 zwycięskich obszarach wynosi 1 216 353, tj. ponad 169% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla wybranych 53 obszarów (tj. 716 324) oraz blisko 119% minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj. 1 016 517). Jednocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku I i II naboru zadeklarowana liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem niemal  dwukrotnie przewyższa wskaźnik określony w  Programie Operacyjnym.

Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 6803 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje łącznie 9975 placówek.

Zaktualizowana lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem zaktualizowanych danych projektów rekomendowanych do dofinansowania, wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących, które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej, a także zestawienie obszarów na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy, jak również lista podpisanych umów o dofinansowanie znajdują się poniżej.


pdf341.79 KB10/09/2018, 14:56Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania

pdf242.93 KB10/09/2018, 14:57Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach II naboru dla działania 1.1 POPC

MapaMapa

Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie:

LP.ID OBSZARUNAZWA OBSZARU
1 3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI
2 3.2.24.44a BIELSKI część A
3 3.2.24.44b BIELSKI część B
4 3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI
5 3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI
6 3.6.22.72 CHOJNICKI
7 3.1.14.25 CIECHANOWSKI
8 3.6.28.54 ELBLĄSKI
9 3.6.28.55 EŁCKI
10 3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI
11 3.4.08.13 GORZOWSKI
12 3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI
13 3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI
14 3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI
15 3.4.30.57 KALISKI
16 3.2.24.48.51 KATOWICKI i TYSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
17 3.3.26.52a KIELECKI część A
18 3.3.26.52b KIELECKI część B
19 3.4.30.58 KONIŃSKI
20 3.2.12.20a.21 KRAKOWSKI część A i Kraków
21 3.2.12.20b KRAKOWSKI część B
22 3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A
23 3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B
24 3.5.02.02 LEGNICKO-GŁOGOWSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
25 3.4.30.59 LESZCZYŃSKI
26 3.3.06.11a LUBELSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
27 3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI
28 3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź
29 3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A
30 3.2.12.22b NOWOSĄDECKI część B
31 3.2.12.69 NOWOTARSKI
32 3.5.16.31 NYSKI
33 3.6.28.56 OLSZTYŃSKI
34 3.5.16.32 OPOLSKI
35 3.4.30.60 PILSKI
36 3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A
37 3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ
38 3.3.18.34 PRZEMYSKI
39 3.2.24.49 RYBNICKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
40 3.3.18.35a RZESZOWSKI część A
41 3.3.18.35b RZESZOWSKI część B
42 3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A
43 3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B
44 3.1.14.71 SIEDLECKI
45 3.1.10.18 SIERADZKI
46 3.1.10.19 SKIERNIEWICKI
47 3.6.22.41 SŁUPSKI
48 3.2.24.50 SOSNOWIECKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
49 3.6.22.42 STAROGARDZKI
50 3.3.20.39 SUWALSKI
51 3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A
52 3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B
53 3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN
54 3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B
55 3.5.02.03a WAŁBRZYSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
56 3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA
57 3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI
58 3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW
59 3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI

Aktualizacja wyników oceny projektów 1.1 POPC – zmiana w obszarze Ciechanowskim

pdf341.79 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-08-31.

pdf338.98 KB10/09/2018, 14:56  – aktualizacja z dnia 2017-08-01.


W związku z odstąpieniem od podpisania umów na kolejnych 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania zostaje zaktualizowana.

pdf338.97 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-07-13


Aktualizacja wyników oceny projektów 1.1 POPC – zmiana w obszarze Bielskim A

pdf57.3 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-06-21.


W związku z odstąpieniem od podpisania umów na 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania zostaje zaktualizowana.

pdf57.31 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-06-06.

30 września 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.w terminie wynikającym z komunikatu.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 9 stycznia 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.   Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 13.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie §13 pkt. 3 Regulaminu konkursu uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 9.12.2016 r. aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 3 lutego 2017 r. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do dokonanej aktualizacji dokumentacji konkursowej zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu oraz metody składania wniosków o dofinansowanie:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 3 lutego 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/

Aktualizacja z dnia 27.01.2017r.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie naboru w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie aplikacji konkursowych do dnia 17 lutego 2017 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 17 lutego 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podsumowanie naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla działania 1.1 POPC

pdf10.29 KBLista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach I konkursu-działania 1.1 wersja aktualna

Warszawa, 30 września 2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji.
Maksymalna kwota dofinansowania:   zgodnie z obszarem interwencji
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 1.1 nie może przekroczyć 10 mln EUR (w/g kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania lub maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu na danym obszarze została wskazana w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 grudnia 2015 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich  przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na  problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania  1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 lutego 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Jednocześnie informuje, iż trwają prace nad uruchomieniem generatora wniosków o dofinansowanie, który będzie umożliwiał wypełnienie formularza w formacie xml niezależnie od dostępności platformy ePUAP.

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

 1. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab11popc);
 2. Formularz wniosku, który będzie aktywny najpóźniej od dnia rozpoczęcia naboru, będzie dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem strony cppc.gov.pl;
 3. W przypadku awarii platformy ePUAP lub wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w terminie trwania konkursu, CPPC może przedłużyć termin na składanie wniosków o dofinansowanie w celu umożliwienia złożenia wniosku w formie elektronicznej. W takim przypadku na stronie CPPC zostanie zamieszczony odpowiedni komunikat z podaniem nowego terminu zakończenia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU  – I oś priorytetowa POPC.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a także odległy od celów przyjętych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

W ramach I osi priorytetowej POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Jednocześnie promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów. W celu realizacji EAC może zostać wprowadzone wymaganie, by infrastruktura umożliwiała osiągnięcie parametrów min. 100 Mb/s.

Beneficjentami w ramach I osi POPC mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony w trybie konkursowym. Harmonogram naborów będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla I osi POPC wynosi 1 020 222 652 EUR.

Aktualne dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
- Regulamin konkursu 29.01.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 06.11.2015
  zał. 3 - Wzór studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści 02.11.2015
  zał. 4 - Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 16.02.2016
  zał. 7 - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP 02.11.2015
  zał. 8 - Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ 02.11.2015
  zał. 9 - Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 02.11.2015
  zał. 11 – Wzór oświadczenia dotyczącego wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
  zał. 12 - Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 03.11.2015
4. Wzór umowy o dofinansowanie: 19.09.2016
  zał. 5 - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu 30.09.2015
  zał. 6 - Wzór harmonogramu projektu wyznaczający Kamienie milowe 30.09.2015
  zał. 7 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 8 - Wzór harmonogramu płatności 25.07.2016
  zał. 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 02.11.2015
  zał. 10 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 11 - Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 12 - Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał. 13 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał. 15 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał.16 - Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC 30.09.2015
6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 30.10.2015
  zał. 1a - Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1b - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1c - Wzór oświadczenia o poufności 30.10.2015
  zał. 2a - Wzór Karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b - Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 30.09.2015
  zał. 2c - Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 30.09.2015
  zał. 3 - Wzór Protokołu z Konkursu 30.10.2015
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
8. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) 30.09.2015
10. Lista placówek edukacyjnych do objęcia wsparciem i lista placówek zdrowia 04.01.2016
11. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 31.12.2015
12. Wymagania dla sieci NGA - POPC 30.09.2015
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.10.2015
14. Dane o lokalizacji węzłów światłowodowych regionalnych sieci szerokopasmowych
Dane mają charakter informacyjny.
Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty).
30.10.2015
15. Zanonimizowany wykaz węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych posiadających światłowodowe medium transmisyjne wraz z informacją o liczbie wolnych interfejsów 23.11.2015

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

docx13.29 KB20/09/2018, 06:47

docx15.83 KB20/09/2018, 06:48

docx14.36 KB20/09/2018, 06:49

docx16.43 KB20/09/2018, 06:50

pdf249.5 KB10/09/2018, 14:57

pdf338.01 KB10/09/2018, 14:57

pdf330 KB10/09/2018, 14:57

pdf19.47 KB10/09/2018, 14:57

pdf127.73 KB10/09/2018, 14:57

pdf339.38 KB10/09/2018, 14:57

pdf360.4 KB10/09/2018, 14:57

pdf29.06 KB10/09/2018, 14:57

pdf27.7 KB10/09/2018, 14:57

pdf347.33 KB10/09/2018, 14:57

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-13

2017-01-27

2017-02-22

2017-05-12

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
2.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-09-30

2016-12-13

 

zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2016-10-31
 

zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2016-10-31

2016-12-20

2016-12-13

 

zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2016-09-30
 

zał. 8 - Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną)

2016-09-30
  zał. 9 - Wzór oświadczenia o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy) 2016-09-30
  zał. 11 - Zaświadczenie lub oświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz wypełniony Formularz informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2016-09-30
  zał. 12 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2016-09-30
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja aktualna

2016-09-30

2016-12-13

4.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  - wersja aktualna

2016-09-30

2017-02-15

2017-02-22

  zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 2016-09-30
  zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 2016-09-30
  zał. 1c – Wzór oświadczenia o poufności 2016-09-30
  zał. 2a – Wzór Karty oceny formalnej 2016-09-30
  zał. 2b – Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 2016-09-30
  zał. 2c – Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 2016-09-30
  zał. 3 – Wzór Protokołu z Konkursu 2016-09-30
  Zał. 4 - Wzór Listy Rankingowej 2016-09-30
5.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja aktualna

2016-09-30

2016-12-13

2017-06-07

  zał. 2 – Wzór dekaracji o niekaralności 2016-09-30
  zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2016-09-30
  zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-09-30
 

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

zał. 6 - Wzór harmonogramu płatności – wersja edytowalna

2016-09-30
  zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-09-30
  zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-09-30
  zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-09-30
  zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-09-30
  zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
  zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
  zał.13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-09-30
6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2016-10-31
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-10-31
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
9. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2016-09-30
10.

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC - wersja aktualna

2016-10-31

2016-12-15

11. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC 2016-10-31
12.

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

13.

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A)

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) 

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

14.

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

15.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

 

2016-09-30

2016-10-31

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2017-01-24

pdf161.7 KB10/09/2018, 14:57Skład Komisji Oceny Projektów I konkurs 1.1 POPC II KONKURS

Archiwum dokumentacji

pdf 130.7 KB21/01/2019, 14:05Wykaz zmian 1.1. POPC (14.10.2016)

pdf183.49 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian 1.1. POPC (31.10.2016)

pdf50.8 KB21/01/2019, 14:10Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (09.12.2016)

pdf102.42 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (13.12.2016)

pdf62.86 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian 1.1. POPC (15.12.2016)

pdf48.94 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (19.12.2016)

pdf48.6 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (20.12.2016)

pdf44.87 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (02.02.2017)

pdf47.08 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowe dla działania 1.1. POPC (22.02.2017)

pdf41.87 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (12.05.2017)

pdf58.3 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (07.06.2017)

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2017-11-10

2018-01-17

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2017-11-10

2017-12-21

2018-02-16

2018-03-28

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2017-11-10

2018-01-17

  zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami 2017-11-10
  zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2017-12-11

2018-01-17

2018-03-23

2017-12-11

2018-03-23

  zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2017-11-10

  zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2017-11-10

  zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy). 2017-11-10
  zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2017-11-10
  zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2017-11-10
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2017-11-10

2018-01-17

4. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-11-10

2018-01-17

2018-07-13

  zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności 2017-11-10
  zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2017-11-10
  zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność  – wersja nieaktualna

zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2017-11-10

2018-01-17

  zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności – wersja nieaktualna

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

2017-11-10

2018-01-17

  zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu  – wersja nieaktualna

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2017-11-10

2018-01-17

  zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej  – wersja nieaktualna

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2017-11-10

2018-01-17

  zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B  – wersja nieaktualna

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2017-11-10

2018-01-17

  zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2017-11-10
  zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta – wersja nieaktualna

zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2017-11-10

2018-07-13

  zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta – wersja nieaktualna

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2017-11-10

2018-07-13

  zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2017-11-10

2018-01-17

 

zał. 16 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu sie z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

2018-07-13

 

zał. 17 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego-oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

2018-07-13

5. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2017-11-10
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2017-11-10
7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  – wersja nieaktualna

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  – wersja nieaktualna

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2017-11-10

2017-12-21

2018-02-16

8. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2017-11-10
9. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
10. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
11. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem 2017-11-10
12. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) 2017-11-10
13. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze 2017-11-10
14.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2017-11-10

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 17-01-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 16-02-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 23-03-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 28-03-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 13-07-2018

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17

 

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2018-10-04

2018-12-21

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2018-10-04

2.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2018-10-04

  zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami 2017-11-10
  zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2018-10-04

  zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2017-11-10

  zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2017-11-10

  zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy). 2017-11-10
  zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2017-11-10
  zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2017-11-10
  zał. 13 – Dokument uwierzytelniający posiadanie wymaganego współfinansowania projektu – bezwarunkowa promesa kredytowa wraz z wypełnionym Upoważnieniem do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (jeśli dotyczy) 2018-10-04
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2018-10-04

4. Wzór umowy o dofinansowanie

2018-07-13

  zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności 2017-11-10
  zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2017-11-10
 

zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2018-01-17

 

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

2018-01-17

 

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2018-01-17

 

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2018-01-17

 

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2018-01-17

  zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2017-11-10
 

zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2018-07-13

 

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2018-07-13

 

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2018-01-17

 

zał. 16 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

2018-07-13

 

zał. 17 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego-oświadczenie dla przypadku uczestnistwa dziecka poniżej 13 roku życia - nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

2018-07-13

5. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2018-10-04
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2017-11-10
7.

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2018-10-04

8. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2017-11-10
9. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
10. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
11.

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze z wyszczególnieniem

2018-10-04
 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2017-11-10

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC (2018-10-04)74.3 KB17/01/2019, 17:33

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC (2018-12-21)49.71 KB17/01/2019, 17:34

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych - Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2018-01-04
2.

Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określenia pojemności infrastruktury – rekomendowany zestaw założeń do przyjęcia przy planowaniu i wymiarowaniu sieci.

2017-12-15

Warszawa, 9 lipca 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) 

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

Pierwsza runda - od 9 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Druga runda - od 20 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 100,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • Runda pierwsza – kwota 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (38 083 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (6 916 500,00 PLN);
 • Runda druga – kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 694 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 305 500,00 PLN).

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: tutaj[1])

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

[1]Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość -> Kursy -> Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)-> Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) -> Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Warszawa, 28 sierpnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” PROCEDURA
UPROSZCZONA

Nabór wniosków jest prowadzony w dziesięciu rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Runda pierwsza – od 28 września do 31 października 2018 r.;
 • Runda druga – od 1 do 30 listopada 2018 r.;
 • Runda trzecia – od 1 do 31 grudnia 2018 r.;
 • Runda czwarta – od 1 do 31 stycznia 2019 r.;
 • Runda piąta od 1 do 28 lutego 2019 r.;
 • Runda szósta od 1 do 31 marca 2019 r.;
 • Runda siódma od 1 do 30 kwietnia 2019 r.;
 • Runda ósma od 1 do 31 maja 2019 r.;
 • Runda dziewiąta od 1 do 30 czerwca 2019 r.;
 • Runda dziesiąta od 1 do 31 lipca 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Projekt musi spełniać następujące wymogi:

a) Planowane wydatki kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 5 000 000,00 PLN

b) Projekt posiada gotowość legislacyjną

c) Wszczęto wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usługi zamówienie publiczne w trybie Prawo Zamówień Publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100  000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84 630 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15 370 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkolenia przeprowadzonego w dniach 9-10 i 11 listopada 2017 r. – szkolenie dla wnioskodawców w zakresie działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zastosowania metodyk Agile w zamówieniach publicznych, zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych oraz oprogramowania open source w administracji publicznej.

 1. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 09.11.2017 r.
 2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dnia 10.11.2017 r.
 3. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 13.11.2017 r.

18 stycznia 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację przeprowadzoną w dniu 18 stycznia 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Spotkanie szkoleniowe dotyczyło wymogów prawnych w zakresie zagadnień takich jak: open source, prawa do kodu źródłowego, rodzaje i typy wdrożeń, rozwiązania chmurowe oraz kwestie licencyjne w świetle wymagań wskazanych w kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.2 POPC przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 25 października 2016 r.

 1. Agenda-szkolenia-18.01.2017.pdf
 2. Prezentacja-z-dn.-18.01.2017.pdf