Aktualności

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją podsumowującą realizację projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, za których wdrażanie odpowiedzialne było Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W dniu 23 listopada 2017 roku Darczyńca zakończył proces akceptacji Raportów z zakończenia projektów oraz końcowych raportów finansowych 41 projektów, za których wdrażanie CPPC odpowiadało jako Instytucja Pośrednicząca.

Miasto i Gmina Niepołomice – Instytucja Realizująca projekt KIK/41 „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – została uhonorowana nagrodą Nowe Impulsy 2017 za skuteczne wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju – Krajowej Instytucji Koordynującej wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – zachęcamy do obejrzenia filmów podsumowujących efekty 10 lat wdrażania programu w Polsce.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu KIK/75 pt. Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce, współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

Gmina Busko – Zdrój wraz z gminami partnerskimi zakończyła realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, w ramach którego w regionie zamontowano ponad 6 200 instalacji solarnych na budynkach prywatnych oraz 17 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w celu produkcji ciepła na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się konferencja pt. Oszczędzamy energię i chronimy klimat dla przyszłych pokoleń, która służyła podsumowaniu rezultatów projektu KIK/41 pt. projektu Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zrealizowanego przez konsorcjum partnerskie Gminy Niepołomice oraz 5 sąsiednich gmin Wieliczka, Zabierzów, Skawina, Miechów i Myślenice i współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju – Krajowej Instytucji Koordynującej wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – pragniemy zaprosić Państwa na rodzinną imprezę plenerową w Ogrodzie Dolnym Zamku Królewskiego w Warszawie (przy Arkadach Kubickiego). W atmosferze dobrej zabawy będzie można zapoznać się z wybranymi efektami projektów zrealizowanych dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działając jako Instytucja Pośrednicząca w Szwajcarsko-Polskim  Programie Współpracy, zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję pt.: „Dobre praktyki dla środowiska”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej prezentującej wybrane efekty projektów wdrażanych przez CPPC w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 13 kwietnia 2017 r., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. była gospodarzem konferencji „Nowoczesny transport publiczny – komfort, ekologia i bezpieczeństwo. Szwajcarski wkład w inwestycje Warszawskiej Kolei Dojazdowej” stanowiącej podsumowanie realizacji projektu KIK/22 „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 29 marca 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Gmina Zator zakończyła w dniu 31 marca 2017 r. realizację projektu KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”.  W ramach projektu wybudowano budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, gdzie mieści się Zatorski Inkubator Przedsiębiorczości, prowadzono szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, doradztwo zawodowe  dla uczniów,  organizowano staże dla młodzieży oraz osób bezrobotnych w okolicznych firmach, udzielano dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a w ramach dodatkowych środków wyposażono pracownie w Wielozawodowym Zespole Szkół w Zatorze.

Veolia Energia Warszawa S.A. (dawniej Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SPEC S.A.) ukończyła realizację projektu pn. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” zwanym także „Węzły indywidualne dla Warszawy”, w ramach którego zlikwidowano 111 grupowych węzłów cieplnych zastępując je 811 węzłami indywidualnymi. Jednocześnie zbudowano ok. 41 km nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej, która zastąpiła przestarzałą sieć niskich parametrów. Inwestycja realizowana była od 2012 roku i objęła swoim zasięgiem następujące dzielnice Warszawy – Mokotów, Wola, Praga Południe, Żoliborz, Bielany, Śródmieście i Ochota.

Województwo Mazowieckie zakończyło rzeczową realizację projektu „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Projekt o wartości całkowitej ponad 10 mln CHF współfinansowany był przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 31 marca 2017 roku w Jaśle odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 15 marca 2017 r. Miasto Legionowo było gospodarzem konferencji podsumowującej realizację projektu KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, organizuje w dniu 21 kwietnia 2017 r.międzynarodową konferencję „Dobre praktyki dla środowiska”, podsumowującą polskie i zagraniczne doświadczenia projektów środowiskowych zrealizowanych przy wsparciu środków szwajcarskich.

W dniu 9 lutego 2017 roku w Podkowie Leśnej nastąpiło uroczyste przekazanie do użytkowania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. w ramach projektu KIK/22, którego głównym celem jest rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa WKD. Inwestycja ta – podobnie jak oddane w czerwcu 2016 roku do eksploatacji 6 nowoczesnych pociągów typu 39WE – są współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 11 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu KIK/23 „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

7 grudnia 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Wólce Rokickiej, którego budowa została współfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu KIK/42.

W związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” w dniach 29-30 listopada 2016 roku odbył się przegląd końcowy projektu połączony z konferencją podsumowującą realizację projektu.

W ramach tegorocznej, piątej edycji cyklicznej konferencji „Koleje samorządowe – szanse i zagrożenia”, która odbyła się w dniach 27-28 października 2016 roku w Michałowicach koło Warszawy, zorganizowana została wizyta studyjna w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. W trakcie wizyty uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z inwestycjami i zakupami dokonanymi przez WKD Sp. z o.o. w ramach projektu KIK/22 „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniach 3-7 października 2016 roku w ramach projektu KIK/75 „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej odbył się przegląd na zakończenie realizacji projektu. W przeglądzie wzięli udział przedstawiciele Darczyńcy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urzędu do spraw Cudzoziemców, Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji oraz eksperci zajmujący się tematyką migracji.

W dniach 28-29 września 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt KIK/76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony policjantów, ekspertów z branży, organizacji pozarządowych a także przedstawicieli aplikacji dostarczających kierowcom danych o ruchu drogowym.  Podczas dwóch dni trwania wydarzenia wzięło w nim udział ponad 200 osób.

Konferencja „Samorządowe inwestycje w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej – korzyści środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne”, która odbyła się 13 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, miała na celu podsumowanie dotychczasowych osiągnięć 10 projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w obszarze efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Ponadto, dała możliwość wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy ekspertami branżowymi oraz przedstawicielami samorządów odnośnie nowych kierunków rozwoju inwestycji OZE w Polsce i na świecie.

W dniach 27-28.09.2016 r. w Puławach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”. Konferencja ta zorganizowana została w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Mieszkańcy Zatora oraz okolicznych miejscowości mieli okazję w dniach 16-18 września 2016 roku uczestniczyć w „Pikniku ze Szwajcarem” – imprezie kulturalno-sportowej w ramach projektu KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Mamy przyjemność zaprosić do obejrzenia materiału wyemitowanego na antenie Polsat News, w którym wiceminister rozwoju Paweł Chorąży omawia założenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i przybliża niektóre działania zrealizowane dzięki wsparciu szwajcarskiego darczyńcy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

W dniu 13 października br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Samorządowe inwestycje w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej – korzyści środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne”, której organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucja Pośrednicząca dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 13 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbędzie się

Konferencja „Samorządowe inwestycje w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej

Mamy przyjemność zaprosić do obejrzenia krótkiego filmu na temat projektu KIK/15 EUROszansa dla Lubelszczyzny-budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny”współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniach 20 – 22 września 2016 r. odbył się „Festiwal Produkt Lokalny z Małopolski” będący podsumowaniem projektu KIK/09 „Produkt Lokalny z Małopolski” realizowanego w latach 2011-2016 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 13 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbędzie się

Konferencja „Samorządowe inwestycje w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej

SPPW – konferencja „Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i perspektywy ochrony” w ramach projektu KIK/24

W dniach 14-15.09.2016 r. w ramach projektu KIK/24 „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej odbyła się konferencja pn. „Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i perspektywy ochrony”.

W dniu 11 września 2016 roku w Legionowie dokonano uroczystego otwarcia Centrum Komunikacyjnego, którego budowa została zrealizowana w ramach projektu KIK/28 i współfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Mamy przyjemność zaprosić do zapoznania się z materiałami dotyczącymi działań realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które w dniu dzisiejszym ukazały się w „Rzeczpospolitej” w specjalnej sekcji dot. infrastruktury i zrównoważonego rozwoju miast w ramach kampanii „Inteligentne Miasto”.

W dniach 14-15 lipca br. w ramach projektu KIK/13 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu pod nazwą „Gotania wczoraj – dziś – jutro”.

W dniach 17.06.2016 r. – 23.06.2016 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zorganizowała przegląd na zakończenie realizacji projektu (tzw. final review) KIK/76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

9 czerwca 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Konferencja została zorganizowana przez pięciu beneficjentów realizujących tzw. projekty solarne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Miło nam poinformować, że 15 czerwca 2016 r.  uroczystej gali w Brukseli ogłoszono zwycięzcę europejskiego konkursu na najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne – European Green Public Procurement Award (EU GPP Award).

W dniach 8-9 czerwca 2016 r. w ramach projektu KIK/12 „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, realizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie, odbyła się  międzynarodowa konferencja pod nazwą „Alpejsko-karpackie transgraniczne forum szwajcarskich dobrych praktyk”.

Miło nam poinformować, że w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu ogłoszone zostały cztery konkursy związane tematycznie z regionem Gór Świętokrzyskich.

W dniu 2 czerwca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanej elektrociepłowni w Lęborku. Inwestycja ta powstała w ramach projektu KIK/73 pt. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork” przy 85% dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Łączna wartość projektu wyniosła 11 638 194 CHF.

W dniu 3 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta prezentacja nowego taboru kolejowego zakupionego dla potrzeb Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. w ramach projektu KIK/22, którego głównym celem jest rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa WKD.

W dniach 17-18 maja 2016 r., w Krakowie,  Centrum Projektów Polska Cyfrowa zorganizowało konferencję w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pt.: „Ochrona przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów”.

Już wkrótce odbędzie się konferencja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na której omówione zostaną doświadczenia i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektów z obszaru „Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych” oraz efekty realizacji wybranych projektów realizowanych przy pomocy innych funduszy.


 

Temat konferencji: Ochrona przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów

Termin: 17-18 maja 2016

Miejsce: Kraków, hotel Novotel Centrum

Poruszane zagadnienia:

1 dzień
  • renaturalizacja rzek i obszarów wodno-błotnych,
  • planowanie korytarzy ekologicznych
  • zapobieganie zbytniej presji turystycznej na obszary cenne przyrodniczo
  • monitoring gatunków zwierząt i typów siedlisk
  • ochrona przyrody w warunkach zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej
2 dzień
  • wizyta terenowa, umożliwiająca zapoznanie się z efektami realizacji dwóch projektów zrealizowanych w ramach SPPW dotyczących renaturalizacji rzeki Raby wraz z dopływami oraz rewitalizacji starorzeczy Doliny Górnej Wisły

Szczegółowa agenda konferencji

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 27 kwietnia br. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zaznaczeniem wybranej opcji:

  • Udział w pierwszym dniu konferencji
  • Udział w obu dniach konferencji

Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie do Państwa przekazane do dnia 4 maja br.

Zapraszamy!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje eksperta, w dziedzinie energii odnawialnej, w związku z planowanym przeglądem śródokresowym, na potrzeby związane z wdrażaniem projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.:

W dniu 15 września 2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zorganizowało „Konferencję podsumowującą dotychczasowe efekty wdrażania projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. Wydarzenie to poświęcone było podsumowaniu rezultatów osiągniętych w ramach projektów finansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie środowiska, infrastruktury, rozwoju regionalnego i ochrony granic.

Informujemy, że organizator konkursu fotograficznego pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”, działając w oparciu o zapisy Regulaminu Konkursu, podjął decyzję o  unieważnieniu konkursu.

Uprzejmie informujemy, że w ramach ogłoszonego w dniu 15.07.2015r. Konkursu fotograficznego SPPW pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” została uruchomiona strona internetowa Konkursu na portalu facebook po adresem: https://www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.
Zachęcamy do śledzenia strony oraz jej polubienia.

Zrób zdjęcie i wygraj atrakcyjną nagrodę!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Prace można zgłaszać do 14 sierpnia 2015 r.

W związku z realizacją projektów KIK/46 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” oraz KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w dniach 17-18 czerwca 2015 r. odbył się śródokresowy przegląd ww. projektów, w którym udział wzięli przedstawiciele Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Służba Celna realizująca w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projekt KIK/03 „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego” wzięła udział w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2015 w Warszawie.

W ramach realizacji projektu KIK/44 „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszaru NATURA 2000, Powiatu Suskiego” oraz projektu KIK/50  „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” współfinansowanych przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ostatnich dniach marca 2015 r. odbył się śródokresowy przegląd ww. projektów. Podczas wizyty, której uczestnikami byli przedstawiciele Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (KIK) oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa (IP) zaprezentowane zostały dotychczasowe rezultaty realizacji obu projektów.

17 maja 2015 r. na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbył się piknik edukacyjny „Bezpieczny sezon motocyklowy 2015”, w trakcie którego aktywnie promowane były założenia projektu KIK/76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniach 14-15 maja 2015 r. przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce uczestniczyli w wizycie śródokresowej projektu KIK/73 pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, realizowanego przez Miasto Lębork. Wizyta miała na celu zapoznanie z dotychczasowym zaawansowaniem projektu, który zakłada budowę elektrociepłowni opalanej biomasą współpracującej z funkcjonującą ciepłownią Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku.

Galar „Szwajcarka” zbudowany w ramach realizacji projektu KIK/65 Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, po blisko 14 dniach flisu dotarł do podkonstancińskich Gassów, gdzie odbywał się Flis Festiwal czyli spotkanie kultur nadrzecznych na Urzeczu.

Miło nam poinformować, że projekt KIK/50 pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” realizowany w partnerstwie: Gmina Mszana Dolna (lider), Miasto Mszana Dolna, Gmina Kamienica, Gmina Raba Wyżna, Gmina Niedźwiedź oraz Gmina Dobra, został jednym z  laureatów konkursu „Top Inwestycje Komunalne 2015”.

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. odbyły się VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015, w których uczestniczyli również przedstawiciele projektów z zakresu rozwoju regionalnego finansowanych przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Projekty miały możliwość zaprezentowania się na wspólnym stoisku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wśród wystawców znaleźli się:

W dniach 13-17 kwietnia 2015 r. w ramach realizacji projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa miała miejsce kolejna wizyta przedstawicieli polskie policji w Szwajcarii. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokazy sprzętu, taktyka i sposoby prowadzenia działań np. pomiar prędkości, kontrola ruchu drogowego.

Miło nam poinformować, że projekt KIK/50 pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” realizowany w partnerstwie: Gmina Mszana Dolna (lider), Miasto Mszana Dolna, Gmina Kamienica, Gmina Raba Wyżna, Gmina Niedźwiedź oraz Gmina Dobra, został nominowany w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2015”.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że na stronie internetowej www.programszwajcarski.gov.pl w zakładce Dokumenty– System Monitorowania został zamieszczony wzór Raportu z zakończenia projektu oraz końcowego raportu finansowego wraz z podręcznikiem użytkownika.

W dniach 22-23 września br. w Warszawie odbyło się szkolenie dla Instytucji Realizujących (IR) prowadzących projekty w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 menchiry

W związku z akcją promocyjną organizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia pawilonu w kształcie szwajcarskiego krzyża, gdzie zaprezentowane zostaną rezultaty działań Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w każdym z 4 regionów (lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.